My AI Animals Pic 220 Αυγούστου 2022
ΧΛ/ΧΘ/086/22
Προς:
κ. Κώστα Καδή, Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος
Αγαπητέ κύριε υπουργέ,
Θέμα: Εφαρμογή κανονισμών για την ευημερία των ζώων.
Το Μάρτιο του 2021 μπήκε σε εφαρμογή ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός 95/2021 ο οποίος ρυθμίζει την κατοχή ζώων που μπορεί να έχει κάποιος στο σπίτι του και το τι επιτρέπεται να πωλούν τα καταστήματα πώλησης ζώων συντροφιάς.


Τον ίδιο μήνα οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ανάρτησαν 2 φόρμες (σε pdf αν και περίμενα να είναι ηλεκτρονικές) στην ιστοσελίδα τους για να συμπληρώνουν οι ενδιαφερόμενοι. Η μία από τις δύο φόρμες δεν περιλαμβάνει τις πληροφορίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό 5, αλλά ούτε και έχει διαφημιστεί ότι υπάρχουν.
Περίμενα ότι το υπουργείο θα ξεκινούσε ενημερωτική εκστρατεία για όσους κατέχουν ζώα που δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο του κανονισμού ώστε να προχωρήσουν με την εγγραφή τους. Παράλληλα ανέμενα, δεδομένου ότι έχει παρέλθει ένας χρόνος από τη ψήφιση του πιο πάνω Ευρωπαϊκού Κανονισμού, να ξεκινήσει και η εφαρμογή του. Αντί αυτού βλέπουμε ακόμη να διαφημίζονται διάφορα ζώα στο διαδίκτυο.
Το ίδιο συμβαίνει και με τον περί Κανονισμό 319 του 2019 για την προστασία σκύλων και γάτων σε εκτροφεία, ξενοδοχεία, καταφύγια και υποστατικά προσωρινής φύλαξης.
Πέρασαν 3 χρόνια από τότε που ψηφίστηκε ο Κανονισμός και όμως ούτε γι αυτό δεν έγινε ενημέρωση και δεν θεωρώ ότι έχει εφαρμοστεί καμιά πρόνοια του κανονισμού αφού το διαδίκτυο είναι γεμάτο από διαφημίσεις για πώληση σκύλων.
Με εκτίμηση,
Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής,
Πρόεδρος, Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών


Αρ. Φακ.: 02.05.009.001

8 Μαϊου 2023

Κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου,
Βουλευτή - Πρόεδρο Κινήματος Οικολόγων Συνεργασία Πολιτών,
(Περικλέους 63, Γραφείο 102, 2021 Στρόβολος
Τ.Θ.: 29682, 1722 Λευκωσία)

 

Εφαρμογή κανονισμών για την ευημερία των ζώων

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με ημερ.20/8/2022 και αρ. φακ. ΧΝΧΘ/086/22 και καταρχάς θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το περιεχόμενό της, το οποίο θεωρούμε ότι εγείρει χρήσιμους προβληματισμούς. Επί της ουσίας της επιστολής σας, επιθυμώ να σας αναφέρω τα ακόλουθα:

(α) Το πρώτο θέμα που τίθεται στην επιστολή σας, αφορά στην εγγραφή των ζώων που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Κατοχή και Πώληση Ζώων) Κανονισμών του 2021 (Κ.Δ.Π. 95/2021) και δυνατό να κατέχονται από πολίτες χωρίς να έχουν δηλωθεί σύμφωνα με τους εν λόγω Κανονισμούς. Η μεταβατική περίοδος που προβλεπόταν από τους σχετικούς Κανονισμούς, σε σχέση με τη δήλωση και εγγραφή ζώων που δεν περιλαμβάνονται στη λίστα επιτρεπόμενων ζώων συντροφιάς, έχει παρέλθει από τον Σεπτέμβριο του 2021. Σημειώνεται ότι, η διαφήμιση πώλησης ζώων συντροφιάς από άτομα τα οποία δεν διαθέτουν εγγεγραμμένο υποστατικό πώλησης τέτοιων ζώων, με βάση τους εν λόγω Κανονισμούς πλέον απαγορεύεται.

