Νερό

Νερό

 • Ανόρυξη Γεώτρησης

  Ανόρυξη Γεώτρησης / Φρέατος

   

  Το Σχέδιο Επιδότησης για ανόρυξη γεωτρήσεων ισχύει μέχρι και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου. Η επιδότηση παραχωρείται για την ανόρυξη γεωτρήσεων, το νερό των οποίων χρησιμοποιείται για άρδευση του κήπου κατοικίας που βρίσκεται εντός ορίου υδατοπρομήθειας και είναι συνδεδεμένη με Σύστημα Υδατοπρομήθειας Δήμου ή Κοινότητας της Ελεύθερης Κύπρου. Το ποσό που επιδοτείται ανέρχεται σε 700 ευρώ και θα παραχωρείται μετά την ανόρυξη και τον εξοπλισμό τους γεώτρησης με κατάλληλο αντλητικό συγκρότημα και υδρομετρητή.

   

  Η αίτηση για επιδότηση πρέπει να υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία ανόρυξης και πριν από την ημερομηνία λήξης του σχεδίου.

 • Ανορύξεις ιδιωτικών γεωτρήσεων - 2009

  Από την Έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας του 2009 (σελ.67 ):

  (δ)     Ανορύξεις ιδιωτικών γεωτρήσεων.  Όπως αναφέρεται εκτενέστερα σε προηγούμενες Εκθέσεις μας, σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία, η άδεια για ανόρυξη γεωτρήσεων δίδεται, με τη συγκατάθεση του Διευθυντή του ΤΑΥ, από τον αρμόδιο Έπαρχο, ο οποίος φέρει την αρμοδιότητα για την διεξαγωγή ελέγχων αναφορικά με την άντληση νερού από τις υπό αναφορά γεωτρήσεις.

  Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος, κατά τη διάρκεια του έτους εκδόθηκαν 690 άδειες που αφορούσαν ανόρυξη γεωτρήσεων για σκοπούς άρδευσης (1.016 το 2008) και 1.140 άδειες που αφορούσαν στην ανόρυξη γεωτρήσεων για οικιακούς σκοπούς (2.174 το 2008). 

  Σύμφωνα με υπολογισμούς του Τμήματος, βρίσκονται σε λειτουργία περίπου 40.000-50.000 γεωτρήσεις για τις οποίες έχουν χορηγηθεί σχετικές άδειες, ενώ ανορύσσεται ετησίως και μεγάλος αριθμός παράνομων γεωτρήσεων. 

  Το 2010 το ΤΑΥ προχώρησε στη μίσθωση υπηρεσιών για την καταγραφή, σε πιλοτική βάση, των παράνομων και αδειοδοτημένων γεωτρήσεων στην περιοχή της Κεντρικής Μεσαορίας, τη διαπίστωση των ποσοτήτων νερού που αντλούνται από αυτές και του είδους των καλλιεργειών που αρδεύονται. 
  Οι εργασίες άρχισαν τον Ιανουάριο του 2010 και όπως μας ενημέρωσε ο Διευθυντής του Τμήματος, αναμένεται να ολοκληρωθούν πριν το τέλος του 2010.

  Λόγω του ότι η εποπτεία που ασκείται από τους Επάρχους είναι περιορισμένη, το Τμήμα, έχοντας την ευθύνη για τη διαχείριση και τη διατήρηση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτινων πόρων, προβαίνει, σε συνεργασία με τους Επάρχους, στη διεξαγωγή  μικρού  αριθμού ελέγχων σε αδειοδοτημένες γεωτρήσεις.

  Όπως μας αναφέρθηκε, το ΤΑΥ δεν τηρεί στοιχεία αναφορικά με τα ευρήματα των ελέγχων που διεξάγονται, το χρόνο διεξαγωγής επαναληπτικού ελέγχου και τις περιπτώσεις που παραπέμφθηκαν για λήψη νομικών μέτρων στις Επαρχιακές Διοικήσεις.
  Εισηγηθήκαμε όπως, για σκοπούς αποτελεσματικότερου ελέγχου, τηρείται συγκεντρωτικό μητρώο όπου να καταγράφονται τα πιο πάνω στοιχεία και όπως, στη βάση δεδομένων των αδειοδοτημένων γεωτρήσεων που άρχισε να δημιουργείται από το ΤΑΥ, περιληφθεί πεδίο που να αναφέρεται στο υδάτινο σώμα στο οποίο κατατάσσεται η γεώτρηση, έτσι ώστε να παρακολουθείται και να περιορίζεται η έκδοση αδειών σε περιοχές που απειλούνται από υπεράντληση.

