Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

cow«Στην τελευταία ετήσια έκθεση του Γενικού Χημείου του Κράτους για το 2017 σχετικά με τον έλεγχο δειγμάτων τροφίμων ζωικής προέλευσης για την παρουσία υπολειμμάτων αντιβιοτικών, παρουσιάζεται σταθερή διαχρονική υπολειμματικότητα αντιβιοτικών στα προϊόντα ζωικής προέλευσης, με τα μη συμμορφούμενα δείγματα να φτάνουν περίπου το 10%.
Σε αντίθεση με τα πιο πάνω, σε αναφορές που αναλύουν την πώληση κτηνιατρικών αντιμικροβιακών ουσιών σε είκοσι έξι ευρωπαϊκές χώρες (Sales of Veterinary Antimicrobial Agents in 26 EU Countries 2013, 2014 and 2015) η Κύπρος καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις πωλήσεις αντιμικροβιακών ουσιών για χρήση σε εδώδιμα ζώα για τα έτη 2013 και 2015.

Πώς ο αρμόδιος υπουργός σχολιάζει το γεγονός ότι, ενώ σε ευρωπαϊκές έρευνες η Κύπρος φαίνεται να υπερτερεί με διαφορά άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην κατανάλωση κτηνιατρικών φαρμάκων, η έρευνα που διεξάγεται σε εθνικό επίπεδο δεν καταδεικνύει τα οποιαδήποτε ανησυχητικά στοιχεία;»


Απάντηση ημερομηνίας 5 Φεβρουαρίου 2019 του Υπουργού Υγείας κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.385, ημερομηνίας 11 Δεκεμβρίου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η απάντηση στα ερωτήματα που εγείρετε στην ερώτηση με αρ. ερ. 23.06.011.03.385, από το αρμόδιο Τμήμα, το Γενικό Χημείο του Κράτους, είναι η ακόλουθη:

2. Το Γενικό Χημείο του Κράτους σε συνεργασία με την αρμόδια αρχή ελέγχου, τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, εφαρμόζει Εθνικό Πρόγραμμα για τον έλεγχο υπολειμμάτων αντιβιοτικών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης.
Το Πρόγραμμα βασίζεται στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας (Οδηγία 96/23/ΕΚ), στην οποία καθορίζεται επ’ ακριβώς ο αριθμός και το είδος των δειγμάτων ζωικής προέλευσης, τα οποία θα πρέπει να ελέγχονται για αντιβιοτικά από το κάθε Κράτος Μέλος και είναι ανάλογος του αριθμού των σφαγέντων ζώων του προηγούμενου έτους.

3. Η Κύπρος εφαρμόζει τους απαραίτητους αλλά και ακόμη πιο αυξημένους ελέγχους. Το σχετικά χαμηλό ποσοστό των μη συμμορφούμενων δειγμάτων για αντιβιοτικά, οφείλεται στους συστηματικούς ελέγχους, τα μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την Αρμόδια Αρχή σε περιπτώσεις μη συμμορφούμενων δειγμάτων και κατ’ επέκταση στη συμμόρφωση των παραγωγών ως προς την τήρηση των χρόνων αποχής.
Χρόνος αποχής είναι η αναγκαία περίοδος μεταξύ της τελευταίας χορήγησης του αντιβιοτικού και της παραγωγής των ζωικών προϊόντων, ώστε να μην περιέχουν κατάλοιπα σε ποσότητες που υπερβαίνουν τα ανώτατα όρια.

4. Ως εκ τούτου, τα ευρήματα/αποτελέσματα του ελέγχου των αντιβιοτικών σε τρόφιμα ζωικής προέλευσης από το Γενικό Χημείο του Κράτους, δεν είναι απαραίτητα ανάλογα των πωλήσεων Κτηνιατρικών Αντιμικροβιακών ουσιών.

5. Αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο των πωλήσεων Κτηνιατρικών Αντιμικροβιακών ουσιών στην Κύπρο είναι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

6. Εάν για οποιοδήποτε λόγο κρίνετε ότι οι ως άνω απαντήσεις δεν είναι επαρκείς ή χρήζουν περαιτέρω διευκρινήσεων, παραμένω στην διάθεσή σας.»

ΓΧ/ΜΜ/Ap-23.06.011.03.385


Δημοσιεύματα:

Καθημερινή - Κύπρος: Πρώτη στη χορήγηση αντιβιοτικών σε ζώα

Πολίτης - Φουλ σε αντιβιοτικά το χοιρινό

Σημερινή - Αντιβιοτικά με τη… σέσουλα

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 173

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 271

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 193
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280