InBusiness - Green Issue !

Τι σημαίνει εταιρική περιβαλλοντική διαχείριση και βιώσιμη ανάπτυξη και πόσο βαθιά βρίσκεται στο DNA των κυπριακών εταιρειών;
Η περιβαλλοντική διαχείριση, αναφέρεται στην περιβαλλοντική συμπεριφορά της ίδιας της εταιρείας όπως για παράδειγμα μέτρα για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του νερού, ανακύκλωση των αποβλήτων της, αντιστάθμιση των εκπομπών της σε διοξείδιο του άνθρακα κλπ. Η περιβαλλοντική διαχείριση πιστοποιείται με το πρότυπο 14000 ή το EMAS που προωθεί η ΕΕ.
Η Εταιρική Περιβαλλοντική Ευθύνη από την άλλη αναφέρεται στην ευθύνη των εταιρειών έναντι του περιβάλλοντος, εφόσον για να εξασφαλιστεί μια βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει όλοι να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί. Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι περιβαλλοντικά υπεύθυνες εταιρείες λειτουργούν με βάση μια σειρά από πρακτικές που διασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος.

Για παράδειγμα συνεργάζονται μόνο με εταιρείες που εφαρμόζουν προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης, εμπορεύονται προϊόντα των οποίων η παραγωγή δεν είχε σαν αποτέλεσμα την εκπομπή ρύπων ή προκάλεσε την ελάχιστη, κατά το δυνατόν, ζημιά στο περιβάλλον.

Σε ποιους τομείς επεκτείνονται οι οικολογικές ανησυχίες και πρακτικές των κυπριακών εταιρειών; Σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η Κύπρος σε σχέση με το εξωτερικό σχετικά με τις πιο...πράσινες επιχειρήσεις;
Για το πρότυπο 14000 έχει ήδη επιδειχθεί ενδιαφέρον από κυπριακές εταιρείες, ιδιαίτερα από τον ξενοδοχειακό τομέα. Όσες φυσικά συνεργάζονται με ξένες εταιρείες άρχισαν ήδη να εξετάζουν τα πρότυπα αυτά με μεγαλύτερη προσοχή.

Όπως και στο εξωτερικό, έτσι και οι κυπριακές εταιρείες είναι υπεύθυνες για μεγάλες περιβαλλοντικές καταστροφές στο τόπο μας και απέχουν ακόμη πολύ από το να συμπεριφέρονται περιβαλλοντικά υπεύθυνα.

Τι έχουν να κερδίσουν οι εταιρείες υιοθετώντας οικολογικές πρακτικές (σε εικόνα και χρήμα) και τι χάνουν αυτές που δεν συμμορφώνονται;
Στο κοντινό μέλλον οι περιβαλλοντικά ανεύθυνες εταιρείες θα αρχίσουν να χάνουν τους συνεργάτες τους και δεν θα μπορούν να λάβουν μέρος σε δημόσιους διαγωνισμούς και συμβάσεις εφόσον η ύπαρξη προτύπου Περιβαλλοντικής Διαχείρισης θα αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση.

Αντίθετα όσες ενεργήσουν γρήγορα θα βρεθούν σε πλεονεκτική θέση, εφόσον μπορούν να διεκδικήσουν και επιχορηγήσεις, οι οποίες είναι αβέβαιο για πόσο καιρό θα είναι ακόμη διαθέσιμες.

Στο εξωτερικό οι καταναλωτικές και οι περιβαλλοντικές οργανώσεις έχουν αρχίσει να δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην εικόνα ιδιαίτερα των δημόσιων εταιρειών που δεν συμπεριφέρονται περιβαλλοντικά σωστά, ή που βάζουν στην αγορά προϊόντα που προκαλούν ζημιά στο περιβάλλον. Τέτοιας μορφής "Name and Shame" εκστρατείες δημιουργούν συνήθως σοβαρά προβλήματα στην αξία των μετοχών.

Αν μια εταιρεία θελήσει να υιοθετήσει ακόμα περισσότερες οικολογικές πρακτικές και από αυτές που ορίζει η ΕΕ, από πού μπορεί να βοηθηθεί και πώς μπορεί να πάρει πληροφόρηση;
Πληροφορίες υπάρχουν στο διαδίκτυο και στις ιστοσελίδες της ΕΕ. Το αρμόδιο Τμήμα στην Κύπρο για την εφαρμογή των προτύπων είναι η Υπηρεσία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας.
Επίσης όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να έρθουν σε επαφή με το γραφείο μου στο τηλέφωνο 22803460. Έχω ήδη κάνει πολλές συναντήσεις για αυτό το θέμα και μπορώ να πω ότι τη μεγάλη άγνοια, η αντιμετώπιση και το ενδιαφέρον που έχουν επιδείξει μου δίνει ελπίδες ...

Ποιες υποδομές απουσιάζουν από την Κύπρο και είναι απαραίτητες για τη διαδικασία της ανακύκλωσης των διαφόρων υλικών;
Η ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας έχει ήδη ξεκινήσει και μέχρι το τέλος του 2008 ελπίζουμε ότι όλες οι αστικές περιοχές της Κύπρου θα ανακυκλώνουν. Είναι όμως σημαντικό οι εταιρείες που διαθέτουν στην αγορά συσκευασμένα προϊόντα να συνεισφέρουν το μερίδιο τους στην Green Dot.

Η ανακύκλωση των μπαταριών αντιμετωπίζει ακόμη οργανωτικά προβλήματα που αν δεν λυθούν σύντομα μέσα από την ιδιωτική πρωτοβουλία θα πρέπει να γίνουν νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών θα αρχίσει να λειτουργεί πολύ σύντομα εφόσον βρίσκεται στο τελικό στάδιο της αδειοδότησης.

Τα ελαστικά παρουσιάζουν επίσης σοβαρό οργανωτικό πρόβλημα, το οποίο ελπίζουμε ότι με κυβερνητική βοήθεια θα πάρει σύντομα το δρόμο του.

Το δύσκολο θέμα της ανακύκλωσης των αποβλήτων από κατασκευές και κατεδαφίσεις βασίζεται και πάλι στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Έχουν ήδη εμφανιστεί τα πρώτα μικρής κλίμακας εργοστάσια ανακύκλωσης μπάζων. Εάν όμως η βιομηχανία δεν ενεργήσει από μόνη της σύντομα θα βρεθούν αντιμέτωπες με το νόμο και θα χάσουν μεγάλα συμβόλαια.

Άρθρα

Άρθρα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:40:45
 • Hits 153
Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» Παρόντες:Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Χαράλαμπος...

 • 28-01-2023 19:39:52
 • Hits 679

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 316
Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Στην Κύπρο όταν αναφέρονται για ενεργειακή πολιτική, αυτόματα επικεντρώνονται στο φυσικό αέριο και αρχίζουν και οι συζητήσεις για αγωγούς, τα προβλήματα με την Τουρκία κλπ. Όμως μια σωστή ενεργειακή πολιτική πρέπει...

 • 13-11-2022 18:16:34
 • Hits 303
Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Το Μάρτιο του 2021 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας ο Κανονισμός 95/2021 που αναφέρεται στην κατοχή και πώληση ζώων.Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, θα λύνονταν σταδιακά πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη...

 • 06-08-2022 09:33:20
 • Hits 804
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3835