 • Ανακύκλωση ημιακάθαρτων νερών

  Εγκατάσταση συστήματος ανακύκλωσης ημιακάθαρτων νερών.

   

  Το Σχέδιο Επιδότησης για ανόρυξη γεωτρήσεων ισχύει μέχρι και τη Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου. Σκοπός της εγκατάστασης του αναφερόμενου συστήματος είναι η επεξεργασία των ημιακάθαρτων νερών και η επαναχρησιμοποίηση τους για άρδευση των κήπων ή για τα αποχωρητήρια του υποστατικού από το οποίο προέρχονται τα ημιακάθαρτα νερά. Μετά την εγκατάσταση ο αιτητής θα πρέπει να προχωρήσει σε χημική ανάλυση του ανακυκλωμένου νερού σε διαπιστευμένο εργαστήριο για να επιβεβαιωθεί η τήρηση των απαιτούμενων ποιοτικών χαρακτηριστικών του απαιτούμενου νερού.

  Η επιδότηση για κάθε κατοικία έχει καθοριστεί σε 3000 ευρώ.

   

  Η χορηγία δίδεται με τις εξής προϋποθέσεις:

  ·        Εγκατάσταση του αναγκαίου εξοπλισμού για λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης ημιακάθαρτων νερών αφού πρώτα υπάρξει συνεννόηση με το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων.

  ·        Χρησιμοποίηση αποκλειστικά ανακυκλωμένου νερού για την άρδευση των κήπων ή και τη λειτουργία των αποχωρητηρίων της οικοδομής.

  ·        Η νέα εγκατάσταση μη πόσιμου νερού πρέπει να είναι ξεχωριστή από την υφιστάμενη του πόσιμου νερού και δεν πρέπει να υπάρχει οποιαδήποτε σύνδεση μεταξύ τους για αποφυγή οποιασδήποτε μόλυνσης του πόσιμου νερού.

 • Αειφόρος σχεδιασμός οχετών ομβρίων

  ["Φ" 08/10/2008] ["ΠΟΛΙΤΗΣ" 08/10/2008]["Χ" 08/10/2008 σελ 16]
  Σε μια χώρα που αντιμετωπίζει τρομερή έλλειψη νερού και εξάντληση των υπογείων νερών, η διαχείριση των ομβρίων υδάτων και ο σχεδιασμός των οχετών θα έπρεπε εδώ και χρόνια να εξεταστεί με μεγαλύτερη προσοχή.

   

 • Αειφόρος διαχείριση ομβρίων σε κατοικίες

  ["Φ" 13/10/2008]
  Με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση νερού και τον εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων, πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν αυστηρούς κανονισμούς και προωθούν έντονα μεθόδους συλλογής των νερών της βροχής.

  Οι κανονισμοί περιορίζουν στην Αγγλία για παράδειγμα, την κάλυψη της αυλής μόνο στο απαραίτητο διάδρομο στην είσοδο του σπιτιού και του γκαράζ και μια μικρή βεράντα στο πίσω μέρος.

 • Αειφόρος διαχείριση ομβρίων σε επίπεδο κατοικίας

  Με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση νερού και τον εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων, πολλές χώρες στην Ευρώπη έχουν αυστηρούς κανονισμούς και προωθούν έντονα μεθόδους συλλογής των νερών της βροχής.

  Οι κανονισμοί περιορίζουν στην Αγγλία για παράδειγμα, την κάλυψη της αυλής μόνο στο απαραίτητο διάδρομο στην είσοδο του σπιτιού και του γκαράζ και μια μικρή βεράντα στο πίσω μέρος.
  Όποιος θέλει να καλύψει περισσότερο από αυτό η Γερμανικές αρχές για παράδειγμα, τον υποχρεώνουν να πληρώνει ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ετήσιο τέλος στην Τοπική Αρχή ανάλογα με το εμβαδόν του χώρου της αυλής του που θα καλύψει.

  [Γερμανός Καθηγητής μου έλεγε ότι πληρώνει €300 το χρόνο γιατί κάλυψε την αυλή για να παρκάρει 2 αυτοκίνητα!]

