FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Οδηγία 2008/50

 • Κ.Δ.Π 327/2010 Οριακές Τιμές Διοξιδίου του Θείου, Διοξιδίου του Αζώτου και Οξιδίων του Αζώτου, Σωματιδiων, Μολύβδου, Μονοξιδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   3. Σκοπός των παρόντων Κανονισμών είναι:
  (α) ο καθορισμός οριακών ημών και, εφόσον απαιτείται, ορίων συναγερμού γιο τις συγκεντρώσεις δlοξlδlου του θείου, δlοξlδlου του αζώτου και οξιδίων του αζώτου, σωμαηδlων, μολύβδου, βενζολlου, μονοξιδlου 101.1 άνθρακα και όζοντος στον ωμοσφαφlκό αέρα, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επlβλαβεlς επιmώσεις στην ανθρώπινη υγεlα κοι α10 σύνολο του περιβάλλοντος
  (β) η εκτΙμηση των συγκεντρώσεων δlοξlδlου του θεΙου, δlOξlδlου του αζώτου και οξlδlων του αζώτου, σωμοτlδΙων, μολύβδου, βενζολlου, μονοξlδlου του άνθρακα ΚΟΙ όζοντος στον ατμοσφαιρικό αέρα, βάσει κοινών μεθόδων ΚΟΙ κριτηρίων κοινά αποδεκτών από διακρατικούς και περιφερειακούς οργανισμούς στους οποlους συμμετέχειl η Δημοκρατία'

 • Ο περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα Νόμος 77/2010

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:Η ποιότητα του αέρα στην Κύπρο τώρα

   Προοίμιο
  Για σκοπούς εναρμόνισης και δημιουργίας του νομικού πλαισίου για έκδοση δευτερογενούς νομοθεσίας, με σκοπό την εναρμόνιση με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «Οδηγία 2008/50/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη».

  Ερμηνεία
  2. Για τους σκοπούς του παρόντος Νόμου:

  «ανώτερο όριο εκτίμησης» σημαίνει το επίπεδο που καθορίζεται με κανονισμούς που εκδίδονται δυνάμει του παρόντος Νόμου, κάτω του οποίου επιτρέπεται η χρήση συνδυασμού σταθερών μετρήσεων και τεχνικών προσομοίωσης και/ή ενδεικτικών μετρήσεων για την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα·

  «Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που διορίζεται ως Αρχιεπιθεωρητής από τον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 5·

  «ΑΣ10» σημαίνει τα σωματίδια που διέρχονται μέσα από επιλεκτικό με βάση το μέγεθος στόμιο, όπως αυτό ορίζεται στη μέθοδο αναφοράς για τη δειγματοληψία και μέτρηση ΑΣ10, EN 12341, με αποτελεσματικότητα πενήντα τοις εκατόν (50%) ως προς τη συγκράτηση των σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου 10 μm·

 • Οδηγία 2008/50 για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο
  Τα μέτρα που θεσπίζονται με την παρούσα οδηγία έχουν ως στόχο:
  1. τον προσδιορισμό και καθορισμό των στόχων για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να αποφεύγονται, να προλαμβάνονται ή να μειώνονται οι επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και στο σύνολο του περιβάλλοντος·
  2. την εκτίμηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα στα κράτη μέλη βάσει κοινών μεθόδων και κριτηρίων·
  3. τη συγκέντρωση πληροφοριών όσον αφορά την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, ώστε να διευκολυνθεί η καταπολέμηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των οχλήσεων καθώς και η παρακολούθηση των μακροπρόθεσμων τάσεων και βελτιώσεων που προκύπτουν από τα εθνικά και κοινοτικά μέτρα·
  4. την εξασφάλιση της διάθεσης αυτών των πληροφοριών σχετικά με την ποιότητα του αέρα στο κοινό·
  5. τη διατήρηση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, όταν είναι καλή, και τη βελτίωσή της στις άλλες περιπτώσεις·
  6. την προαγωγή μεγαλύτερης συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών σε ό,τι αφορά τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

 • Οδηγία 2015/1480 για την τροποποίηση ορισμένων παραρτημάτων των οδηγιών 2004/107 και 2008/50, οι οποίες ορίζουν τους κανόνες σχετικά με τις μεθόδους αναφοράς, την επικύρωση των δεδομένων και την τοποθεσία των σημείων δειγματοληψίας για την εκτίμηση της πο

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Άρθρο 1

  Τα παραρτήματα IV και V της οδηγίας 2004/107/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα I της παρούσας οδηγίας.
  Άρθρο 2

  Τα παραρτήματα I, III, VI και IX της οδηγίας 2008/50/ΕΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα II της παρούσας οδηγίας.
  Άρθρο 3

  Οι διατάξεις της παρούσας οδηγίας θα πρέπει να εξετάζονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 765/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5), ιδίως όσον αφορά τη διαπίστευση των φορέων αξιολόγησης της συμμόρφωσης, και δεν προστίθεται καμία παρέκκλιση ή εξαίρεση αναφορικά με τον ανωτέρω κανονισμό.

 • Οι περί της Ποιότητας του Ατμοσφαιρικού Αέρα (Οριακές Τιμές Διοξειδίου του Θείου, Διοξειδίου του Αζώτου, και Οξειδίων του Αζώτου, Σωματιδίων Μολύβδου, Μονοξειδίου του Άνθρακα, Βενζολίου και Όζοντος στον Ατμοσφαιρικό Αέρα) Κανονισμοί του 2010

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   

  Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.