FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Οδηγία 94/22

 • Οδηγία 94/22 για τους όρους χορήγησης και χρήσης των αδειών αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1

  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, νοούνται ως:

  1. «αρμόδιες αρχές»: οι δημόσιες αρχές, όπως ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 της οδηγίας 90/531/ΕΚ, οι οποίες είναι αρμόδιες για τη χορήγηση αδείας ή/και για τον έλεγχο της χρησιμοποίησής της 7

  2. «φορέας»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων που ζητεί, ενδέχεται να ζητήσει ή κατέχει άδεια 7

  3. «άδεια»: κάθε νομοθετική, κανονιστική, διοικητική ή συμβατική διάταξη ή πράξη με την οποία οι αρμόδιες αρχές κράτους μέλους εξουσιοδοτούν ένα φορέα να ασκεί, για λογαριασμό του και αναλαμβάνοντας το σχετικό κίνδυνο, το αποκλειστικό δικαίωμα αναζήτησης, εξερεύνησης ή παραγωγής υδρογονανθράκων σε μια γεωγραφική περιοχή. Μπορεί να χορηγείται άδεια για μία ή περισσότερες από τις δραστηριότητες αυτές ταυτόχρονα 7

  4. «δημόσιος φορέας»: η «δημόσια επιχείρηση» όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παράγραφος 2 της οδηγίας 90/531/ΕΚ.

  Άρθρο 2

  1. Τα κράτη μέλη διατηρούν το δικαίωμα να ορίζουν, εντός των ορίων του εδάφους τους, τις περιοχές που διατίθενται για άσκηση δραστηριοτήτων αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής υδρογονανθράκων.