FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Νόμος 25/2012

 • Ο περί Δασών Νόμος 25/2012

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Σκοπός του παρόντος Νόμου
  3. Ο παρών Νόμος αποσκοπεί:
  (α) Στη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των δασών και των δασωδών εκτάσεων στη Δημοκρατία·
  (β) στην εφαρμογή της Εθνικής Δασικής Πολιτικής·
  (γ) στη δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου για τη διαχείριση των δασών και των δασωδών εκτάσεων της Δημοκρατίας.
  Εξουσίες και αρμοδιότητες του Διευθυντή

  4. Ο Διευθυντής είναι αρμόδιος για την εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών και -

  (α) διασφαλίζει τη διατήρηση, προστασία, αειφόρο διαχείριση και ανάπτυξη των κρατικών δασών της Δημοκρατίας·