Μενού...

ΥπΕς Ελένη Μαύρου μεμονωμένη κατοικία Αύγ 2012

Συζήτηση στο ΡΙΚ για την Πολιτική της Μεμονωμένης κατοικίας τον Αύγουστο του 2012 με τον δημ Πάρη Ποταμίτη και την ΥπΕς Ελένη Μαύρου

Συζήτηση στο ΡΙΚ για την Πολιτική της Μεμονωμένης κατοικίας τον Αύγουστο του 2012 με τον δημ Πάρη Ποταμίτη και την ΥπΕς Ελένη Μαύρου


Εκτύπωση   Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
Οκτωβρίου 21, 2015
EUBookShop1

Το δίκτυο Natura 2000 στην περιοχή της Μεσογείου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει εννέα βιογεωγραφικές περιοχές, καθεμία εκ των οποίων διαθέτει το δικό της χαρακτηριστικό μείγμα βλάστησης, κλίματος και γεωλογίας. Οι τόποι κοινοτικής προστασίας επιλέγονται ανά περιοχή βάσει εθνικών καταλόγων που υποβάλλονται από…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...