Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
α) Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των περί Αποβλήτων (Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού) Κανονισμών του 2015 έως 2021 (Κ.Δ.Π. 200/2021). Ως εκ τούτου, οι εισαγωγείς των προϊόντων αυτών θεωρούνται παραγωγοί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) και είναι υπόχρεοι να εγγραφούν είτε στο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ΑΗΗΕ “WEEE CYPRUS (Electrocyclosis)”, είτε να δημιουργήσουν ατομικό σύστημα διαχείρισης.
β) Επιπρόσθετα, τα προϊόντα αυτά, προκειμένου να λειτουργούν για τον σκοπό για τον οποίο κατασκευάζονται, περιέχουν στο εσωτερικό τους ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές. Συνεπώς, οι εισαγωγείς υπόκεινται ταυτόχρονα στις διατάξεις των περί Αποβλήτων (Ηλεκτρικών Στηλών ή Συσσωρευτών) Κανονισμών του 2009 έως 2021 και είναι υποχρεωμένοι είτε να εγγραφούν στο συλλογικό σύστημα διαχείρισης ηλεκτρικών στηλών και συσσωρευτών “ΑΦΗ ΚΥΠΡΟΣ”, είτε να δημιουργήσουν ατομικό σύστημα διαχείρισης.
γ) Τα συστήματα ενημερώνουν το Τμήμα Περιβάλλοντος με καταλόγους ονομάτων εταιρειών που δεν συμμορφώνονται με τη νομοθεσία για εγγραφή τους. Ακολούθως, το Τμήμα Περιβάλλοντος αποστέλλει σχετική επιστολή σύστασης στους υπόχρεους, πληροφορώντας τους για τις υποχρεώσεις τους και δίνοντάς τους χρονικό περιθώριο προς συμμόρφωση.
δ) Επιπλέον, το Τμήμα Περιβάλλοντος, για σκοπούς συμμόρφωσης των εταιρειών που εισάγουν ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αλλά και ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές, έχει εξασφαλίσει πρόσβαση στα Δηλωτικά Εισαγωγών από την εταιρεία Eurogate για σκοπούς ελέγχου της συμμόρφωσης των εισαγωγέων με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη νομοθεσία. Σε περίπτωση εντοπισμού παραγωγών που δεν συμμετέχουν στα δύο συλλογικά σύστημα, όπου αυτό εφαρμόζεται, αποστέλλεται συστημένη επιστολή συμμόρφωσης εντός καθορισμένου χρονικού πλαισίου, πριν τη λήψη περαιτέρω μέτρων, όπως αυτά προβλέπονται στη νομοθεσία.
ε) Κατόπιν επικοινωνίας με τα δύο συλλογικά συστήματα, έχει διαπιστωθεί ότι, αρκετοί εισαγωγείς ηλεκτρονικών τσιγάρων μιας χρήσης δεν είναι ακόμα εγγεγραμμένοι σε σύστημα διαχείρισης. Ως εκ τούτου, το Τμήμα Περιβάλλοντος προτίθεται να εντατικοποιήσει τις ενέργειές του προς συμμόρφωση των εισαγωγέων αυτών με τις πρόνοιες της νομοθεσίας.
2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 99

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 107
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 191

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 107
Αρχείο Καρκίνου για παιδιά και εφήβους στην Κύπρο

Αρχείο Καρκίνου για παιδιά και εφήβους στην Κύπρο

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.096, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Έχω πληροφορηθεί ότι ομάδα γιατρών του Μακάρειου Νοσοκομείου σε συνεργασία με τη Μονάδα...

 • 30-12-2022 18:21:33
 • Hits 320
ΕΕ -5 διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου

ΕΕ -5 διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.085, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει πέντε διαδικασίες επί παραβάσει...

 • 30-12-2022 18:19:56
 • Hits 140