Θέσαμε του στόχους για μείωση των πλαστικών;

Waste2Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.118, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Το άρθρο 36Δ (8) του Περί Αποβλήτων Νόμου αναφέρει: “Το Υπουργικό Συμβούλιο με Κανονισμούς, που εκδίδονται το αργότερο μέχρι το τέλος του έτους 2022 και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, καθορίζει τους εθνικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Α του Παραρτήματος VIA.”


Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά την έκδοση των πιο πάνω κανονισμών.»


Απάντηση ημερομηνίας 24 Μαΐου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.118, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
α) Σύμφωνα με το άρθρο 36Δ των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2022 (Ν. 185(Ι)/2011), λαμβάνονται μέτρα μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Α, του Παραρτήματος VIA του Νόμου. Στα μέτρα μείωσης περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και οι εθνικοί στόχοι μείωσης της κατανάλωσης των ειδών αυτών.

Σύμφωνα με την παράγραφο 8 του ιδίου άρθρου, οι εθνικοί στόχοι μείωσης της κατανάλωσης των πλαστικών προϊόντων μίας χρήσης που προβλέπονται στις διατάξεις του Μέρους Α του Παραρτήματος VIA καθορίζονται με Κανονισμούς, οι οποίοι εκδίδονται από το Υπουργικό Συμβούλιο το αργότερο μέχρι το τέλος του 2022 και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
β) Επί του παρόντος, έχει ετοιμαστεί προσχέδιο των Κανονισμών με τους εθνικούς στόχους μείωσης της κατανάλωσης, το οποίο θα τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.

Η εν λόγω δημόσια διαβούλευση αναμένεται ότι, θα ολοκληρωθεί περί τα τέλη Ιουνίου 2023. Στη συνέχεια θα αποσταλεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και ακολούθως, θα υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, για έγκριση.
2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

ΜΚ/ΜΑ/Ap-23.06.012.02.118

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 99

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 107
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 190

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 106
Αρχείο Καρκίνου για παιδιά και εφήβους στην Κύπρο

Αρχείο Καρκίνου για παιδιά και εφήβους στην Κύπρο

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.096, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Έχω πληροφορηθεί ότι ομάδα γιατρών του Μακάρειου Νοσοκομείου σε συνεργασία με τη Μονάδα...

 • 30-12-2022 18:21:33
 • Hits 319
ΕΕ -5 διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου

ΕΕ -5 διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.085, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει πέντε διαδικασίες επί παραβάσει...

 • 30-12-2022 18:19:56
 • Hits 139