5 Ιουνίου 2007 - Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος

Το Περιβάλλον στην Κύπρο

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Επίτροπος Περιβάλλοντος

Τρία χρόνια μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε προχωρήσει πολύ, τα ΜΜΕ αφιερώνουν περισσότερο χρόνο σε περιβαλλοντικά θέματα, το κοινό έχει αρχίσει να αντιλαμβάνεται τη σημασία που έχει στη ποιότητα ζωής του το περιβάλλον και έχουμε εναρμονιστεί όσον αφορά τη Περιβαλλοντική νομοθεσία. Δυστυχώς  υπάρχουν  ακόμη πολλά προβλήματα που χρειάζονται τη προσοχή μας.


(α) Η Πολιτική για τη Διαχείριση Αποβλήτων χρειάζεται άμεση ανανέωση με μοντέρνες προτάσεις και χρονοδιαγράμματα που να τηρούνται. Τα επικίνδυνα απόβλητα, η ανάκτηση ενέργειας  και τα θέματα ανακύκλωσης θα πρέπει να έχουν άμεση αντιμετώπιση. Υπάρχουν παντού παράνομοι σκυβαλότοποι και πεταμένα άχρηστα αντικείμενα επειδή δεν προσφέρουμε πρακτικές λύσεις στους πολίτες.

(β) Προβλήματα και καθυστερήσεις εμφανίζονται στην αδειοδότηση, την εφαρμογή των νομοθεσιών ή τη λήψη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος λόγω άγνοιας, λανθασμένης νοοτροπίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις γίνεται προσπάθεια αποφυγής διενέργειας Μελέτης Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων είτε λόγω κακού προγραμματισμού είτε λόγω αδιαφορίας.

(γ) Οι Μελέτες Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων δεν έχουν αποδώσει τα αναμενόμενα. Υπάρχουν προβλήματα για το ποιοι δικαιούνται να αναλαμβάνουν την εκτέλεση των μελετών και το περιεχόμενό τους. Γενικά εκτιμάται ότι η ποιότητα των μελετών δεν είναι καλή. Προβλήματα υπάρχουν επίσης με τη λειτουργία της επιτροπής που εξετάζει τις μελέτες.

(δ) Μια ανάγνωση των αναφορών που κάνει κάθε χρόνο στην Ετήσια Έκθεσή της η Γενική Ελέγκτρια για το Τμήμα  Αναπτύξεως Υδάτων, τις Υδατοπρομήθειες και τις Κοινότητες αρκεί για να καταδείξει ότι υπάρχει ακόμα σοβαρότατο πρόβλημα με τη διαχείριση των Υδάτινων Πόρων. Ένα πρόβλημα που αναμένεται εδώ και χρόνια να λύσει ο Φορέας Υδάτων η νομοθετική ρύθμιση του οποίου δυστυχώς καθυστερεί πολύ.

(ε) Μέχρι το 2012 όλες οι πόλεις και οι κοινότητες της Κύπρου με πληθυσμό μεγαλύτερο των 2000 κατοίκων θα πρέπει να εξυπηρετούνται από κεντρικά αποχετευτικά συστήματα. Τα 5 χρόνια που απομένουν είναι πολύ λίγα για το σχεδιασμό, οργάνωση και ανάληψη ευθύνης εκτέλεσης, λειτουργίας και της σωστής διάθεσης του επεξεργασμένου νερού. Δεν είναι απλά θέμα χρονοδιαγραμμάτων της ΕΕ αλλά θέμα προστασίας των υπόγειων υδάτων. Τα κτηνοτροφικά και τα οικιακά λύματα, τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, η υπεράντληση με την εισροή της θάλασσας και η ανομβρία έχουν επιφέρει σοβαρά πλήγματα στην ποιότητα των υπογείων νερών μας.

(ζ) Τα προβλήματα με την ενέργεια κυριαρχούν στις μέρες μας. Η μείωση των ρύπων του θερμοκηπίου με το πιο "καθαρό" φυσικό αέριο πέρα από την παραγωγή ηλεκτρισμού θα μας προσφέρει και εναλλακτικό καύσιμο στις μεταφορές. Όλα αυτά όμως είναι ακόμη μακριά, χρειαζόμαστε άμεσα ένα αυστηρό σχέδιο εξοικονόμησης ενέργειας και την επίλυση των προβλημάτων προώθησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εξέταση της κατανάλωσης ενέργειας κτιρίων και υπηρεσιών και η λήψη μέτρων αποτελεί καθήκον όλων μας.

(η) Ένα πρόβλημα που αφορά πολλά θέματα της κυπριακής κοινωνίας, είναι αυτό της συμμετοχής και της έκφρασης απόψεων κατά τη διάρκεια των Δημόσιων διαβουλεύσεων. Τα κόμματα αποφεύγουν επιμελώς να τοποθετηθούν γραπτώς, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις είτε είναι προσκολλημένες σε κόμματα είτε είναι αδύνατες να ανταποκριθούν, ή χειρότερα δεν πληροφορούνται καθόλου και οι Ακαδημαϊκοί αδιαφορούν και παραμένουν κλεισμένοι στον κόσμο τους. Αποτέλεσμα φυσικά είναι ελλιπής πληροφόρηση, η εκ των υστέρων κριτική και η άγνοια για τους μελλοντικούς προγραμματισμούς.

Το δικαίωμα πληροφόρησης του κοινού, η ευημερία των ζώων, το κυκλοφοριακό, η προστασία της φυσικής ομορφιάς και της οικολογίας του νησιού, ο θόρυβος, η ποιότητα του αέρα, ο τουρισμός, η ανάληψη των ευθυνών των ιδιωτικών εταιρειών, οι πιέσεις για ανάπτυξη της γης και όλα τα πιο πάνω σε συνδυασμό με τη διαφθορά, συνθέτουν ακόμη ένα τεράστιο μέρος των περιβαλλοντικών προβλημάτων του τόπου.

Άρθρα

Άρθρα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

  • 18-08-2023 23:23:35
  • Hits 170

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη, παραλίες κλπ . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

  • 18-08-2023 23:20:21
  • Hits 182

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

  • 18-08-2023 17:52:37
  • Hits 188

Bίντεο με εκπομπές για την Παιδεία & Παιδιά

Bίντεο με εκπομπές για Παιδεία & Παιδιά. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

  • 18-08-2023 17:47:24
  • Hits 244

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
  • 18-08-2023 17:40:45
  • Hits 212