 • Αειφόρος Διαχείριση Δικτύων Υδροδότησης Αστικών Κέντρων

  Το πιο κάτω από ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Κύπρου:

  Στο υδατικό πρόβλημα εστιάζεται το δεύτερο κατά σειρά Δοκίμιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, που έχει τίτλο «Αειφόρος Διαχείριση Δικτύων Υδροδότησης Αστικών Κέντρων».

 • Water Resources Management in Cyprus

  It is generally accepted that the biggest problem we face in Cyprus after the Turkish invasion is the water shortage.
  This summer the problem was so acute that we had to import water from Greece via tankers at a cost of over €40m.
 • US EPA - Rain Gardens and rain water management

  Φιλμάκι του Αμερικανικού Οργανισμού Περιβάλλοντος γνωρστού σαν EPA για τη σωστή διαχείριση του νερού της βροχής (στα αγγλικά) πράσινες στέγες, στέρνες και άλλες τεχνικές περιγράφονται στο βίντεο.

 • Solar-powered desalination could help avoid water shortages

  A new solar-powered desalination technology could help solve water shortage problems without any damage to the environment, according to researchers. They evaluated a prototype model and demonstrated that it could produce up to 12 litres of freshwater a day per m2 of equipment.

 • porous pavement

  Pervious pavement / porous pavement consists of a permeable surface course underlain by a uniformly-graded stone bed. Stormwater drains through the surface, is temporarily held in the voids of the stone bed, and then slowly drains into the underlying, uncompacted soil mantle. The Morris Arboretum, in Philadelphia, PA, has successfully integrated this BMP into its parking areas to control rainwater runoff and help improve water quality in the local creek

 • It's time to start collecting rainwater

  Byline: Anna Hassapi

  THE EFFORTS of Environment Commissioner Chraralambos Theopemptou to convince the government to make use of rainwater are finally getting some results, he said yesterday. Theopemptou had in recent years been pointing out the need for designing Sustainable Urban Drainage Systems Sustainable Drainage Systems (SuDS) are designed to reduce the potential of flooding on new and existing urban developments. Unlike traditional urban stormwater drainage systems, they also help to protect and enhance ground water quality.
  ..... Click the link for more information. in Cypriot towns, as well as installing mechanisms for storing rainwater in buildings and houses.

  "When I was speaking about rainwater last year I got strong reactions and unusual stares. I asked the Minister of Agriculture to provide funding for the installation of rainwater collection systems - something that has not been done until now," said Theopemptou.

  Theopemptou also sent letters to the Ministry of Interior and to the Cyprus Chamber of Commerce explaining the need for installing such systems, particularly in a country suffering from drought drought, abnormally long period of insufficient rainfall. Drought cannot be defined in terms of inches of rainfall or number of days without rain, since it is determined by such variable factors as the distribution in time and area of precipitation during and before .

  The Environment Commissioner pointed out to the state that European countries with adequate rainfall maintain such systems and that it would be prudent for Cyprus to follow that example.

  After a long struggle it appears that Theopemptou has managed to convince authorities to act on his proposal and he has even received a reply letter from the Ministry of Agriculture to a letter he sent a year ago - stating that providing funding for installing such systems was viewed favourably by the state.

  "The Water Board is on the verge  of requesting tenders for a study on how to utilise rainwater on two levels: the city level and the household level. For the latter an investigation will take place on what is done in other countries and proposals prepared for the beast way of utilising water, depending on conditions," the letter read.

  "The preliminary study will be ready in four months after the signing of the contract, which --under normal conditions - will be done in about three months. Therefore, the Ministry will develop its final position when the study is submitted, but we can say that we view positively the policy of financing water collection systems to save potable   water," the letter continued.

  An additional triumph in the rainwater-saving department was the installation and operation of a rainwater collection system at the a primary school in Dhali. "They have installed a nice system that collects rainwater from the roofs of buildings. At the same time, they have installed a system that collects water from the school's fountains and washbasins, the so-called grey water, which is treated and sent back to flush toilets," said Theopemptou.

  Meanwhile, the Cyprus Chamber of Commerce (ETEK ETEK Epistimoniko Techniko Epimelitirio Kyprou (Cyprus Technical Chamber; Lefkosia, Cyprus) ) also expressed its interest in the matter, as well as its intention to organise a conference on the subject.

  Copyright Cyprus Mail Cyprus Mail is a Cypriot English-language newspaper. It is published daily (except Mondays) and a number of articles are available online.

