FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Νερό

 • Βίντεο για το νερό

 • Βίντεο και εκπομπές για το νερό

 • Γεωτρήσεις με χαλασμένους ή χωρίς υδρομετρητές

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.072, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας drinking fountain waterκ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Στην ειδική έκθεση της ελεγκτικής υπηρεσίας αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου για το έτος 2016 αναφέρεται ότι στην περιοχή της κοινότητας Αναλιόντα έχουν βρεθεί να λειτουργούν διατρήσεις χωρίς εγκατεστημένο ή με χαλασμένο υδρομετρητή.
 • Δεν πληρώνουν το νερό!!

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.069, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 200x20000026κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Σύμφωνα την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου για το έτος 2016, τα καθυστερημένα έσοδα για τα τέλη πώλησης νερού σε τοπικές αρχές ανέρχονται στα €43 εκατομ. πλέον τόκων. Ανάμεσα στις προτάσεις που παρατέθηκαν για επίλυση του θέματος των οφειλών των τοπικών αρχών περιλαμβάνεται και η πρόταση για μελέτη των τελών πώλησης ύδατος των τοπικών αρχών, ώστε να διαφανεί αν προκύπτει ανάγκη αναθεώρησής τους.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια είναι τα μέτρα που λήφθηκαν ή πρόκειται να ληφθούν, ώστε να εισπραχθούν τα οφειλόμενα τέλη από τις τοπικές αρχές;
 • Εγκατάσταση ψυκτών νερού στη Βουλή

  Προς:drinking fountain water
  κ. Δημήτρη Συλλούρη
  Πρόεδρο Βουλής των Αντιπροσώπων

  Αγαπητέ πρόεδρε,

  Θέμα: Εγκατάσταση ψυκτών νερού

  Όπως γνωρίζετε η μείωση των πλαστικών είναι μέσα στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου.
  Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως εξετάσετε την λήψη μέτρων για να μειωθεί η χρήση πλαστικών μπουκαλιών νερού στις αίθουσες συνεδριάσεων των Επιτρόπων της Βουλής.
 • Εκπόνηση μελέτης εξωραϊσμού μέρους της κοίτης του ποταμού Τρέμινθου

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.581, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Πρόσφατα υπογράφτηκε σύμβαση μεταξύ του κοινοτικού συμβουλίου Κιτίου και του μελετητικού γραφείου “Δ. Μιχαήλ και Συνεργάτες Λτδ” για την εκπόνηση μελέτης εξωραϊσμού μέρους της κοίτης του ποταμού Τρέμινθου. Σύμφωνα με δημοσίευμα το έργο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων πεζοδρόμο, ποδηλατόδρομο, φύτευση, φωτισμό, γέφυρα για οχήματα κ.ά. και το κόστος του υπολογίζεται να ανέλθει στο €1.500.000.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων εάν είναι ενήμερος για την υπογραφή της πιο πάνω σύμβασης, εάν έχει γίνει οποιαδήποτε διαβούλευση για την αναγκαιότητα του έργου και ποια είναι η θέση του υπουργείου σε σχέση με την υλοποίηση του πιο πάνω έργου.»


  Απάντηση

 • Μελέτη Διερεύνησης της Δυνατότητας Αξιοποίησης των Ομβρίων Υδάτων - TAY

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα της έκθεσης του 2010:

  Λευκωσία
  Τα όμβρια ύδατα της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας απορρέουν στον ποταμό Πεδιαίο και στη συνέχεια μέσω της πεδιάδας της Μεσαορίας καταλήγουν στη θάλασσα βόρεια της Αμμοχώστου. Θα μπορούσε να μελετηθεί η αξιοποίηση των ομβρίων υδάτων πριν
  αυτά εισέλθουν στον ποταμό, όπως η δημιουργία λιμνών κατακράτησης σε πάρκα, ο εμπλουτισμός του υδροφορέα σε επιλεγμένα μέρη

