WaterTank1[Σημείωση:  Η ερώτηση Πόσιμο νερό σε διαμερίσματα είναι σχετική]
Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.433, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου


«Νοουμένου ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η παροχή πόσιμου νερού σε διαμερίσματα είναι υποχρεωτική και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι πλείστες πολυκατοικίες χρησιμοποιούν πλαστικά ντεπόζιτα στο ισόγειο, για να ξεπεράσουν τα προβλήματα με την πίεση του νερού, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Είναι επιτρεπτές τέτοιες συνδέσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα το πόσιμο νερό να περνά μέσα από πλαστικά ντεπόζιτα;

2. Έχουν εκδοθεί οδηγίες όσον αφορά τέτοιου είδους συνδέσεις;

3. Υπάρχει σύσταση όσον αφορά τις προδιαγραφές τέτοιων πλαστικών ντεπόζιτων;»

Απάντηση από Υδατοπρομήθεια Λάρνακας;

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Αρ. φακ. 01-00-00-180
16 Ιουνίου 2020
Γενικό Διευθυντή
Υπουργείου Εσωτερικών 1453, Λευκωσία
(υπόψη K. Άντρης Σολωμού)

Ερώτηση με αρ. 23.06.011,04.433 ημερ.17 Μαρτίου 2020 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου.

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. φακ. 05.22.006.001 και ημερομηνία 4 Ιουνίου 2020 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και σας πληροφορώ τα ακόλουθα αναφορικά με τα ερωτήματα του κ, Θεοπέμπτου:

2. Τέτοιες συνδέσεις, που έχουν ως αποτέλεσμα το νερό από το δίκτυο της υδατοπρομήθειας να περνά μέσα από Πλαστικά ή άλλου είδους ντεπόζιται όχι μόνον είναι επιτρεπτές αλλά επιβάλλονται μέσα από τους "όρους υδροδότησης πολυκατοικιών" που καθορίζονται στους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 290/2017). Αναφέρεται συγκεκριμένα ότι —

ο καταναλωτής συνδέει τον κεντρικό υδρομετρητή με υδατοδεξαμενή ή υδατοδεξαμενές που κατασκευάζεται στο ισόγειο ή υπόγειο και μετά από αυτή γίνεται πρόνοια για τοποθέτηση αντλίας για την προώθηση του νερού σε ανεξάρτητα ντεπόζιτα τοποθετημένα στην οροφή, ένα για κάθε ανεξάρτητο διαμέρισμα, κατάστημα ή άλλου είδους υποστατικό της πολυκατοικίας, των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον οκτακοσίων (800) λίτρων το καθέναΝοείται ότι, οι υδρομετρητές τοποθετούνται πριν από τα ντεπόζιτα και παρέχεται ασφαλής πρόσβαση σε αυτούς σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί ασφάλειας και υγείας:Νοείται περαιτέρω ότι, στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει στην οροφή ικανοποιητικός Χώρος για την τοποθέτηση ανεξάρτητων ντεπόζιτων, το Συμβούλιο μπορεί να εγκρίνει την εγκατάσταση κοινόχρηστης υδατοδεξαμενής στην οροφή, η οποία να έχει χωρητικότητα που να αντιστοιχεί με τουλάχιστο μισό κυβικό μέτρο για κάθε υποστατικό να είναι τέτοιας κατασκευής, που να επιτρέπει την τακτική επιθεώρηση της, και από την οποία να εγκαθίσταται κεντρική εξαγωγή στην οποία το Συμβούλιο τοποθετεί τους επιμέρους υδρομετρητές και ο καταναλωτής συνδέει κάθε υδρομετρητή με το αντίστοιχο υποστατικό'

Η ανάγκη αυτή προέκυψε λόγω των περιοριστικών μέτρων στην παροχή νερού, που ήταν αναγκασμένα να επιβάλλουν τα Συμβούλια σε περιόδους λειψυδρίας, ώστε το νερό, το οποίο παροχετεύεται με χαμηλή πίεση υπό αυτές τις περιστάσεις, να μπορεί να μεταφέρεται στα ανεξάρτητα ντεπόζιτα των υποστατικών (διαμερισμάτων) στην οροφή των πολυκατοικιών για να χρησιμοποιείται κατά τις ώρες διακοπής της υδατοπρομήθειας.

