Τα τζάκια και οι ΑΠΕ

200x20000041

Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.523, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Στην 5η έκθεση προόδου βάση του άρθρου 22 της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ για την περίοδο 2017-2018 αναφορικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - ΑΠΕ, αναφέρονται και τα πιο κάτω: «Η μεγάλη αύξηση που σημειώθηκε το 2018 οφείλεται στη συμπερίληψη στοιχείων αναφορικά με την ενέργεια από ΑΠΕ στις αντλίες θερμότητας και στοιχεία αναφορικά με τη χρήση ξυλείας για σκοπούς θέρμανσης η οποία συλλέγεται απευθείας από τους καταναλωτές. Τα συγκεκριμένα δεδομένα προήλθαν από μελέτες που έχουν διεξαχθεί από το Τμήμα Περιβάλλοντος και την Στατιστική Υπηρεσία.». 
Παρακαλώ τους αρμόδιους υπουργούς όπως αποστείλουν αντίγραφα των πιο πάνω εκθέσεων για ενημέρωση της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Απάντηση ημερομηνίας 4 Αυγούστου 2020 του Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.523, ημερομηνίας 16 Ιουνίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

Η αύξηση στη χρήση ξυλείας που παρατηρήθηκε το 2018, και που αναφέρεται στην 5η Έκθεση Προόδου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (εφεξής “Έκθεση”), προέκυψε από την Έρευνα για την Τελική Κατανάλωση Ενέργειας στα Νοικοκυριά (εφεξής “Έρευνα”), που πραγματοποιήθηκε από τη Στατιστική Υπηρεσία το φθινόπωρο του 2018, με περίοδο αναφοράς Ιούλιο 2017-Ιούνιο 2018, σε στρωματοποιημένο δείγμα 3.500 νοικοκυριών σε όλη την Κύπρο.

Η πιο πάνω Έρευνα έγινε στο πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1099/2008 για τις στατιστικές ενέργειας, όπου τα κράτη μέλη της EE έχουν την υποχρέωση να δηλώνουν στατιστικά στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας που χρησιμοποιούν τα νοικοκυριά για σκοπούς θέρμανσης, ψύξης, ζεστού νερού, μαγειρέματος, φωτισμού και άλλων συσκευών. Βάσει της Έρευνας, τα νοικοκυριά καλούνταν να δώσουν την καλύτερη τους εκτίμηση:

για την ποσότητα ξύλου που χρησιμοποίησαν,

τον τύπο βιομάζας (όπως καυσόξυλα, πέλετς, μπρικέτες, άλλο), καθώς και

τα έξοδα για αγορά της ξυλείας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Έρευνας, τα νοικοκυριά δήλωσαν σε αρκετές περιπτώσεις μάζεμα ή και κοπή ξυλείας από μόνα τους και συνεπώς χωρίς την ύπαρξη σχετικής δαπάνης. Η Στατιστική Υπηρεσία αφού πραγματοποίησε τους απαραίτητους ελέγχους για επαλήθευση των αποτελεσμάτων της Έρευνας, προχώρησε σε αναθεώρηση της χρονοσειράς για τη συνολική κατανάλωση βιομάζας (ξυλείας) στα νοικοκυριά από το 2009. Τα αποτελέσματα της πιο πάνω Έρευνας έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας της EE (Eurostat), από όπου εξήχθη ο συνημμένος Πίνακας που παρουσιάζει τη χρήση ξυλείας στα κυπριακά νοικοκυριά για την περίοδο 2009-2018.

Με βάση τα στοιχεία που περιγράφονται στον συνημμένο Πίνακα, η συνολική κατανάλωση βιομάζας (ξυλείας) (εκτός από το κάρβουνο) από τα νοικοκυριά κατά το 2018 ανήλθε στα 16,94 κΤΙΠ (χιλιάδες τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου). Επισημαίνεται ότι η τελική κατανάλωση ενέργειας από βιομάζα στα νοικοκυριά κατά το 2018, που αναφέρεται στον Πίνακα 1γ της σελίδας 16 της Έκθεσης και που ανέρχεται σε 22,11 κΤΙΠ, περιλαμβάνει 5,07 κΤΙΠ που σχετίζονται με την κατανάλωση καρβούνου στα νοικοκυριά [50% της συνολικής χρήσης κατεργασμένου ξυλοκαύσιμου (κάρβουνα)] όπως αναλύεται στον Πίνακα 4 της σελίδας 47 της Έκθεσης.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες τυχόν χρειάζεστε.»

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 83

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 102
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 182

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 94
Αρχείο Καρκίνου για παιδιά και εφήβους στην Κύπρο

Αρχείο Καρκίνου για παιδιά και εφήβους στην Κύπρο

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.096, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Έχω πληροφορηθεί ότι ομάδα γιατρών του Μακάρειου Νοσοκομείου σε συνεργασία με τη Μονάδα...

 • 30-12-2022 18:21:33
 • Hits 313
ΕΕ -5 διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου

ΕΕ -5 διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.085, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει πέντε διαδικασίες επί παραβάσει...

 • 30-12-2022 18:19:56
 • Hits 133