 • Μελέτη επικινδυνότητας στις πηγές πόσιμου νερού

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.463, ημερομηνίας 23 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  «Μετά το πρόσφατο επεισόδιο με την ακαταλληλότητα του πόσιμου νερού στην κοινότητα Αγρού και σε συνάρτηση με το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για την παροχή νερού σε μικρές κοινότητες κάτω των 5 000 ατόμων, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
  1. Διατηρεί μητρώο το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) στο οποίο να καταγράφεται η τοποθεσία, ο τύπος, η ιδιοκτησία και άλλες πληροφορίες σχετικά με την παροχή νερού σε κοινότητες κάτω των 5 000 ατόμων;
  2. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο που να υποχρεώνει ιδιώτες παροχής πόσιμου νερού να δίνουν τις πληροφορίες που απαιτεί το ευρωπαϊκό πλαίσιο δράσης για καταγραφή στο μητρώο; Πόσες πληροφορίες καταγράφει το ΤΑΥ στο μητρώο αυτό και σε ποιους το διαθέτει;
 • Ομιλία μου για τον προυπολογισμό του 2019

  Ο περί Προϋπολογισμού του 2019 Νόμος του 2018»
  Ομιλία του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στην Ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων


  Παρασκευή, 14 Δεκεμβρίου 2018 

  Θάλασσα, Παραλίες, Άστεγοι, Πλημμύρες, Νερό, Απόβλητα, Ποιότητα του αέρα, Διάφορα.

  [Σε βίντεο είναι εδώ]


  Κύριε Πρόεδρε,

  Αγαπητοί συνάδελφοι,


  ΜεταφορέςImage00196

  Το 2010 ετοιμάστηκε το Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας το οποίο περιλάμβανε:
  • διαδρομές λεωφορείων,
  • εγκατάσταση συστήματος GPS,
  • ηλεκτρονική ενημέρωση για την προσέλευση των λεωφορείων,
  • μοντέρνες στάσεις λεωφορείων
  • Ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης εισιτηρίων
  • Προώθηση της ποδηλασίας
  • Μονοδρομήσεις
  • Πεζοδρομοποιήσεις και διασταυρώσεις πεζών

  Έγινε το σχέδιο, αγοράσαμε τα λεωφορεία και μετά απολύτως τίποτα.
 • Παραβιάσεις 2018

  Δέσμη παραβάσεων Ιουνίου: κυριότερες αποφάσεις, Βρυξέλλες, 7 Ιουνίου 2018EU COMM LOGO

  Αιτιολογημένη γνώμη και προειδοποιητική επιστολή

  Λύματα: Η Επιτροπή καλεί την ΕΣΘΟΝΙΑ, την ΚΥΠΡΟ και τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ να βελτιώσουν την επεξεργασία των αστικών λυμάτων

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Εσθονία και την Κύπρο να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία σχετικά με τα αστικά λύματα και να εξασφαλίσουν ότι τα λύματα των πόλεων και των κωμοπόλεων υποβάλλονται στην κατάλληλη επεξεργασία. Βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας (οδηγία 91/271/ΕΟΚ του Συμβουλίου), οι πόλεις και οι κωμοπόλεις είναι υποχρεωμένες να διαθέτουν τις αναγκαίες υποδομές για τη συλλογή και την επεξεργασία των αστικών τους λυμάτων. Τα ανεπεξέργαστα λύματα μπορούν να αποτελέσουν κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία και να ρυπάνουν τις λίμνες, τα ποτάμια, το έδαφος, καθώς και τα παράκτια και τα υπόγεια ύδατα. Η Κύπρος δεν δημιούργησε

 • Πλαστικά ντεπόζιτα σε πολυκατοικίες και πόσιμο νερό

  WaterTank1[Σημείωση:  Η ερώτηση Πόσιμο νερό σε διαμερίσματαείναι σχετική]
  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.433, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


  «Νοουμένου ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η παροχή πόσιμου νερού σε διαμερίσματα είναι υποχρεωτική και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι πλείστες πολυκατοικίες χρησιμοποιούν πλαστικά ντεπόζιτα στο ισόγειο, για να ξεπεράσουν τα προβλήματα με την πίεση του νερού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

  1. Είναι επιτρεπτές τέτοιες συνδέσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα το πόσιμο νερό να περνά μέσα από πλαστικά ντεπόζιτα;

  2. Έχουν εκδοθεί οδηγίες όσον αφορά τέτοιου είδους συνδέσεις;

  3. Υπάρχει σύσταση όσον αφορά τις προδιαγραφές τέτοιων πλαστικών ντεπόζιτων;»

  Απάντηση από Υδατοπρομήθεια Λάρνακας;

  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
  Αρ. φακ. 01-00-00-180
  16 Ιουνίου 2020
  Γενικό Διευθυντή
  Υπουργείου Εσωτερικών 1453, Λευκωσία
  (υπόψη K. Άντρης Σολωμού)

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011,04.433 ημερ.17 Μαρτίου 2020 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου.

  Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. 05.22.006.001 και ημερομηνία 4 Ιουνίου 2020 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα αναφορικά με τα ερωτήματα του κ, Θεοπέμπτου:

  2. Τέτοιες συνδέσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα το νερό από το δίκτυο της υδατοπρομήθειας να περνά μέσα από Πλαστικά ή άλλου είδους ντεπόζιται όχι μόνον είναι επιτρεπτές αλλά επιβάλλονται μέσα από τους "όρους υδροδότησης πολυκατοικιών" που καθορίζονται στους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 290/2017). Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι —

  ο καταναλωτής συνδέει τον κεντρικό υδρομετρητή με υδατοδεξαμενή ή υδατοδεξαμενές που κατασκευάζεται στο ισόγειο ή υπόγειο και μετά από αυτή γίνεται πρόνοια για τοποθέτηση αντλίας για την προώθηση του νερού σε ανεξάρτητα ντεπόζιτα τοποθετημένα στην οροφή, ένα για κάθε ανεξάρτητο διαμέρισμα, κατάστημα ή άλλου είδους υποστατικό της πολυκατοικίας, των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον οκτακοσίων (800) λίτρων το καθέναΝοείται ότι, οι υδρομετρητές τοποθετούνται πριν από τα ντεπόζιτα και παρέχεται ασφαλής πρόσβαση σε αυτούς σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας:Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει στην οροφή ικανοποιητικός Χώρος για την τοποθέτηση ανεξάρτητων ντεπόζιτων, το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει την εγκατάσταση κοινόχρηστης υδατοδεξαμενής στην οροφή, η οποία να έχει χωρητικότητα που να αντιστοιχεί με τουλάχιστο μισό κυβικό μέτρο για κάθε υποστατικό να είναι τέτοιας κατασκευής, που να επιτρέπει την τακτική επιθεώρηση της, και από την οποία να εγκαθίσταται κεντρική εξαγωγή στην οποία το Συμβούλιο τοποθετεί τους επιμέρους υδρομετρητές και ο καταναλωτής συνδέει κάθε υδρομετρητή με το αντίστοιχο υποστατικό'

  Η ανάγκη αυτή προέκυψε λόγω των περιοριστικών μέτρων στην παροχή νερού, που ήταν αναγκασμένα να επιβάλλουν τα Συμβούλια σε περιόδους λειψυδρίας, ώστε το νερό, το οποίο παροχετεύεται με χαμηλή πίεση υπό αυτές τις περιστάσεις, να μπορεί να μεταφέρεται στα ανεξάρτητα ντεπόζιτα των υποστατικών (διαμερισμάτων) στην οροφή των πολυκατοικιών για να χρησιμοποιείται κατά τις ώρες διακοπής της υδατοπρομήθειας.

  tap233. Παρά τις πιο πάνω πρόνοιες των Κανονισμών του Συμβουλίου και δεδομένου ότι η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην παροχή νερού αποτελεί πλέον την εξαίρεση παρά τον κανόνα, το Συμβούλιο επιτρέπει την προσωρινή παράκαμψη της υδατοδεξαμενής και της προωθητικής αντλίας στο ισόγειο, νοουμένου ότι το ύψος της πολυκατοικίας επιτρέπει την μεταφορά νερού στα ντεπόζιτα της οροφής με τις συνηθισμένες πιέσεις υπό τις οποίες λειτουργεί το δίκτυο υδατοπρομήθειας. Παράλληλα συστήνεται η εγκατάσταση ξεχωριστής παροχής νερού από τον υδρομετρητή κάθε υποστατικού στην οροφή της πολυκατοικίας προς την κουζίνα ή το σημείο απι όπου το υποστατικό προμηθεύεται Πόσιμο νερό, Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η συχνή συντήρηση και καθαριότητα της υδατοδεξαμενής στο ισόγειο, εξοικονομείται ενέργεια από τη μη χρήση του αντλητικού συστήματος και διασφαλίζεται η κατευθείαν παροχή πόσιμου νερού σε κάθε ανεξάρτητο υποστατικό.