 • H μη ικανοποιητική προστασία του κυπριακού νερόφιδου Natrix natrix cypriaca

  Απάντηση ημερομηνίας 7 Μαΐου 2010 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Δημήτρη Ηλιάδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.009.04.849, ημερομηνίας 11 Φεβρουαρίου 2010, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Παραπομπή της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Κοινοτήτων για τη μη ικανοποιητική προστασία του κυπριακού νερόφιδου Natrix natrix cypriaca

  Αναφέρομαι στην επιστολή του Γενικού Διευθυντή της Βουλής των Αντιπροσώπων με ημερομηνία 24 Φεβρουαρίου 2010, σε σχέση με την πιο πάνω ερώτηση του βουλευτή κ. Γιώργου Περδίκη και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  Τον Ιούλιο του 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) έγινε δέκτης καταγγελίας σχετικά με την μη ικανοποιητική προστασία του νερόφιδου Natrix natrix cypriaca, όπου σύμφωνα με την καταγγελία, οι Κυπριακές Αρχές δεν συμπεριέλαβαν στον κατάλογο των προτεινόμενων Τόπων Κοινοτικής Σημασίας την περιοχή της Λίμνης Παραλιμνίου και ανέχονται δραστηριότητες οι οποίες βλάπτουν το είδος και καταστρέφουν τον οικότοπό του. Οι Κυπριακές Αρχές, στην απάντησή τους προς την ΕΕ, ανάφεραν ότι η Αρμόδια Αρχή, δηλαδή το Τμήμα Περιβάλλοντος, βρίσκεται σε διάλογο με τα εμπλεκόμενα μέρη ώστε να υπάρξει κοινά αποδεχτή πρόταση και ότι σύντομα θα προχωρούσαν σε ένταξη της περιοχής στο Δίκτυο.

  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε στις 6.6.2008 Αιτιολογημένη Γνώμη προς την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία αποτελεί το δεύτερο στάδιο στη διαδικασία παράβασης, με την οποία ζητήθηκε η άμεση λήψη μέτρων για περίληψη της Λίμνης Παραλιμνίου στον κατάλογο των περιοχών του Δικτύου «Φύση 2000».

  Στις 16.1.2009 ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος προχώρησε στον καθορισμό της Λίμνης Παραλιμνίου ως προτεινόμενο Τόπο Κοινοτικής Σημασίας, με Γνωστοποίηση η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Η διαδικασία υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων από την Επιστημονική Επιτροπή ολοκληρώθηκε στις 31.3.2009 και τα τελικά προτεινόμενα όρια της περιοχής εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 18.11.2009. Ο κατάλογος των περιοχών που προτείνονται από την Κυπριακή Δημοκρατία, ως Τόποι Κοινοτικής Σημασίας, συμπεριλαμβανομένης της Λίμνης Παραλιμνίου, έχει αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Δεκέμβριο του 2009.

  Περί τα μέσα του Γενάρη του 2010, ενημερωθήκαμε ότι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα οδηγήσει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού έκρινε ότι η Δημοκρατία δε συμμορφώθηκε πλήρως με το περιεχόμενο της αιτιολογημένης γνώμης.

  Σε συνέχεια της πιο πάνω πληροφόρησης, πραγματοποιήθηκε στις 10.2.2010 συνεδρία στο Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, στην οποία έλαβαν μέρος όλα τα εμπλεκόμενα Τμήματα και ο Δήμαρχος Παραλιμνίου, όπου συζητήθηκαν σε βάθος τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιοχή.

  Σε συνέχεια της πιο πάνω συνεδρίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος προχώρησε στις πιο κάτω ενέργειες για την αντιμετώπιση των διάφορων ενεργειών/παρανομιών που λαμβάνουν χώρα εντός της Λίμνης Παραλιμνίου και απειλούν το νερόφιδο:

  (α) Απέστειλε επιστολή στις 25.2.2010, στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών με εισήγηση για απαγόρευση του κυνηγιού εντός της Λίμνης Παραλιμνίου.

  (β) Απέστειλε επιστολή στις 2.3.2010 στον Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας για προώθηση της επίλυσης των πιο κάτω προβλημάτων:

  Παράνομες αντλήσεις νερού από την λίμνη.

  Παράνομη λειτουργία πίστας αγώνων εντός της Λίμνης και διάνοιξη αυλακιών περιμετρικά της.

