Μενού...

2007241KB1024x603.jpg
20082922KB1024x603.jpg
2007257KB1024x603.jpg
2008137KB1024x603.jpg
2008143KB1024x603.jpg
20181775KB1024x603.jpg
2008189KB1024x603.jpg
2009281KB1024x603.jpg
2010179KB1024x603.jpg
2009230KB1024x603.jpg
20191200KB1024x603.jpg
2009153KB1024x603.jpg
200887KB1024x603.jpg
2015782KB1024x603.jpg
20161167KB1024x603.jpg
2012211KB1024x603.jpg
2011172KB1024x603.jpg
20173840KB1024x603.jpg
2019448KB1024x603.jpg
202069KB1024x603.jpg
20191804KB1024x603.jpg
20191587KB1024x603.jpg
2020178KB1024x603.jpg
202098KB1024x603.jpg
2020198KB1024x603.jpg
20172248KB1024x603.jpg
previous arrow
next arrow

Οδηγία 94/62

 • Απόφαση 2001/171 για τον καθορισμό των όρων παρέκκλισης όσον αφορά τις γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που θεσπίζονται στην Οδηγία 94/62 σχετικά με τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται στις γυάλινες συσκευασίες που καλύπτονται από την οδηγία 94/62/ΕΚ, και αποβλέπει στον καθορισμό των όρων υπό τους οποίους δεν εφαρμόζονται για επίπεδα συγκέντρωσης που ορίζονται στο άρθρο 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.


  Άρθρο 3

  Οι γυάλινες συσκευασίες επιτρέπεται να υπερβαίνουν, μετά τις 30 Ιουνίου 2001, το όριο των 100 ppm κατά βάρος που ορίζεται στο άρθρο 11 της οδηγίας 94/62/ΕΚ, όταν τηρούνται όλοι οι όροι που καθορίζονται στα άρθρα 4 και 5 της παρούσας απόφασης.

  Άρθρο 4

  Κατά τη διαδικασία παραγωγής δεν πρέπει να γίνεται σκόπιμη χρήση μολύβδου, καδμίου, υδραργύρου ή εξασθενούς χρωμίου.

 • Απόφαση 2005/270 για τον καθορισμό των πινάκων του συστήματος βάσεων δεδομένων σύμφωνα με την οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Άρθρο 1
  Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι πίνακες για το σύστημα βάσεων δεδομένων των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, που προβλέπονται στο άρθρο 12 της οδηγίας 94/62/ΕΚ.
  Άρθρο 2
  1. Επιπλέον των σχετικών ορισμών που αναφέρονται στο άρθρο 3 της οδηγίας 94/62/ΕΚ ισχύουν και οι ακόλουθοι ορισμοί:
  α) ως «σύμμεικτη συσκευασία» νοείται η συσκευασία που αποτελείται από διαφορετικά υλικά, τα οποία δεν είναι δυνατό να διαχωριστούν με το χέρι, και από τα οποία κανένα δεν ξεπερνά συγκεκριμένο ποσοστό κατά βάρος·
  β) ως «παραγόμενα απορρίμματα συσκευασίας» νοείται η ποσότητα των συσκευασιών που μετατρέπονται, εντός της επικράτειας δεδομένου κράτους μέλους, σε απορρίμματα κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου (3), αφού χρησιμοποιηθούν για να περικλείσουν, να προστατεύσουν και να εξασφαλίσουν το χειρισμό, την παράδοση και την εμφάνιση των προϊόντων·
  γ) ως «ανακτηθέντα απορρίμματα συσκευασίας» νοούνται οι ποσότητες των απορριμμάτων συσκευασίας που παράγονται στο κράτος μέλος και που ανακτώνται, ανεξάρτητα αν τα απορρίμματα συσκευασίας ανακτώνται εντός του κράτους μέλους, σε κάποιο άλλο κράτος μέλος ή εκτός Κοινότητας·

 • Απόφαση 97/129 για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την Οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Άρθρο 1

  Η παρούσα απόφαση που εφαρμόζεται σε όλες τις συσκευασίες που καλύπτονται από την οδηγία 94/62/ΕΚ, αποσκοπεί στον καθορισμό διακριτικών αρίθμησης και συντομογραφιών στα οποία στηρίζεται το σύστημα αναγνώρισης, υποδεικνύοντας το είδος του ή των υλικών συσκευασίας που έχουν χρησιμοποιηθεί και καθορίζοντας τα υλικά που αποτελούν αντικείμενο του συστήματος αναγνώρισης.

  Άρθρο 2

  Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης:

  - οι ορισμοί του άρθρου 3 της οδηγίας 94/62/ΕΚ εφαρμόζονται όπου είναι κατάλληλοι,

 • Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών Νόμος 32/2002

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Ερμηνεία
  2. Στον παρόντα Νόμο εκτός εάν προκύπτει αντίθετη έννοια από το κείμενο-
  «ανάκτηση» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου·
  «ανάκτηση ενέργειας» σημαίνει τη χρησιμοποίηση καυσίμων αποβλήτων συσκευασίας ως μέσων παραγωγής ενέργειας, με άμεση καύση, μαζί ή χωρίς άλλα απόβλητα, αλλά με ανάκτηση της θερμότητας, χωρίς ρύπανση του περιβάλλοντος·
  «ανακύκλωση» σημαίνει την επανεπεξεργασία σε διαδικασία παραγωγής των αποβλήτων υλικών προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τον αρχικό τους σκοπό ή για άλλους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της οργανικής ανακύκλωσης αλλά εξαιρουμένης της ανάκτησης ενέργειας·
  «απόβλητο» έχει την έννοια που αποδίδει στον όρο αυτό το άρθρο 2 του περί Αποβλήτων Νόμου·
  «απόβλητο συσκευασίας» σημαίνει κάθε συσκευασία ή υλικό συσκευασίας το οποίο ορίζεται ως απόβλητο εξαιρουμένων των καταλοίπων παραγωγής·
  «Απόφαση 97/129/ΕΚ» σημαίνει την Απόφαση 97/129/ΕΚ της Επιτροπής της 28ης Ιανουαρίου 1997 για τον καθορισμό συστήματος αναγνώρισης των υλικών συσκευασίας σύμφωνα με την οδηγία 94/62/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασιών, όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