tap233. Παρά τις πιο πάνω πρόνοιες των Κανονισμών του Συμβουλίου και δεδομένου ότι η εφαρμογή περιοριστικών μέτρων στην παροχή νερού αποτελεί πλέον την εξαίρεση παρά τον κανόνα, το Συμβούλιο επιτρέπει την προσωρινή παράκαμψη της υδατοδεξαμενής και της προωθητικής αντλίας στο ισόγειο, νοουμένου ότι το ύψος της πολυκατοικίας επιτρέπει την μεταφορά νερού στα ντεπόζιτα της οροφής με τις συνηθισμένες πιέσεις υπό τις οποίες λειτουργεί το δίκτυο υδατοπρομήθειας. Παράλληλα συστήνεται η εγκατάσταση ξεχωριστής παροχής νερού από τον υδρομετρητή κάθε υποστατικού στην οροφή της πολυκατοικίας προς την κουζίνα ή το σημείο απι όπου το υποστατικό προμηθεύεται Πόσιμο νερό, Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η συχνή συντήρηση και καθαριότητα της υδατοδεξαμενής στο ισόγειο, εξοικονομείται ενέργεια από τη μη χρήση του αντλητικού συστήματος και διασφαλίζεται η κατευθείαν παροχή πόσιμου νερού σε κάθε ανεξάρτητο υποστατικό.

4. οι όροι προς τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται οι υδραυλικές εγκαταστάσεις πολυκατοικιών καθορίζονται στον Κανονισμό 14(2) της Κ.Δ.Π.29Ο/2Ο17. Αντίγραφο επισυνάπτεται για σχετική άμεση αναφορά.

5. Περαιτέρω, στους Κανονισμούς του Συμβουλίου καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το ντεπόζιτο νερού κάθε ανεξάρτητου υποστατικου (κανονισμός 20), καθώς και οι τύποι συηηνων που ειναι αποδεκτοί για τέτοιες συνδέσεις (Κανονισμός 21). Αντίγραφο των Κανονισμών αυτών επίσης επισυνάπτεται.

6. Τέλος, για τη συντήρηση και χρήση ντεποζίτων νερού, έχουν εκδοθεί γενικές οδηγίες από το Γενικό Χημείο του Κράτους, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας, 

7. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε περαιτέρω διευκρινίσεις επί του θέματος.

Σοφοκλής Χριστοδουλίδης
Διευθυντής
Κοιν.: Γενικό Διευθυντή Βουλής των Αντιπροσώπων
Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας
Διευθυντή Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού


Απάντηση ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2020 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.433, ημερομηνίας 17 Μαρτίου 2020, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση που αποστάληκε στο Υπουργείο Εσωτερικών με επιστολή σας και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

2.
Σύμφωνα με τους Κανονισμούς των Συμβουλίων Υδατοπρομήθειας τέτοιες συνδέσεις που έχουν ως αποτέλεσμα το νερό από το δίκτυο της υδατοπρομήθειας να περνά μέσα από πλαστικά ή άλλου είδους ντεπόζιτα, όχι μόνο είναι επιτρεπτές αλλά επιβάλλονται μέσα από τους “όρους υδροδότησης πολυκατοικιών” όπως και η ανάγκη για τοποθέτηση αντλίας νερού για την προώθηση νερού στις υδατοδεξαμενές της οροφής του κτιρίου.
3. Στους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας Κανονισμούς (Κ.Δ.Π.109/2012) και πιο συγκεκριμένα στον Κανονισμό 10(3) προνοείται όπως:
“(3) Για πολυκατοικίες όπου η πίεση του δικτύου δεν επιτρέπει την απευθείας σύνδεση με τα διαμερίσματα:
  (α) το Συμβούλιο προβαίνει στην εγκατάσταση του σωλήνα παροχής νερού προς την πολυκατοικία στο πλησιέστερο σημείο του τεμαχίου από τον κύριο αγωγό, όπου τοποθετεί κεντρικό υδρομετρητή για τις ανάγκες ολόκληρης της πολυκατοικίας:
Νοείται ότι, το ακριβές σημείο της παροχής καθορίζεται από το Συμβούλιο, μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη και/ή καταναλωτή
  (β) ο ιδιοκτήτης και/ή καταναλωτής συνδέει τον κεντρικό υδρομετρητή με υδατοδεξαμενή που κατασκευάζεται στο ισόγειο και στην οποία τοποθετείται αντλία για την προώθηση του νερού σε υδατοδεξαμενή, η οποία κατασκευάζεται στην οροφή της πολυκατοικίας ή σε ανεξάρτητα ντεπόζιτα τοποθετημένα στην οροφή, ένα (1) για κάθε ξεχωριστό διαμέρισμα, κατάστημα ή άλλου είδους υποστατικό της πολυκατοικίας των οποίων η χωρητικότητα είναι τουλάχιστον οκτακόσια (800) λίτρα το καθένα
  (γ) η υδατοδεξαμενή του ισογείου συνδέεται με την υδατοδεξαμενή της οροφής ή τα ντεπόζιτα, με σωλήνα κατάλληλης διαμέτρου, ο οποίος τοποθετείται εξωτερικά ή με ειδικό κανάλι
  (δ) η υδατοδεξαμενή της οροφής έχει χωρητικότητα που αντιστοιχεί με τουλάχιστον πεντακόσια (500) λίτρα για κάθε υποστατικό και είναι τέτοιας κατασκευής που επιτρέπεται η τακτική επιθεώρησή της
  (ε) η ευθύνη της συντήρησης και φροντίδας του σωλήνα και των υδατοδεξαμενών ή των ντεποζίτων μετά τον κεντρικό υδρομετρητή του ισογείου για διατήρηση καθαρού και απαλλαγμένου μόλυνσης νερού, βαρύνει τον ιδιοκτήτη και/ή καταναλωτή”.
4. Παρόμοια πρόνοια υπάρχει και στους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 159/2012) και στους περί Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας Κανονισμούς (Κ.Δ.Π. 290/2017).

