FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Κανονισμός 443/2009 σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO 2 από ελαφρά οχήματα

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Άρθρο 1
Αντικείμενο και στόχοι
Ο παρών κανονισμός καθορίζει στόχους επιδόσεων των εκπομπών CO2 για καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, ώστε να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να επιτύχει το γενικότερο στόχο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας να μειωθούν οι εκπομπές CO2 από το στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων σε 120 g CO2/km κατά μέσον όρο. Ορίζει επίσης την τιμή των μέσων εκπομπών CO2 από καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα στα 130 g CO2/km μέσω βελτίωσης της τεχνολογίας των κινητήρων οχημάτων, όπως αυτές μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και τα μέτρα εφαρμογής του, και των καινοτόμων τεχνολογιών.

Από το 2020 και εφεξής, ο παρών κανονισμός θέτει ως στόχο τα 95 g CO2/km για τις μέσες εκπομπές από τον στόλο των καινούργιων αυτοκινήτων, όπως αυτές μετρώνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και το παράρτημα XII του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 692/2008 και τα μέτρα εφαρμογής του, καθώς και με καινοτόμες τεχνολογίες.

Ο παρών κανονισμός θα συμπληρωθεί με επιπρόσθετα μέτρα που αντιστοιχούν σε μείωση κατά 10 g CO2/km στο πλαίσιο της κοινοτικής ολοκληρωμένης προσέγγισης.
Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε μηχανοκίνητα οχήματα κατηγορίας M1 όπως ορίζονται στο παράρτημα II της οδηγίας 2007/46/ΕΚ («επιβατικά αυτοκίνητα»), τα οποία ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Κοινότητα και δεν έχουν ταξινομηθεί προηγουμένως εκτός Κοινότητας («καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα»).
2. Δεν λαμβάνεται υπόψη προηγούμενη ταξινόμηση εκτός Κοινότητας που έχει διενεργηθεί λιγότερο από δύο μήνες πριν από την ταξινόμηση στην Κοινότητα.
3. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται για οχήματα ειδικού σκοπού κατά την έννοια του παραρτήματος ΙΙ τμήμα Α σημείο 5 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ.

4. Με αποτέλεσμα από την 1η Ιανουαρίου 2012, το άρθρο 4, το άρθρο 8 παράγραφος 4 στοιχεία β) και γ), το άρθρο 9 και το άρθρο 10 παράγραφος 1 στοιχεία α) και γ) δεν εφαρμόζονται σε κατασκευαστή ο οποίος είναι υπεύθυνος, μαζί με όλες τις συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις, για λιγότερα από 1 000 καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα που ταξινομήθηκαν στην Ένωση κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.

