Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.073, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας Image00027κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Σύμφωνα με τον περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο και τους κανονισμούς που εκδόθηκαν δυνάμει αυτού, στα καθήκοντα των συνδετικών λειτουργών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων και η “σύνταξη και υποβολή, μέσω του οικείου επιθεωρητή, προς την Επαρχιακή Επιτροπή, τουλάχιστον ανά εξαμηνία, εκθέσεων αναφορικά με κάθε παιδί για το οποίο έχουν ευθύνη, οι οποίες περιλαμβάνουν αναφορά στις απόψεις του γονέα του παιδιού, της διεύθυνσης του σχολείου, του διδακτικού προσωπικού και κάθε άλλου εμπλεκομένου στην παροχή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο κάθε παιδί”.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν στην έκθεση που ετοιμάζει ο συνδετικός λειτουργός για το κάθε παιδί του οποίου έχει την ευθύνη περιλαμβάνει και τις προσωπικές επαγγελματικές του απόψεις και εισηγήσεις για την ειδική εκπαίδευση του παιδιού και το επίπεδο του προβλήματός του.

Στην περίπτωση που στην έκθεση περιλαμβάνονται όσα αναφέρονται πιο πάνω, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως μας ενημερώσει κατά πόσο η εκάστοτε Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού προχωρούν με την υλοποίηση των εισηγήσεων που αναφέρονται στην εν λόγω έκθεση.»


Απάντηση:

Απάντηση ημερομηνίας 28 Ιανουαρίου 2019 του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού κ. Κώστα Χαμπιαούρη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.073, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

α) Σύμφωνα με τον Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο του 1999 [Άρθρο 13, παράγραφος (ε), Ν. 13(Ι)/1999] και τους σχετικούς Κανονισμούς [Κανονισμός 23 (ζ), Κ.Δ.Π.186/2001], ο/η Συνδετικός Λειτουργός Ειδικής Εκπαίδευσης (ΣΛΕΕ) είναι υπεύθυνος/η για:
σύνταξη και υποβολή προς την Επαρχιακή Επιτροπή, μέσω του οικείου επιθεωρητή του σχολείου τουλάχιστον ανά εξαμηνία, σύντομων εκθέσεων υπό τύπο επαναξιολόγησης, αναφορικά με κάθε παιδί για το οποίο έχει ευθύνη, και οι οποίες περιλαμβάνουν αναφορές στις απόψεις του γονέα του παιδιού, της διεύθυνσης του σχολείου, του διδακτικού προσωπικού και κάθε άλλου εμπλεκόμενου στην παροχή της ειδικής εκπαίδευσης στο κάθε παιδί.

β) Οι ΣΛΕΕ συγκαλούν πολυθεματικές συναντήσεις στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς για όλα τα εγκεκριμένα από την ΕΕΕΑΕ παιδιά. Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς για όλα τα εγκεκριμένα παιδιά που αλλάζουν βαθμίδα (παιδιά που φοιτούν στην προδημοτική και στην ΣΤ΄ τάξη). Επιπλέον, συγκαλούνται έκτακτες πολυθεματικές συναντήσεις όταν προκύψει πρόσθετη ανάγκη, στις οποίες παρευρίσκονται όλοι οι ειδικοί που εμπλέκονται και οι γονείς του παιδιού. Οι ΣΛΕΕ καταγράφουν πρακτικά κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων, τα οποία στέλλονται στην Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΕΕΑΕ) και μπαίνουν στον προσωπικό φάκελο του παιδιού. Στα εν λόγω πρακτικά φαίνονται οι απόψεις όλων των παρευρισκομένων και όχι μόνο του/της ΣΛΕΕ.

γ) Η ΕΕΕΑΕ λαμβάνει υπόψη τις απόψεις και εισηγήσεις όλων των μελών της πολυθεματικής ομάδας, καθώς και των ΣΛΕΕ, για να καταλήξει στην απόφαση για τις αναγκαίες παροχές για κάθε παιδί.
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού παραμένει στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.»

ΣΠ/ΗΚ/Ap-23.06.011.03.073

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

04 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 174

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 272

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 193
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280