  Παράνομη λειτουργία πίστας αερομοντελισμού εντός της Λίμνης.

  Επίσης σας ενημερώνω ότι εντός του Απριλίου 2010 θα προκηρυχτεί διαγωνισμός για την ετοιμασία Διαχειριστικού Σχεδίου για τη Λίμνη Παραλιμνίου, το οποίο θα καταδείξει μεταξύ άλλων τις διαχειριστικές δράσεις που πρέπει να λάβουν χώρα στη Λίμνη για την προστασία και διατήρηση του ενδημικού νερόφιδου.

 • 2008: Πολιτικές τιμολόγησης νερού.

  Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 41:
  Οδηγία Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση πλαισίου Κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων.
  (α) Πολιτικές τιμολόγησης νερού. Σύμφωνα με τις πρόνοιες της πιο πάνω Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα, οι οποίες ενσωματώθηκαν στον περί Προστασίας και Διαχείρισης Νερών Νόμο του 2004, τα κράτη-μέλη θα πρέπει, μέχρι το 2010, να διασφαλίσουν ότι οι πολιτικές τιμολόγησης νερού θα παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες, για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους και, κατά συνέπεια, θα συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της Οδηγίας ενώ οι πολιτικές τιμολόγησης νερού θα είναι τέτοιες ώστε να ανακτάται το κόστος των υπηρεσιών ύδατος.

 • 2008: Πλυντήρια αυτοκινήτων

  Το θέμα το έφερα στην επιφάνεια: Πλυντήρια αυτοκινήτων και πόσιμο νερό
  Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 768:

  (β) Παρατηρήθηκε ότι το 2008, λειτουργούσαν στα όρια υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου (σσ: Υδατοπρομήθειας Λεμεσού57 πλυντήρια αυτοκινήτων, από τα οποία μόνο 12 είχαν σύστημα ανακύκλωσης νερού και μόνο οκτώ χρησιμοποιούσαν νερό από γεώτρηση.
  Τα υπόλοιπα χρησιμοποιούσαν πόσιμο νερό για πλύσιμο αυτοκινήτων και κατά το 2008 κατανάλωσαν 25.217 κ.μ.(18.669 κ.μ. για το 2007).
  Εισηγήθηκα όπως το Συμβούλιο προσέλθει σε συνεννόηση με τους Δήμους και τις Κοινότητες που εκδίδουν τις σχετικές άδειες λειτουργίας των πλυντηρίων, ώστε στους όρους τους να περιλαμβάνεται όρος ο οποίος να υποχρεώνει τον αδειούχο να εγκαταστήσει σύστημα ανακύκλωσης νερού.
  (γ) Εισηγήθηκα όπως το Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Τ.Α.Υ., ενθαρρύνουν τη χρήση νερού, το οποίο προέρχεται από την ανακύκλωση ημιακάθαρτου νερού σχολείων και άλλων δημόσιων κτιρίων, για άρδευση των κήπων τους καθώς και την προώθηση χρήσης ανακυκλωμένου νερού σε δημόσια αποχωρητήρια και αποχωρητήρια σχολείων/δημόσιων κτιρίων/στρατοπέδων.
  Η Πρόεδρος του Συμβουλίου με πληροφόρησε ότι, σε συνεργασία με τα άλλα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, θα προχωρήσουν στην εξέταση των πιο πάνω εισηγήσεών μου.

 • 2008: Πλυντήρια αυτοκινήτων

  Το θέμα το έφερα στην επιφάνεια: Πλυντήρια αυτοκινήτων και πόσιμο νερό
  Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 768:

