fbpx

Μενού...

smartslider3[2]

Οδηγία 2000/60

 • Απόφαση 2455/2001 για τη θέσπιση του καταλόγου ουσιών προτεραιότητος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων και τροποποίησης της οδηγίας 2000/60

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1

  Θεσπίζεται ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας, συμπεριλαμβανομένων των ουσιών που επισημαίνονται ως επικίνδυνες ουσίες προτεραιότητας, ο οποίος προβλέπεται στο άρθρο 16 παράγραφοι 2 και 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Ο κατάλογος, όπως περιλαμβάνεται στο παράρτημα της παρούσας απόφασης, καθίσταται παράρτημα Χ της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

  Άρθρο 2

  Ο κατάλογος ουσιών προτεραιότητας της παρούσας απόφασης αντικαθιστά τον κατάλογο ουσιών της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 22ας Ιουνίου 1982.

  Άρθρο 3

 • Ο περί Αξιολόγησης, Διαχείρισης και Αντιμετώπισης των Κινδύνων Πλημμύρας Νόμος 70/2010

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Προοίμιο
  Για σκοπούς-

  (α) εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο:

  «Οδηγία 2007/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2007 για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας»,

  (β) μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο:

  «Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων»,

  Ερμηνεία
  2. Στον παρόντα Νόμο, εκτός αν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

 • Οδηγία 2000/60 για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Σκοπός

  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι η θέσπιση πλαισίου για την προστασία των εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων, το οποίο:

  α) να αποτρέπει την περαιτέρω επιδείνωση, να προστατεύει και να βελτιώνει την κατάσταση των υδάτινων οικοσυστημάτων, καθώς και των αμέσως εξαρτώμενων από αυτά χερσαίων οικοσυστημάτων και υγροτόπων σε ό,τι αφορά τις ανάγκες τους σε νερό·

  β) να προωθεί τη βιώσιμη χρήση του νερού βάσει μακροπρόθεσμης προστασίας των διαθέσιμων υδάτινων πόρων·

  γ) να αποσκοπεί στην ενίσχυση της προστασίας και τη βελτίωση του υδάτινου περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με ειδικά μέτρα για την προοδευτική μείωση των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών ουσιών προτεραιότητας και με την παύση ή τη σταδιακή εξάλειψη των απορρίψεων, εκπομπών και διαρροών των επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας·

  δ) να διασφαλίζει την προοδευτική μείωση της ρύπανσης των υπογείων υδάτων και να αποτρέπει την περαιτέρω μόλυνσή τους και

  ε) να συμβάλλει στο μετριασμό των επιπτώσεων από πλημμύρες και ξηρασίες,

  και να συμβάλλει με αυτό τον τρόπο:

 • Οδηγία 2008/105 σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος στον τομέα της πολιτικής των υδάτων καθώς και σχετικά με την τροποποίηση και τη συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών του Συμβουλίου 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ και 86/280 και την τ

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 2 Ορισμοί
  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας, ισχύουν οι ορισμοί του άρθρου 2 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ.

  Άρθρο 3 Πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος
  1. Σύμφωνα με το άρθρο 1 της παρούσας οδηγίας και το άρθρο 4 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ, τα κράτη μέλη εφαρμόζουν στα συστήματα επιφανειακών υδάτων τα ΠΠΠ τα οποία ορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι της παρούσας οδηγίας.
  Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν τα ΠΠΠ στα συστήματα επιφανειακών υδάτων σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο μέρος Β του παραρτήματος Ι.
  2. Τα κράτη μέλη δύνανται να επιλέξουν να εφαρμόζουν ΠΠΠ για τα ιζήματα ή/και τους ζώντες οργανισμούς αντί των προτύπων που ορίζονται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι, σε ορισμένες κατηγορίες επιφανειακών υδάτων. Τα κράτη μέλη που προβαίνουν σε αυτή την επιλογή:
  α) εφαρμόζουν, για τον υδράργυρο και τις ενώσεις του, ΠΠΠ 20μg/kg, ή/και για το εξαχλωροβενζένιο ΠΠΠ 10μg/kg, ή/και για το εξαχλωροβουταδιένιο ΠΠΠ 55 μg/kg, στους ιστούς θηρευομένων ιχθύων (υγρό βάρος), επιλέγοντας τον πλέον πρόσφορο δείκτη μεταξύ ιχθύων, μαλακίων, οστρακοδέρμων και άλλων ζώντων οργανισμών·
  β) ορίζουν και εφαρμόζουν ΠΠΠ πλην των μνημονευομένων στο στοιχείο α) για τα ιζήματα ή/και τους ζώντες οργανισμούς για συγκεκριμένες ουσίες. Τα εν λόγω ΠΠΠ παρέχουν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο προστασίας με τα ΠΠΠ για τα ύδατα, τα οποία παρατίθενται στο μέρος Α του παραρτήματος Ι·

