FacebookTwitterGoogle BookmarksLinkedIn

Οδηγία 1999/94

 • Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως Νόμος 86/1972

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   
  1. (α) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, για την εγγραφή οχήματος εισπράττεται από τον Έφορο τέλος εγγραφής ανερχόμενο στα εκατόν πενήντα Ευρώ (€150).

  (β)(i) Τηρουμένων των λοιπών διατάξεων του παρόντος Μέρους, το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Μ1 και το ετήσιο τέλος κυκλοφορίας κάθε μηχανοκίνητου οχήματος κατηγορίας Ν1, το οποίο προέρχεται από όχημα κατηγορίας Μ1 και κατατάσσεται στην κατηγορία ελαφρού φορτηγού μηχανοκίνητου οχήματος τύπουVAN, ισούται με το άθροισμα των γινομένων, που προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του κάθε μέρους της μάζας εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα –CO2 (συνδυασμένος κύκλος) σε γραμμάρια ανά χιλιόμετρο (gr/Km), που φαίνεται στην πρώτη στήλη του Πίνακα που ακολουθεί, με τον αντίστοιχο συντελεστή, που φαίνεται στη δεύτερη στήλη του ιδίου Πίνακα.

 • Οδηγία 1999/94 για τις πληροφορίες που πρέπει να τίθενται στη διάθεση των καταναλωτών σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2 όσον αφορά την εμπορία νέων επιβατηγών αυτοκινήτων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Σκοπός της παρούσας οδηγίας είναι να διασφαλιαστεί ότι διατίθενται στους καταναλωτές πληροφορίες σχετικά με την οικονομία καυσίμου και τις εκπομπές CO2 νέων επιβατηγών αυτοκινήτων που προορίζονται για πώληση ή για χρηματοδοτική μίσθωση στην Κοινότητα, προκειμένου να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν την επιλογή τους ενημερωμένοι.

  Άρθρο 3

  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι επικολλάται ή τοποθετείται κοντά σε κάθε νέο μοντέλο επιβατηγού αυτοκινήτου στο χώρο πώλησης, κατά τρόπο ώστε να είναι ευδιάκριτη, ετικέτα οικονομίας καυσίμου και εκπομπών CO2 η οποία πληροί τις απαιτήσεις που προβλέπονται στο παράρτημα Ι.

  Άρθρο 4