  (β) Παρατηρήθηκε ότι το 2008, λειτουργούσαν στα όρια υδατοπρομήθειας του Συμβουλίου (σσ: Υδατοπρομήθειας Λεμεσού57 πλυντήρια αυτοκινήτων, από τα οποία μόνο 12 είχαν σύστημα ανακύκλωσης νερού και μόνο οκτώ χρησιμοποιούσαν νερό από γεώτρηση.
  Τα υπόλοιπα χρησιμοποιούσαν πόσιμο νερό για πλύσιμο αυτοκινήτων και κατά το 2008 κατανάλωσαν 25.217 κ.μ.(18.669 κ.μ. για το 2007).
  Εισηγήθηκα όπως το Συμβούλιο προσέλθει σε συνεννόηση με τους Δήμους και τις Κοινότητες που εκδίδουν τις σχετικές άδειες λειτουργίας των πλυντηρίων, ώστε στους όρους τους να περιλαμβάνεται όρος ο οποίος να υποχρεώνει τον αδειούχο να εγκαταστήσει σύστημα ανακύκλωσης νερού.
  (γ) Εισηγήθηκα όπως το Συμβούλιο, σε συνεργασία με το Τ.Α.Υ., ενθαρρύνουν τη χρήση νερού, το οποίο προέρχεται από την ανακύκλωση ημιακάθαρτου νερού σχολείων και άλλων δημόσιων κτιρίων, για άρδευση των κήπων τους καθώς και την προώθηση χρήσης ανακυκλωμένου νερού σε δημόσια αποχωρητήρια και αποχωρητήρια σχολείων/δημόσιων κτιρίων/στρατοπέδων.
  Η Πρόεδρος του Συμβουλίου με πληροφόρησε ότι, σε συνεργασία με τα άλλα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, θα προχωρήσουν στην εξέταση των πιο πάνω εισηγήσεών μου.

 • 2008: Ανορύξεις ιδιωτικών γεωτρήσεων

  Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 41:
  (ε) Ανορύξεις ιδιωτικών γεωτρήσεων.
  Σύμφωνα με τον περί Φρεάτων Νόμο (Κεφ. 351), η ανόρυξη γεωτρήσεων υπόκειται στην έγκριση του αρμόδιου Επάρχου. Με βάση το άρθρο 4 του Νόμου, όταν το Υπουργικό Συμβούλιο ικανοποιείται ότι είναι αναγκαία η λήψη ειδικών μέτρων για τη συντήρηση ύδατος σε οποιαδήποτε περιοχή για το δημόσιο συμφέρον, τότε δεν θα εκδίδεται οποιαδήποτε άδεια στην περιοχή αυτή από τον Έπαρχο, χωρίς τη συγκατάθεση του Διευθυντή του ΤΑΥ.

 • 2008 και οι αφαλατώσεις

  Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 92:
  (α) Γενικά. Κατά τη διάρκεια του έτους οι μονάδες αφαλάτωσης Δεκέλειας και Λάρνακος αναβαθμίστηκαν, με αποτέλεσμα η ονομαστική ημερήσια δυναμικότητα τους να αυξηθεί από 40.000 κ.μ. και 52.000 κ.μ. νερού σε 50.000 κ.μ. και 62.000 κ.μ. νερού, αντίστοιχα.
  Στις 15.4.2009, συμπληρώθηκε η β΄φάση αναβάθμισης της μονάδας αφαλάτωσης Δεκέλειας, με αποτέλεσμα η ονομαστική ημερήσια δυναμικότητά της να ανέλθει στα 60.000 κ.μ. νερού. Επίσης από το Δεκέμβριο του 2008 τέθηκε σε λειτουργία η κινητή μονάδα αφαλάτωσης στη Μονή, με δυναμικότητα παραγωγής 20.000 κ.μ. νερού ημερησίως, ενώ τον Ιανουάριο του 2009 τέθηκε σε λειτουργία η Μονάδα Επεξεργασίας των γεωτρήσεων του Γαρύλλη, δυναμικότητας 10.000 κ.μ. νερού ημερησίως. Επιπρόσθετα, τον Απρίλιο του 2010 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία και η κινητή μονάδα αφαλάτωσης της Πάφου, δυναμικότητας 30.000 κ.μ. νερού ημερησίως.
  Το κόστος για την αγορά νερού το 2008 από τις μονάδες αφαλάτωσης Δεκέλειας και Λάρνακας ανήλθε σε €36,3 εκ. και αντιπροσωπεύει την αξία 33,2 εκ. κ.μ. νερού, σε σύγκριση με €26,7 εκ. για 23 εκ. κ.μ. το 2007.
  Το Υπουργικό Συμβούλιο, με απόφασή του ημερ. 6.2.2008, ενέκρινε την πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος για δημιουργία κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Πάφο, με τη μέθοδο Β.Ο.R (Built-Operate-Remove), δυναμικότητας 20.000 κ.μ. νερού την ημέρα. Στις 26.2.2009, δύο μήνες μετά την υπογραφή του συμβολαίου με βάση την προηγούμενη απόφαση του, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νέα πρόταση του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, για αύξηση της δυναμικότητας της μονάδας από 20.000 σε 30.000 κ.μ. νερού την ημέρα. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με την σχετική πρόταση, η υδατική κατάσταση για το 2009 κρίθηκε ότι εξακολουθούσε να είναι άσχημη αφού, με τα μέχρι τότε δεδομένα, η βροχόπτωση συνέχιζε για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, να είναι χαμηλότερη της κανονικής.
  Λαμβάνοντας υπόψη την μετέπειτα ικανοποιητική βροχόπτωση, καθώς και τα αποθέματα νερού στα φράγματα Ασπρόκρεμμου και Κανναβιούς, ζήτησα τον Ιούλιο του 2009 όπως ενημερωθώ από το Διευθυντή του Τμήματος κατά πόσο εξακολουθούσε να υφίσταται-κατά την άποψή του-η αναγκαιότητα αύξησης της δυναμικότητας της κινητής μονάδας αφαλάτωσης στην Πάφο, λαμβάνοντας υπόψη τη χρονική διάρκεια του συμβολαίου (τρία χρόνια) και το ψηλότερο κόστος που συνεπάγεται η αγορά νερού από την κινητή μονάδα αφαλάτωσης σε σχέση με το κόστος προμήθειας του από τα φράγματα.
  Ο Διευθυντής του Τμήματος με πληροφόρησε ότι σύμφωνα με το πρόγραμμα των αφαλατώσεων που εκπονήθηκε σε εφαρμογή της πολιτικής απόφασης για απεξάρτηση των υδατοπρομηθειών από τις καιρικές συνθήκες, πριν το τέλος της πιο πάνω συμφωνίας, θα τεθεί σε λειτουργία η μόνιμη μονάδα αφαλάτωσης Πάφου δυναμικότητας 40.000 κ.μ./ημέρα για να καλύψει τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής Πάφου.
  Οι παρατηρήσεις μου για τις μονάδες αφαλάτωσης Λεμεσού, Πάφου και κινητής μονάδας για τις ανάγκες της επαρχίας Λεμεσού, αναφέρονται εκτεταμένα πιο κάτω:

 • 2004 - Ο ποταμός και το νερόφιδο στο Παραλίμνη

  Απάντηση ημερομηνίας 5 Μαΐου 2004 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Ανδρέα Χρίστου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.320, ημερομηνίας 9 Ιανουαρίου 2004, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Αμμοχώστου κ. Γεώργιου Γεωργίου

  «Αναφορικά με την ανάγκη για εξωραϊσμό ποταμού στο Παραλίμνι, σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  Ο ποταμός Βαθύ που διασχίζει το Παραλίμνι δεν εμπίπτει στις πρόνοιες του περί Δημοσίων Ποταμών Νόμου, σύμφωνα με τον οποίο αρμοδιότητα για την καθαριότητά του θα είχε ο έπαρχος.

  Σύμφωνα με τον περί Δήμων Νόμο, οι δήμοι έχουν υποχρέωση για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία συστημάτων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων και επίσης αρμοδιότητα και υποχρέωση για την καθαριότητα των δημόσιων και ιδιωτικών χώρων.

  Από το 1980 το τότε Συμβούλιο Βελτιώσεως Παραλιμνίου υπέβαλε αίτημα για τη βελτίωση/τοπιοτέχνηση της κοίτης του ποταμού στην κατοικημένη περιοχή και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ετοίμαζε κατά καιρούς σχετικές μελέτες. Το 1995 ο Δήμος Παραλιμνίου υλοποίησε μέρος της μελέτης με την τοποθέτηση λίθων, όπου υπάρχουν στάσιμα νερά, με αρκετά ικανοποιητικά αποτελέσματα, ως προσωρινή λύση, μέχρι τη λειτουργία του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος. Το ύψος της δαπάνης για τη συγκεκριμένη εργασία ανήλθε στις £35.000, από τις οποίες το 50% καταβλήθηκε από το κράτος για την επιχορήγηση του έργου. Το υπόλοιπο μέρος των μελετών που αφορούν την τοπιοτέχνηση της κοίτης του ποταμού δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα και αποτελεί ειδικό μέρος του υπό έγκριση τοπικού σχεδίου του Δήμου Παραλιμνίου.

