Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Ηλεκτρικά Αυτοκίνητα

 • Άδικα περιμένουμε υποδομές εναλλακτικών καυσίμων;

  city trafficΤο 2014 η ΕΕ υιοθέτησε Οδηγία 2014/94 η οποία θεσπίζει ένα πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων που αφορούν σε σημεία επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από τα υγρά ορυκτά καύσιμα και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών.

  Σύμφωνα με την Οδηγία, τα κράτη μέλη θα έπρεπε το Νοέμβριο του 2016, να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ένα Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής το οποίο θα περιλάμβανε τους εθνικούς σκοπούς και στόχους, τις κατευθύνσεις, υποστηρικτικές δράσεις και μέτρα πολιτικής για την ανάπτυξη των εναλλακτικών καυσίμων και την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών που πρέπει να δημιουργηθούν.

 • Δεν προσπαθήσαμε καν για τις ΑΠΕ στις μεταφορές

  Τοποθέτηση του βουλευτή του Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου στην Ολομέλεια ημερομηνίας 22 Ιουνίου 2018 επί του νομοσχεδίου «Ο περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018».TeslaRed

  Με βάση το στόχο της ΕΕ, θα έπρεπε το 10% της ενέργειας στις μεταφορές να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο στόχος ήταν γνωστός εδώ και δέκα χρόνια.

  Κάναμε ένα σχεδιασμό ο οποίος θεωρητικά θα μας οδηγούσε στο στόχο του 10% το 2020 αλλά αντί στο 10% τώρα είμαστε στο 2.6% του στόχου. Ένα ποσοστό που υποτίθεται ότι θα πετυχαίναμε το 2012.

  Με άλλα λόγια η κυβέρνηση γνώριζε εδώ και πολλά χρόνια ότι δε θα πετυχαίναμε το στόχο μας. Μπορεί πολλές ευρωπαϊκές χώρες να μην πέτυχαν το στόχο του 10% αλλά εμείς είμαστε στην πάτο του πίνακα.

 • Επιτρέπονται τα ηλεκτρικά σκούτερ στους δρόμους;

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.527, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Μετά από πρόσφατο περιστατικό τραυματισμού πεζού από ηλεκτρικό σκούτερ, έχω πληροφορηθεί από δημοσιεύματα ότι η αστυνομία τον Ιανουάριο του 2014 είχε ζητήσει από το Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων τη θέσπιση νομικού πλαισίου που να διέπει την κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων δικύκλων και τρικύκλων (σκούτερ). Μέχρι σήμερα η νομοθεσία δεν έχει τροποποιηθεί, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των ηλεκτροκίνητων σκούτερ να είναι ανεξέλεγκτη.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει ετοιμαστεί το νομικό πλαίσιο που να διέπει τη κυκλοφορία ηλεκτροκίνητων δικύκλων και τρικύκλων και πότε αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων.»

  Απάντηση ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2015 του Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Μάριου Δημητριάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.010.04.527, ημερομηνίας 15 Απριλίου 2015, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

 • Κίνητρα για την απόκτηση νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.758, ημερομηνίας 20 Απριλίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι δεκαπέντε χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν υιοθετήσει κίνητρα για την απόκτηση νέων ηλεκτρικών αυτοκινήτων, όπως επιδοτήσεις, φορολογικές ελαφρύνσεις και εξαιρέσεις από τέλη.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα μέτρα ενθάρρυνσης της αγοράς ηλεκτρικών αυτοκινήτων που έχει εφαρμόσει η κυβέρνηση και ποια είναι η μέχρι σήμερα αποτελεσματικότητά τους.»

 • Ο περί Προώθησης και Ανάπτυξης των Υποδομών Εναλλακτικών Καυσίμων Νόμος 59/2017 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο – «Οδηγία 2014/94/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:
 • Οδηγία 2014/94 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Άρθρο 1 - Αντικείμενο
  Η παρούσα οδηγία θεσπίζει κοινό πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών. Η παρούσα οδηγία ορίζει ελάχιστες προδιαγραφές για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτωσης των ηλεκτρονικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου οι οποίες θα εφαρμοστούν μέσω των εθνικών πλαισίων πολιτικής των κρατών μελών, καθώς και κοινές τεχνικές προδιαγραφές για την εν λόγω επαναφόρτωση και σημεία ανεφοδιασμού, και προδιαγραφές ως προς τις πληροφορίες προς τους χρήστες.