Μέσα από ανακοινώσεις που είχαν προωθηθεί στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ενημερώθηκε το κοινό για τη νέα νομοθεσία και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. Όπως έχουμε πληροφορηθεί, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες εφαρμόζουν πρόγραμμα παθητικής επιτήρησης της συγκεκριμένης νομοθεσίας, δηλαδή, γίνεται έλεγχος καταγγελιών και παραπόνων και στις περιπτώσεις που εντοπίζονται παραβάσεις, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα μέτρα.

(β) Το δεύτερο θέμα, αφορά στη διαφήμιση της πώλησης ζώων που δεν περιλαμβάνονται στο παράρτημα των προαναφερθέντων Κανονισμών ή της πώλησης σκύλων κατά παράβαση των προνοιών για τους εκτροφείς σκύλων όπως αυτές περιλαμβάνονται στους περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γάτων σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) Κανονισμούς του 2019 και 2022 (Κ.Δ.Π. 359/2019 και Κ.Δ.Π.
482/2022).

2. Με αφορμή τη δημοσίευση των περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Προστασία Σκύλων και Γάτων σε Εκτροφεία, Ξενοδοχεία, Καταφύγια και Υποστατικά Προσωρινής Φύλαξης) (Τροποποιητικών) Κανονισμών του 2022 (Κ.Δ.Π. 482/2022) και του γεγονότος πως στις 4/3/2023 έληξε η μεταβατική περίοδος για λειτουργία υποστατικών πώλησης ζώων συντροφιάς, χωρίς να έχουν εξασφαλίσει το αναγκαίο πιστοποιητικό, οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες όπως μας έχουν διαβεβαιώσει, θα διενεργήσουν επιθεωρήσεις μέσα στο επόμενο διάστημα και θα προβούν σε εκ νέου ενημέρωση των υπευθύνων τέτοιων υποστατικών, σε ό,τι αφορά στις απαγορεύσεις που προνοούνται στους Κανονισμούς και την παράνομη διαφήμιση πώλησης ζώων. Επιπλέον, σύντομα αναμένεται συνάντηση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών με την Αστυνομία Κύπρου, με σκοπό να εξετασθούν τρόποι διαχείρισης της ηλεκτρονικής διαφήμισης πώλησης ζώων.

3. Σε κάθε περίπτωση, αντιλαμβανόμαστε πλήρως τις ανησυχίες σας σε σχέση με την πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού για τις συγκεκριμένες νομοθεσίες. Η ορθή και συστηματική ενημέρωση του κοινού, παράλληλα με τους συστηματικούς ελέγχους που θα πρέπει να γίνονται, αποτελούν αλληλένδετα εργαλεία που δρουν καταλυτικά για την αποτελεσματικότητα των διαφόρων νομοθεσιών που θεσπίζονται. Προς την κατεύθυνση αυτή, βούληση μας είναι να στηρίξουμε τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες όπου είναι αναγκαίο, ούτως ώστε οι μηχανισμοί ελέγχου των πιο πάνω νομοθεσιών σταδιακά να ενισχυθούν και να τεθούν σε συστηματική βάση.

4. Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να σας διαβιβάσω τους χαιρετισμούς μου και να σας διαβεβαιώσω για την ετοιμότητα μας να εργαστούμε μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ούτως ώστε, να βελτιώσουμε το θεσμικό πλαίσιο για την ευημερία των ζώων στη χώρα μας.

Πέτρος Ξενοφώντος

Υπουργός

Κοιν.: Διευθυντή Κτηνιατρικών Υπηρεσιών


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

25 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 303
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1404

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 277

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 271
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 352

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 321