Άρθρο 3
Ορισμοί
1. Για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι εξής ορισμοί:
α) ως «μέσες ειδικές εκπομπές CO2» νοείται, όσον αφορά κάποιον κατασκευαστή, ο μέσος όρος των ειδικών εκπομπών CO2 όλων των καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων των οποίων είναι ο κατασκευαστής·
β) ως «πιστοποιητικό συμμόρφωσης» νοείται το πιστοποιητικό του άρθρου 18 της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·
γ) ως «κατασκευαστής» νοείται το πρόσωπο ή ο φορέας που είναι υπεύθυνος έναντι της εγκριτικής αρχής για όλες τις πτυχές της διαδικασίας έγκρισης τύπου κατά τις διατάξεις της οδηγίας 2007/46/ΕΚ και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης παραγωγής·
δ) ως «μάζα» νοείται η μάζα του οχήματος με το αμάξωμα σε ετοιμότητα λειτουργίας, όπως εμφαίνεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ορίζεται στο σημείο 2.6 του παραρτήματος I της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·
ε) ως «αποτύπωμα» νοείται το γινόμενο του μεταξονίου ενός οχήματος επί το μετατρόχιο όπως αναγράφεται στο πιστοποιητικό συμμόρφωσης και ορίζεται στο τμήμα 2.1 και 2.3 του παραρτήματος I της οδηγίας 2007/46/ΕΚ·
στ) ως «ειδικές εκπομπές CO2» νοούνται οι εκπομπές CO2 επιβατικού αυτοκινήτου, οι οποίες μετρούνται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007 και καθορίζονται ως η μάζα εκπομπών CO2 (συνδυασμένη μάζα) του πιστοποιητικού συμμόρφωσης. Για τα επιβατικά αυτοκίνητα που δεν έχουν λάβει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 715/2007, ως «ειδικές εκπομπές CO2» νοούνται οι εκπομπές CO2 που μετρούνται σύμφωνα με την ίδια διαδικασία μέτρησης όπως ορίζεται για τα επιβατικά αυτοκίνητα στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 692/2008 ή σύμφωνα με τις διαδικασίες που εγκρίνει η Επιτροπή για να ορίσει τις εν λόγω εκπομπές CO2 για τα επιβατικά αυτά αυτοκίνητα·
ζ) ως «στόχος ειδικών εκπομπών» νοείται, όσον αφορά κάποιον κατασκευαστή, ο μέσος όρος των ειδικών εκπομπών CO2 που επιτρέπονται σύμφωνα με το παράρτημα I για καθένα καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο του οποίου είναι ο κατασκευαστής ή, σε περίπτωση που στον κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 11 των ειδικών στόχων εκπομπών που καθορίζονται σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού ως «ομάδα συνδεδεμένων κατασκευαστών» νοείται ο κατασκευαστής και οι συνδεδεμένες με αυτόν επιχειρήσεις. Οι κατασκευαστές θεωρούνται «συνδεδεμένοι» εάν:
α) οι επιχειρήσεις στις οποίες ο κατασκευαστής έχει, άμεσα ή έμμεσα:
▼M2
— την εξουσία να ασκεί πάνω από το ήμισυ των δικαιωμάτων ψήφου, ή
▼B
— την εξουσία να διορίζει πάνω από τα μισά από τα μέλη του εποπτικού συμβουλίου, του διοικητικού συμβουλίου ή των οργάνων που νομιμοποιούνται να εκπροσωπούν την επιχείρηση ή
— το δικαίωμα να διευθύνει τις υποθέσεις της επιχείρησης·
β) οι επιχειρήσεις οι οποίες, άμεσα ή έμμεσα, διαθέτουν, έναντι του κατασκευαστή, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που απαριθμούνται στο στοιχείο α)·
γ) οι επιχειρήσεις επί των οποίων επιχείρηση κατά το στοιχείο β) διαθέτει, άμεσα ή έμμεσα, τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που απαριθμούνται στο στοιχείο α)·
δ) οι επιχειρήσεις επί των οποίων ο κατασκευαστής, από κοινού με μία ή περισσότερες από τις επιχειρήσεις στις οποίες αναφέρονται τα στοιχεία α), β) ή γ), ή επί των οποίων δύο ή περισσότερες από τις τελευταίες αυτές επιχειρήσεις διαθέτουν από κοινού τα δικαιώματα ή τις εξουσίες που απαριθμούνται στο στοιχείο α)·
ε) οι επιχειρήσεις στις οποίες τα δικαιώματα ή οι εξουσίες που απαριθμούνται στο στοιχείο α) ανήκουν από κοινού στον κατασκευαστή ή σε μία ή περισσότερες από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις του κατά τα στοιχεία α) έως δ), και σε ένα ή περισσότερα τρίτα μέρη.
Άρθρο 4
Στόχοι ειδικών εκπομπών
Για το ημερολογιακό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2012 και κάθε επόμενο ημερολογιακό έτος, κάθε κατασκευαστής επιβατικών αυτοκινήτων εξασφαλίζει ότι οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 δεν υπερβαίνουν το στόχο του ειδικών εκπομπών που καθορίζεται σύμφωνα με το παράρτημα I ή, σε περίπτωση που στον κατασκευαστή έχει παραχωρηθεί παρέκκλιση βάσει του άρθρου 11, σύμφωνα με τη συγκεκριμένη παρέκκλιση.
▼M2
Για να καθοριστούν οι μέσες ειδικές εκπομπές CO2 κάθε κατασκευαστή, λαμβάνονται υπόψιν τα κατωτέρω ποσοστά των νέων επιβατικών αυτοκινήτων κάθε κατασκευαστή τα οποία ταξινομούνται το συναφές έτος:
— 65 % το 2012,
— 75 % το 2013,
— 80 % το 2014,
— 100 % από το 2015 ως το 2019,
— 95 % το 2020,
— 100 % από το τέλος του 2020 και στο εξής.
▼B
Άρθρο 5
Υπερμόρια
Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2, κάθε νέο επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω των 50 g CO2/km υπολογίζεται ως:
— 3,5 αυτοκίνητα το 2012,
— 3,5 αυτοκίνητα το 2013,
— 2,5 αυτοκίνητα το 2014,
— 1,5 αυτοκίνητο το 2015,
— 1 αυτοκίνητο από το 2016.

Άρθρο 5α
Υπερμόρια για τον στόχο των 95 g CO2/km
Για τον υπολογισμό των μέσων ειδικών εκπομπών CO2, κάθε καινούργιο επιβατικό αυτοκίνητο με ειδικές εκπομπές CO2 κάτω των 50 g CO2/km υπολογίζεται ως:
— 2 επιβατικά αυτοκίνητα το 2020,
— 1,67 επιβατικά αυτοκίνητα το 2021,
— 1,33 επιβατικά αυτοκίνητα το 2022,
— 1 επιβατικό αυτοκίνητο από το 2023,
για το έτος κατά το οποίο έχει ταξινομηθεί την περίοδο από το 2020 έως το 2022, με την προϋπόθεση θέσπισης ανώτατου ορίου 7,5 g CO2/km κατά την περίοδο αυτή για κάθε κατασκευαστή.

Άρθρο 6
Στόχος ειδικών εκπομπών για οχήματα εναλλακτικών καυσίμων
Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης κατασκευαστή προς το στόχο ειδικών εκπομπών του κατά το άρθρο 4, οι ειδικές εκπομπές CO2 για κάθε όχημα που έχει σχεδιαστεί για να μπορεί να λειτουργεί με μείγμα βενζίνης με 85 % αιθανόλη («E85») που πληροί τη σχετική κοινοτική νομοθεσία, ή ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές, μειώνονται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015 κατά 5 % σε αναγνώριση της μεγαλύτερης τεχνολογικής ικανότητας και ικανότητας μείωσης των εκπομπών που παρέχει η κίνηση με βιοκαύσιμα. Η μείωση αυτή εφαρμόζεται μόνον όταν τουλάχιστον το 30 % των πρατηρίων καυσίμων στο κράτος μέλος στο οποίο είναι ταξινομημένο το όχημα παρέχει αυτό το είδος των εναλλακτικών καυσίμων που πληρούν τις κριτήρια αειφορίας για τα βιοκαύσιμα που ορίζονται στην οικεία κοινοτική νομοθεσία.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

  Έκδοση του Ευρωπαικού Οργανισμού Περιβάλλοντος ειδικά για αυτό τον Κανονισμό


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο