FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Νόμος 79/2010

 • Ο περί της Ενιαίας Διαχείρισης Υδάτων Νόμος 79/2010

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Ερμηνεία
  2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν προκύπτει διαφορετικά από το κείμενο -

  “άδεια διατρητή” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 106˙

  “άδεια έργου υδροληψίας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το εδάφιο (1) του άρθρου 80˙

  “άδεια έργου συγκράτησης” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 81˙

  “άδεια υδροληψίας” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 82·

  "ακίνητη ιδιοκτησία" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί Ακίνητης Ιδιοκτησίας (Διακατοχή, Εγγραφή και Εκτίμηση) Νόμου.

  “άλλο έργο υδροληψίας” σημαίνει οποιοδήποτε άλλο έργο, ή φρέαρ, με το οποίο καθίσταται δυνατή η λήψη νερού από οποιαδήποτε πηγή νερού και περιλαμβάνει τη διεύρυνση, εκβάθυνση ή με άλλο τρόπο επέκταση ή τροποποίηση οποιασδήποτε φυσικής πηγής˙

  “ανάληψη” και “αναλαμβάνω”, με αναφορά σε υδατικά έργα, περιλαμβάνει και την απόκτηση της ιδιοκτησίας ή του δικαιώματος χρήσης υδατικού έργου με αγορά, μίσθωση, αναγκαστική απαλλοτρίωση, επίταξη ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο˙