  4. οι όροι προς τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι υδραυλικές εγκαταστάσεις πολυκατοικιών καθορίζονται στον Κανονισμό 14(2) της Κ.Δ.Π.29Ο/2Ο17. Αντίγραφο επισυνάπτεται για σχετική άμεση αναφορά.

  5. Περαιτέρω, στους Κανονισμούς του Συμβουλίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το ντεπόζιτο νερού κάθε ανεξάρτητου υποστατικου (κανονισμός 20), καθώς και οι τύποι συηηνων που ειναι αποδεκτοί για τέτοιες συνδέσεις (Κανονισμός 21). Αντίγραφο των Κανονισμών αυτών επίσης επισυνάπτεται.

  6. Τέλος, για τη συντήρηση και χρήση ντεποζίτων νερού, έχουν εκδοθεί γενικές οδηγίες από το Γενικό Χημείο του Κράτους, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, 

  7. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος.

  Σοφοκλής Χριστοδουλίδης
  Διευθυντής
  Κοιν.: Γενικό Διευθυντή Βουλής των Αντιπροσώπων
  Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
  Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού


  Απάντηση ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.433, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση που αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  2.
  Σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας τέτοιες συνδέσεις που έχουν ως αποτέλεσμα το νερό από το δίκτυο της υδατοπρομήθειας να περνά μέσα από πλαστικά ή άλλου είδους ντεπόζιτα, όχι μόνο είναι επιτρεπτές αλλά επιβάλλονται μέσα από τους “όρους υδροδότησης πολυκατοικιών” όπως και η ανάγκη για τοποθέτηση αντλίας νερού για την προώθηση νερού στις υδατοδεξαμενές της οροφής του κτιρίου.
  3. Στους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Κανονισμούς (Κ.Δ.Π.109/2012) και πιο συγκεκριμένα στον Κανονισμό 10(3) προνοείται όπως:
  “(3) Για πολυκατοικίες όπου η πίεση του δικτύου δεν επιτρέπει την απευθείας σύνδεση με τα διαμερίσματα:
    (α) το Συμβούλιο προβαίνει στην εγκατάσταση του σωλήνα παροχής νερού προς την πολυκατοικία στο πλησιέστερο σημείο του τεμαχίου από τον κύριο αγωγό, όπου τοποθετεί κεντρικό υδρομετρητή για τις ανάγκες ολόκληρης της πολυκατοικίας:
  Νοείται ότι, το ακριβές σημείο της παροχής καθορίζεται από το Συμβούλιο, μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη και/ή καταναλωτή
    (β) ο ιδιοκτήτης και/ή καταναλωτής συνδέει τον κεντρικό υδρομετρητή με υδατοδεξαμενή που κατασκευάζεται στο ισόγειο και στην οποία τοποθετείται αντλία για την προώθηση του νερού σε υδατοδεξαμενή, η οποία κατασκευάζεται στην οροφή της πολυκατοικίας ή σε ανεξάρτητα ντεπόζιτα τοποθετημένα στην οροφή, ένα (1) για κάθε ξεχωριστό διαμέρισμα, κατάστημα ή άλλου είδους υποστατικό της πολυκατοικίας των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον οκτακόσια (800) λίτρα το καθένα
    (γ) η υδατοδεξαμενή του ισογείου συνδέεται με την υδατοδεξαμενή της οροφής ή τα ντεπόζιτα, με σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου, ο οποίος τοποθετείται εξωτερικά ή με ειδικό κανάλι
    (δ) η υδατοδεξαμενή της οροφής έχει χωρητικότητα που αντιστοιχεί με τουλάχιστον πεντακόσια (500) λίτρα για κάθε υποστατικό και είναι τέτοιας κατασκευής που επιτρέπεται η τακτική επιθεώρησή της
    (ε) η ευθύνη της συντήρησης και φροντίδας του σωλήνα και των υδατοδεξαμενών ή των ντεποζίτων μετά τον κεντρικό υδρομετρητή του ισογείου για διατήρηση καθαρού και απαλλαγμένου μόλυνσης νερού, βαρύνει τον ιδιοκτήτη και/ή καταναλωτή”.
  4. Παρόμοια πρόνοια υπάρχει και στους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 159/2012) και στους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 290/2017).

