fbpx

Μενού...

smartslider3[2]

Νόμος 141/2011

 • Ο περί Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων Νόμος 141/2011

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Προοίμιο
  Για σκοπούς εφαρμογής της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο -

  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου»,

  Ερμηνεία
  2.-(1) Στον παρόντα Νόμο, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια -

  «αριθμός άδειας» σημαίνει τον αριθμό που παραχωρεί το Συμβούλιο σε κάθε ένα φυτοπροστατευτικό προϊόν, σύμφωνα με τις πρόνοιες του παρόντος Νόμου·

  «Αρμόδια Αρχή» σημαίνει το Συμβούλιο Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων και Βιοκτόνων που καθιδρύεται δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 4·

  «Αρχιεπιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 14 ως Αρχιεπιθεωρητής·

  «Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας.

  «Επιθεωρητής» σημαίνει το πρόσωπο που διορίζεται δυνάμει του άρθρου 14 ως Επιθεωρητής·

  «Εργαστήριο» σημαίνει το Εργαστήριο του Τμήματος Γεωργίας για τον έλεγχο της ποιότητας και των υπολειμμάτων των γεωργικών φαρμάκων·

  «Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009» σημαίνει τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

  «Κανονισμοί» σημαίνει τους Κανονισμούς που εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 22·

  «κράτη μέλη» σημαίνει τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

  «Τμήμα Γεωργίας» σημαίνει το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος·

  «υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά» σημαίνει φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είναι υπεύθυνο για τη διάθεση φυτοπροστατευτικού προϊόντος στη Δημοκρατία·

  «Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

  (2) Οποιοιδήποτε όροι, οι οποίοι χρησιμοποιούνται στον παρόντα Νόμο και δεν ορίζονται ειδικά σε αυτόν, έχουν την έννοια που αποδίδει στους όρους αυτούς ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

  Σκοπός του παρόντος Νόμου
  3.-(1) Σκοπός του παρόντος Νόμου είναι:

  (α) η λήψη των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται, και

  (β) η θέσπιση των γενικών διατάξεων και κανόνων που αφορούν:

  (i) τη διαδικασία χορήγησης άδειας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

  (ii) την εμπορία και διάθεση στο χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

  (iii) την ορθολογική χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων,

  (iv) τους επίσημους ελέγχους των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και της χρήσης αυτών,

  (v) τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους παραβάτες του παρόντος Νόμου.

  (2) Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου εφαρμόζονται σε φυτοπροστατευτικά προϊόντα, δραστικές ουσίες, αντιφυτοτοξικά, συνεργιστικά, βοηθητικά και πρόσθετα, όπως αυτά ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

  Για να διαβάσετε ή/και να καταβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

   

ΕΕ - Ενέργεια, Περιβάλλον και Κλίμα

Z11 2

Guardian Environment

Documents - Think Tank - European Parliament

European Environment Protection Agency

Μενού...