 • Οδηγία 2009/90 για την θέσπιση τεχνικών προδιαγραφών για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με την οδηγία 2000/60

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο
  Η παρούσα οδηγία ορίζει τεχνικές προδιαγραφές για τη χημική ανάλυση και παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, σύμφωνα με το άρθρο 8 παράγραφος 3 της οδηγίας 2000/60/ΕΚ. Καθορίζει ελάχιστα κριτήρια επιδόσεων για τις αναλυτικές μεθόδους που πρέπει να εφαρμόζουν τα κράτη μέλη για την παρακολούθηση της κατάστασης των υδάτων, των ιζημάτων και των ζώντων οργανισμών, καθώς και κανόνες που αφορούν την απόδειξη της ποιότητας των αναλυτικών αποτελεσμάτων.

  Άρθρο 2 Ορισμοί
  Για τους σκοπούς της παρούσας οδηγίας ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
  1) «όριο ανίχνευσης»: το σήμα εξόδου οργάνου ή η τιμή συγκέντρωσης πάνω από το οποίο είναι δυνατόν να βεβαιωθεί, με τη δηλούμενη στάθμη εμπιστοσύνης, ότι ένα δείγμα διαφέρει από το τυφλό δείγμα που δεν περιέχει κανένα ενδιαφέρον προσδιοριζόμενο στοιχείο·

 • Οδηγία 2013/39 για την τροποποίηση των οδηγιών 2000/60 και 2008/105 όσον αφορά τις ουσίες προτεραιότητας στον τομέα της πολιτικής των υδάτων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1
  Η οδηγία 2000/60/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
  1) Το άρθρο 16 παράγραφος 4 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
  «4. Η Επιτροπή αναθεωρεί τον εγκριθέντα κατάλογο ουσιών προτεραιότητας το αργότερο τέσσερα έτη μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας οδηγίας, στη συνέχεια δε, τουλάχιστον ανά εξαετία, και υποβάλλει προτάσεις όπου κρίνεται απαραίτητο.».
  2) Το παράρτημα X αντικαθίσταται από το κείμενο του παραρτήματος I της παρούσας οδηγίας.
  Άρθρο 2 Η οδηγία 2008/105/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
  1)
  Το άρθρο 2 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:
  «Άρθρο 2
  Ορισμοί

Απριλίου 28, 2016
Waste1
Πολιτικές Super User

Είναι και η πολιτική για τα απόβλητα διεφθαρμένη;

Το τελευταίο καιρό οι καταγγελίες και οι καταθέσεις γύρω από τα διάφορα έργα των αποβλήτων κυριαρχούν στην επικαιρότητα. Πέραν όμως από τα όποια προβλήματα υπάρχει και ακόμη ένα σοβαρό θέμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το εξετάσουμε όσον…
Φεβρουαρίου 05, 2016
Πολιτικές Super User

Waste infringement case offers lessons for all

23/10/2015 Article taken from: Magazine Environment for Europeans The European Commission has just closed a decade-long case against Ireland for multiple and systemic infringement of the EU Waste Framework Directive. To comply with the 2005 European Court of…
Νοεμβρίου 01, 2015
SofaInTheCity
Πολιτικές Super User

Καναπέδες σε δρόμους και χωράφια

Όλοι γνωρίζουμε την αγάπη του κυπρίου για τον καναπέ και την πολυθρόνα του. Αν κρίνουμε μάλιστα από το μεγάλο αριθμό καναπέδων και πολυθρόνων που βρίσκουμε σε δρόμους, σε ανοικτούς χώρους μέσα σε κατοικημένες περιοχές και έξω στη φύση τότε…

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Μενού...