  5. Εντούτοις, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας σημειώνει ότι επιτρέπει την προσωρινή παράκαμψη της υδατοδεξαμενής και της προωθητικής αντλίας στο ισόγειο νοουμένου ότι το ύψος της πολυκατοικίας επιτρέπει τη μεταφορά νερού στα ντεπόζιτα της οροφής με τις συνηθισμένες πιέσεις υπό τις οποίες λειτουργεί το δίκτυο υδατοπρομήθειας. Παράλληλα συστήνεται η εγκατάσταση ξεχωριστής παροχής νερού από τον υδρομετρητή κάθε υποστατικού στην οροφή της πολυκατοικίας προς την κουζίνα ή το σημείο απ΄ όπου το υποστατικό προμηθεύεται πόσιμο νερό. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η συχνή συντήρηση και καθαριότητα της υδατοδεξαμενής στο ισόγειο, εξοικονομείται ενέργεια από τη χρήση του αντλητικού συστήματος και διασφαλίζεται η κατευθείαν παροχή πόσιμου νερού σε κάθε ανεξάρτητο υποστατικό.

  6. Περαιτέρω, στους Κανονισμούς του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το ντεπόζιτο νερού κάθε ανεξάρτητου υποστατικού (Κανονισμός 20), καθώς και οι τύποι σωλήνων που είναι αποδεκτοί για τέτοιες συνδέσεις (Κανονισμός 21).

  7. Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού αναφέρει ότι λόγω της ανέγερσης ψηλών κτιρίων/πύργων, η ανάγκη τοποθέτησης ντεποζίτων για την άντληση νερού σε ψηλότερους ορόφους έχει καταστεί αναγκαία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(2), η ανάγκη για τοποθέτηση ντεποζίτου νερού στο ισόγειο επιβάλλεται για υποστατικά πάνω από τέσσερις ορόφους όπου υπάρχει και η ανάγκη τοποθέτησης αντλίας νερού για την προώθηση νερού στις υδατοδεξαμενές της οροφής του κτιρίου.

  8. Στους κανονισμούς του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (Κανονισμός 11(2)), αναφέρονται τα επιτρεπόμενα υλικά για κατασκευή ντεποζίτων νερού χωρίς όμως να επιβάλλεται ποιο από αυτά θα χρησιμοποιήσει ο αιτητής/ιδιοκτήτης.

  9. Διευκρινίζεται περαιτέρω από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(στ), η ευθύνη για τη συντήρηση της κεντρικής παροχής (σωλήνα παροχέτευσης) μέχρι τον/τους υδρομετρητές βαρύνει το Συμβούλιο και η ευθύνη για τη συντήρηση της υπόλοιπης υδραυλικής εγκατάστασης (σωλήνα διανομής) και του ερμαριού υδρομετρητών, βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(2)(ε) ο καταναλωτής βαρύνεται και με την ευθύνη συντήρησης και φροντίδας του σωλήνα και των υδατοδεξαμενών ή των ντεποζίτων μετά τον κεντρικό υδρομετρητή του ισογείου για διατήρηση καθαρού και απαλλαγμένου μόλυνσης νερού.

  10. Τέλος, σημειώνεται ότι για τη συντήρηση και χρήση ντεποζίτων νερού, έχουν εκδοθεί γενικές οδηγίες από το Γενικό Χημείο του Κράτους, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:
  https://www.moh.gov.cy/moh/sgl/sgl.nsf/all/778CC9674D7191C7C2258495002C9E35?opendocument

  11. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες/διευκρινίσεις.»