 • Πρόταση νόμου: Δωρεάν στάθμευση ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε πάρκινκ Τοπικών Αρχών ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΩΝ ΝΟΜΟΥΣTOY 1985 ΕΩΣ 2017

  ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
  Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του περί Δήμων Νόμου έτσι ώστε η στάθμευση ηλεκτρικών οχημάτων να είναι δωρεάν στους δημοτικούς χώρους στάθμευσης και στους χώρους στους οποίους βρίσκονται τοποθετημένα παρκόμετρα.

  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, Βουλευτής, Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών
  Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος, Δημοκρατικού Κόμματος
 • Σταθμοί εναλλακτικών καυσίμων και η μελέτη του κράτους [Απαντήσεις: Υπ Μεταφορών..... Υπ Ενέργειας]

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.427, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
  TeslaRed

  «Σύμφωνα με την Οδηγία 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, η Κυπριακή Δημοκρατία είχε την υποχρέωση να υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι το Νοέμβριο του 2016 το εθνικό σχέδιο δράσης με τους στόχους και τις δράσεις για την ανάπτυξη της αγοράς των εναλλακτικών καυσίμων.
  Η κριτική η οποία έχει δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα του επιτρόπου για τις μεταφορές για το σχέδιο που υποβλήθηκε από την Κύπρο είναι πολύ απογοητευτική. Στο σχέδιο που έχουμε υποβάλει αναφερόταν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ετοιμαζόταν για “technical assistance, in order to assess and formulate recommendations for the promotion and penetration of alternative fuels in the transport sector”.

  Παρακαλώ όπως ο αρμόδιος υπουργός ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Έγινε δημόσια διαβούλευση για την ετοιμασία του σχεδίου δράσης;
 • Σχέδιο δράσης για υποδομές εναλλακτικών καυσίμων ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 3 ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/94/EE

  Η Οδηγία 2014/94/EE, θεσπίζει ένα κοινό πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, που αφορούν σε σημεία επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από τα υγρά ορυκτά καύσιμα και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών.

  Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ, τα κράτη μέλη θα πρέπει μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, 2016, να υποβάλουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Εθνικό Πλαίσιο Πολιτικής το οποίο θα περιγράφει εθνικούς σκοπούς και στόχους, κατευθύνσεις, υποστηρικτικές δράσεις και μέτρα πολιτικής για την ανάπτυξη των εναλλακτικών καυσίμων και την ανάπτυξη των αναγκαίων υποδομών που πρέπει να δημιουργηθούν.
 • Υποχρεωτικοί φορτιστές αυτοκινήτων σε κτήρια TeslaRedΕρώτηση με αρ. 23.06.011.04.419, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά τους προγραμματισμούς του υπουργείου για την υιοθέτηση των προνοιών της Οδηγίας 2018/833, η οποία αφορά την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και η οποία έχει ως τελευταία ημερομηνία υιοθέτησης στο εθνικό μας δίκαιο τις 10 Μαρτίου του 2020.»
 • Χρεώσεις συστήματος φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.420, ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  teslacharge«Ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων έχουν εκφράσει παράπονα για το υφιστάμενο σύστημα κάρτας για χρήση σε σταθμούς φόρτισης, μια κάρτα η οποία εκδίδεται από την ΑΗΚ και για την οποία ο ιδιοκτήτης πληρώνει μηνιαία συνδρομή ανεξαρτήτως χρήσης.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων κατά πόσο μελετάται η μεταρρύθμιση του υφιστάμενου συστήματος σε ένα νέο, πιο ελκυστικό σύστημα για τους ιδιοκτήτες ηλεκτρικών αυτοκινήτων.»
Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...