  Όσον αφορά τα ερπετά που εντοπίζονται στον ποταμό, αναφέρεται ότι στο τελευταίο τμήμα του ποταμού και σε τμήμα της λίμνης φιλοξενείται το είδος του φιδιού Natrix natrix cypria, που είναι σπάνιο και προστατευόμενο είδος ερπετού.»

 • 2003 - ο κίνδυνος εξαφάνισης του νερόφιδου "Natrix-Natrix"

  Απάντηση ημερομηνίας 12 Νοεμβρίου 2003 του Υπουργού Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος κ. Τίμη Ευθυμίου στην ερώτηση με αρ. 23.06.008.03.102, ημερομηνίας 4 Σεπτεμβρίου 2003, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Αναφορικά με τον κίνδυνο εξαφάνισης του νερόφιδου "Natrix-Natrix", σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

  Το κυπριακό νερόφιδο "Natrix-Natrix Cypriaca", μετά από εισήγηση της κυπριακής κυβέρνησης, έχει περιληφθεί στην ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων και, ως εκ τούτου, η κυπριακή κυβέρνηση, στα πλαίσια εναρμόνισης με το κοινοτικό κεκτημένο, προβαίνει στην εφαρμογή κατάλληλων διαχειριστικών μέτρων, που να διασφαλίζουν την επιβίωση και τη διατήρηση των οικοτόπων του. Ήδη, το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών, σε συνεργασία με άλλα αρμόδια τμήματα, προωθεί μέτρα προστασίας που έχουν στόχο την προστασία και διασφάλιση της επιβίωσης του ενδημικού νερόφιδου "Natrix-Natrix Cypriaca".

  Μία από τις πρώτες ενέργειες για την προστασία του ήταν ο τερματισμός του εμπλουτισμού του φράκτη του Ξυλιάτου με πέστροφες και η απαγόρευση του ψαρέματος. Ταυτόχρονα, καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για αφαίρεση των ψαριών από το φράκτη, χωρίς βέβαια ουσιαστικό αποτέλεσμα λόγω πρακτικών δυσκολιών. Επίσης, μετακλήθηκε η εμπειρογνώμονας δρ Brigit Blosat, η οποία μελέτησε την πληθυσμιακή δομή του νερόφιδου σε σχέση με τους παράγοντες που το απειλούν στο φράκτη του Ξυλιάτου, στη λίμνη Παραλιμνίου, καθώς και σε άλλους βιότοπους και πρότεινε μία σειρά διαχειριστικών μέτρων, που στοχεύουν στη διασφάλιση της επιβίωσης του νερόφιδου και τα οποία έχουν υιοθετηθεί ως επί το πλείστον από όλα τα εμπλεκόμενα τμήματα που συμμετέχουν στη σχετική επιτροπή.

  Μεταξύ των μέτρων προτεραιότητας που εισηγείται η εμπειρογνώμονας για το φράκτη του Ξυλιάτου είναι και η δημιουργία πέντε μικρών λιμνών κοντά στο φράκτη, για να αποτελέσουν βιότοπο για τους βατράχους, οι οποίοι αποτελούν βασική τροφή του νερόφιδου. Οι διαδικασίες για την κατασκευή των λιμνών έχουν ήδη αρχίσει και αναμένεται να συμπληρωθούν πριν από το τέλος του έτους.

  Παράλληλα, στη λίμνη Παραλιμνίου, όπου, σύμφωνα με την εμπειρογνώμονα, έχει εντοπιστεί ένας σχετικά αξιόλογος βιώσιμος πληθυσμός του νερόφιδου, το οποίο, σημειώνεται, πιθανόν να αποτελεί άλλη ποικιλία του είδους που έχει αναπτύξει προσαρμοστικά μέτρα επιβίωσης στις συνθήκες ξηρασίας που υπόκειται ο βιότοπος, λαμβάνονται άμεσα τα μέτρα προστασίας που πρότεινε η εμπειρογνώμονας και τα οποία περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Συμπερίληψη του βιότοπου της λίμνης στο δίχτυο "Natura 2000".

  2. Τερματισμό της λειτουργίας της αγωνιστικής πίστας (motor cross) και διασφάλιση της μη μελλοντικής λειτουργίας της.

  3. Εξέταση του θέματος της παράνομης άντλησης νερού από τις μικρές λίμνες της περιοχής με το δήμο Παραλιμνίου και τις άλλες αρμόδιες αρχές (δήμος Δερύνειας και κοινοτικό συμβούλιο Σωτήρας).»