  ΡΠ/ΙΤ/Ap-23.06.011.04.433
 • Πλημμύρες σε κατοικιμένες περιοχές εκτός ποταμών

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.400, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  «Το Φεβρουάριο του 2018 λόγω έντονων βροχοπτώσεων πλημμύρησαν ορισμένες περιοχές, ιδιαίτερα στη Λεμεσό.
  Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς να ενημερώσουν τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
  1. Γιατί οι περιοχές αυτές δεν περιλαμβάνονταν στις Περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας του Τμήματος Αναπτύξεως Υδάτων;
  2. Ποιος είναι ο προγραμματισμός της κυβέρνησης, για να αποφευχθεί επανάληψη τέτοιων φαινομένων;
 • Ποιες περιοχές πλημμυρίζουν;

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.399, ημερομηνίας 28 Φεβρουαρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τις περιοχές όπου η Πυροσβεστική κλήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια να βοηθήσει πολίτες σε σοβαρές περιπτώσεις πλημμύρας, ανά έτος και ανά περιοχή.»
 • Ποιότητα πόσιμου νερού στις κοινότητες της υπαίθρου που διαθέτουν δική τους γεώτρηση

  Image0020615 Δεκεμβρίου 2016

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
  1. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της χλωρίωσης για την επεξεργασία του πόσιμου νερού στις κοινότητες της υπαίθρου που διαθέτουν δική τους γεώτρηση;
  2. Σε ποιες κοινότητες που έχουν δική τους γεώτρηση υπάρχει κεντρικός μετρητής νερού για εντοπισμό των απωλειών;
 • Πόσιμο νερό σε διαμερίσματα

  Image00206[Σημείωση: Η ερώτηση Πλαστικά ντεπόζιτα σε πολυκατοικίες και πόσιμο νερό είναι σχετική]

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.384, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν είναι διά νόμου υποχρεωτική η κατευθείαν παροχή πόσιμου νερού στα διαμερίσματα.
  Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε κατά πόσο το θέμα εξετάζεται από το υπουργείο σας. Η παροχή πόσιμου νερού θα μειώσει την ανάγκη αγοράς εμφιαλωμένου νερού από τους ενοίκους και θα συνεισφέρει στη μείωση της παραγωγής αποβλήτων.»
 • Σκουπίδια περιμετρικά του φράγματος της Σολέας

  Έχω γίνει αποδέκτης καταγγελιών αναφορικά με την απαράδεκτη κατάσταση που επικρατεί περιμετρικά του φράγματος της Σολέας. Σύμφωνα με τις καταγγελίες ο χώρος έχει μετατραπεί σε σκουπιδότοπο ενώ είναι ορατός ο κίνδυνος μόλυνσης του νερού του φράγματος.
 • Το 76% των συστημάτων υπόγειων υδάτων βρίσκεται σε κακή ποσοτική κατάσταση

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.071, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 200x20000028κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Σύμφωνα με την έκθεση επανεξέτασης, αναθεώρησης και επαναχαρακτηρισμού των συστημάτων υπόγειων υδάτων που ετοιμάστηκε από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων το 2014, το 76% των συστημάτων υπόγειων υδάτων βρίσκεται σε κακή ποσοτική κατάσταση.
  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια είναι τα μέτρα που έχουν ληφθεί, ώστε να διασφαλίζεται η ισορροπία μεταξύ της άντλησης και της ανατροφοδότησης των υπόγειων υδάτων, σύμφωνα και με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ που αφορά τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων; Η τιμολόγηση του νερού στην Κύπρο διασφαλίζει τον πιο πάνω στόχο;
 • Το Υδατικό χρειάζεται δουλειά

  Με το σοβαρότατο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε σήμερα με το υδατικό άρχισαν και τα διάφορα σχόλια υπέρ των αφαλατώσεων χωρίς λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από άλλα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προτού φτάσουμε στην τελευταία επιλογή της αφαλάτωσης.

 • Υδατικό

 • Υδατικό - ΕΕ

 • Υδατικό - Κείμενα

 • Υδατικό - Κύπρος

 • Υδατικό κείμενα - Κύπρος

 • Υδατικό Κείμενα ΕΕ

 • Υπάρχει επαρκής ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος;

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.070, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 200x20000027κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Σύμφωνα με τους περί Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων (Δικαιώματα, Τέλη ή άλλα Χρηματικά Ανταλλάγματα) Κανονισμούς (ΚΔΠ 48/2017), τα τέλη παροχής νερού καθορίζονται αναλόγως της πηγής και χρήσης.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν με τα καθορισμένα χρηματοοικονομικά τέλη κα τέλη περιβάλλοντος υπάρχει επαρκής ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδατος.
  Παρακαλώ επίσης τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο τον τελευταίο χρόνο έχει γίνει επικαιροποίηση της εκτίμησης κόστους των διάφορων υπηρεσιών ύδατος.»