 • Οδηγία 2004/12 που τροποποιεί την οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας - Δήλωση του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1

  Η οδηγία 94/62/ΕΚ τροποποιείται ως ακολούθως:

  1. Στο σημείο 1 του άρθρου 3 προστίθενται τα ακόλουθα εδάφια:"Ο ορισμός της 'συσκευασίας' βασίζεται περαιτέρω στα ακόλουθα κριτήρια, επεξηγηματικά παραδείγματα της εφαρμογής των οποίων είναι τα απαριθμούμενα στο παράρτημα Ι αντικείμενα.

  i) Θεωρούνται συσκευασία τα αντικείμενα που πληρούν τον ανωτέρω ορισμό, με την επιφύλαξη άλλων λειτουργιών τις οποίες μπορεί επίσης να επιτελεί η συσκευασία, εκτός αν το αντικείμενο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος προϊόντος, και είναι αναγκαίο για να περιέχει, υποστηρίζει ή διαφυλάσσει το προϊόν αυτό σε όλη τη διάρκεια της ζωής του και όλα τα στοιχεία προορίζονται να χρησιμοποιηθούν, να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.

  ii) Τα αντικείμενα που έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, καθώς και τα αντικείμενα μιας χρήσης που πωλούνται γεμάτα ή έχουν σχεδιασθεί και προορίζονται για να γεμίζονται στο σημείο πώλησης, θεωρούνται συσκευασία, εφόσον επιτελούν συσκευαστική λειτουργία.

  iii) Τα συστατικά μέρη της συσκευασίας και τα ενσωματωμένα στη συσκευασία βοηθητικά στοιχεία θεωρούνται μέρος της συσκευασίας στην οποία είναι ενσωματωμένα. Τα βοηθητικά στοιχεία που είναι απευθείας ανηρτημένα ή προσδεδεμένα σε ένα προϊόν και τα οποία επιτελούν συσκευαστική λειτουργία θεωρούνται συσκευασία, εκτός αν αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος αυτού και όλα τα στοιχεία προορίζονται να καταναλωθούν ή να διατεθούν από κοινού.

 • Οδηγία 2005/20 για τροποποίηση της οδηγίας 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1
  Η ακόλουθη παράγραφος προστίθεται στο άρθρο 6 της οδηγίας 94/62/ΕΚ:
  «11.
  Τα κράτη μέλη που προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση δυνάμει της συνθήκης προσχώρησης της 16ης Απριλίου 2003 δύνανται να αναβάλουν την επίτευξη των στόχων που μνημονεύονται στην παράγραφο 1, στοιχεία β), δ) και ε), έως την ημερομηνία της επιλογής τους, η οποία δεν θα είναι μεταγενέστερη από την 31η Δεκεμβρίου 2012 για την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, την Κύπρο, τη Λιθουανία, την Ουγγαρία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία· την 31η Δεκεμβρίου 2013 για τη Μάλτα· την 31η Δεκεμβρίου 2014 για την Πολωνία και την 31η Δεκεμβρίου 2015 για τη Λετονία.»
  Άρθρο 2
  1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 9 Σεπτεμβρίου 2006. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων αυτών και της παρούσας οδηγίας.

 • Οδηγία 2013/2 για την τροποποίηση του παραρτήματος I της οδηγίας 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1
  Το παράρτημα I της οδηγίας 94/62/ΕΚ αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.
  Άρθρο 2
  1. Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2013. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων.
  Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
  2. Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
  Άρθρο 3

 • Οδηγία 2015/720 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62 με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Άρθρο 1
  Η οδηγία 94/62/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
  1)
  Στο άρθρο 3 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:
  «1α. “πλαστικό υλικό”: πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), στο οποίο ενδεχομένως έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες και το οποίο μπορεί να αποτελέσει κύριο δομικό στοιχείο σακουλών μεταφοράς·
  1β. “πλαστικές σακούλες μεταφοράς”: σακούλες μεταφοράς με ή χωρίς λαβή, από πλαστικό υλικό, οι οποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων·
  1γ. “λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς”: πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά·

 • Οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1

  Στόχοι 1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην εναρμόνιση των εθνικών μέτρων που αφορούν τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, προκειμένου, αφενός, να προληφθούν και να μειωθούν οι επιπτώσεις τους επί του περιβάλλοντος όλων των κρατών μελών καθώς και των τρίτων χωρών, εξασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, και, αφετέρου, να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν εμπόδια στο εμπόριο καθώς και στρεβλώσεις και περιορισμοί του ανταγωνισμού εντός της Κοινότητας.

  2. Για το σκοπό αυτό η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα που αποσκοπούν, κατά πρώτη προτεραιότητα, στην πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας και, ως περαιτέρω θεμελιώδεις αρχές, στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, στην ανακύκλωση και σε άλλες μορφές ανάκτησης των απορριμμάτων συσκευασίας και, ως εκ τούτου, στη μείωση της τελικής διάθεσης των απορριμμάτων αυτών.

  Άρθρο 2

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...