FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Οδηγία 2003/35

 • Ο περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμος 140/2005

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Eρμηνεία
  2. (1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια-
  "ανάπτυξη" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο·
  "αποθήκευση CO2 σε γεωλογικούς σχηματισμούς" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
  "αρχή τοπικής διοίκησης" σημαίνει συμβούλιο δήμου ή κοινοτικό συμβούλιο·
  "γεωλογικός σχηματισμός" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
  "δέσμευση" έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από το άρθρο 2 του περί της Αποθήκευσης Διοξειδίου του Άνθρακα σε Γεωλογικούς Σχηματισμούς Νόμου, όπως αυτός τροποποιείται ή αντικαθίσταται·
  "δημόσιο έργο" σημαίνει έργο που εκτελείται από κρατική υπηρεσία.
  “εγκατάσταση” έχει την έννοια που αποδίδεται στον όρο αυτό από τον περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών Νόμο του 2002·
  "Επιτροπή" σημαίνει την επιτροπή που ιδρύεται με βάση το άρθρο 5 του παρόντος Νόμου·
  "έργο" σημαίνει έργο που εμπίπτει σε οποιαδήποτε κατηγορία έργων του Πρώτου Παραρτήματος ή του Δεύτερου Παραρτήματος και αφορά την υλοποίηση κατασκευαστικών εργασιών ή άλλων εγκαταστάσεων που αναμένεται να έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον ή το τοπίο, συμπεριλαμβανομένης και της εκμετάλλευσης των φυσικών πόρων·
  “κοινό” σημαίνει ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα·

 • Οδηγία 2003/35 σχετικά με τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Άρθρο 1 Στόχος

  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να συμβάλει στην εφαρμογή των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση του Aarhus, ιδίως με:

  α) την πρόβλεψη περί συμμετοχής του κοινού στην κατάρτιση ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον·

  β) την ενίσχυση της συμμετοχής του κοινού και την πρόβλεψη διατάξεων σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη στα πλαίσια των οδηγιών 85/337/EOK και 96/61/EK του Συμβουλίου.

  Άρθρο 2 Συμμετοχή του κοινού σε σχέδια και προγράμματα

  1. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, ως "κοινό" νοούνται ένα ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή πρακτική, οι ενώσεις, οι οργανώσεις ή οι ομάδες αυτών.

  2. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι παρέχεται έγκαιρα και πραγματικά στο κοινό η δυνατότητα να συμμετέχει στην προετοιμασία και τροποποίηση ή αναθεώρηση των σχεδίων ή των προγραμμάτων η κατάρτιση των οποίων απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Ι.