5. Εντούτοις, το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας σημειώνει ότι επιτρέπει την προσωρινή παράκαμψη της υδατοδεξαμενής και της προωθητικής αντλίας στο ισόγειο νοουμένου ότι το ύψος της πολυκατοικίας επιτρέπει τη μεταφορά νερού στα ντεπόζιτα της οροφής με τις συνηθισμένες πιέσεις υπό τις οποίες λειτουργεί το δίκτυο υδατοπρομήθειας. Παράλληλα συστήνεται η εγκατάσταση ξεχωριστής παροχής νερού από τον υδρομετρητή κάθε υποστατικού στην οροφή της πολυκατοικίας προς την κουζίνα ή το σημείο απ΄ όπου το υποστατικό προμηθεύεται πόσιμο νερό. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται η συχνή συντήρηση και καθαριότητα της υδατοδεξαμενής στο ισόγειο, εξοικονομείται ενέργεια από τη χρήση του αντλητικού συστήματος και διασφαλίζεται η κατευθείαν παροχή πόσιμου νερού σε κάθε ανεξάρτητο υποστατικό.

6. Περαιτέρω, στους Κανονισμούς του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λάρνακας καθορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί το ντεπόζιτο νερού κάθε ανεξάρτητου υποστατικού (Κανονισμός 20), καθώς και οι τύποι σωλήνων που είναι αποδεκτοί για τέτοιες συνδέσεις (Κανονισμός 21).

7. Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού αναφέρει ότι λόγω της ανέγερσης ψηλών κτιρίων/πύργων, η ανάγκη τοποθέτησης ντεποζίτων για την άντληση νερού σε ψηλότερους ορόφους έχει καταστεί αναγκαία. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(2), η ανάγκη για τοποθέτηση ντεποζίτου νερού στο ισόγειο επιβάλλεται για υποστατικά πάνω από τέσσερις ορόφους όπου υπάρχει και η ανάγκη τοποθέτησης αντλίας νερού για την προώθηση νερού στις υδατοδεξαμενές της οροφής του κτιρίου.

8. Στους κανονισμούς του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λεμεσού (Κανονισμός 11(2)), αναφέρονται τα επιτρεπόμενα υλικά για κατασκευή ντεποζίτων νερού χωρίς όμως να επιβάλλεται ποιο από αυτά θα χρησιμοποιήσει ο αιτητής/ιδιοκτήτης.

9. Διευκρινίζεται περαιτέρω από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λεμεσού ότι, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(1)(στ), η ευθύνη για τη συντήρηση της κεντρικής παροχής (σωλήνα παροχέτευσης) μέχρι τον/τους υδρομετρητές βαρύνει το Συμβούλιο και η ευθύνη για τη συντήρηση της υπόλοιπης υδραυλικής εγκατάστασης (σωλήνα διανομής) και του ερμαριού υδρομετρητών, βαρύνει τον ιδιοκτήτη. Περαιτέρω, σύμφωνα με τον Κανονισμό 15(2)(ε) ο καταναλωτής βαρύνεται και με την ευθύνη συντήρησης και φροντίδας του σωλήνα και των υδατοδεξαμενών ή των ντεποζίτων μετά τον κεντρικό υδρομετρητή του ισογείου για διατήρηση καθαρού και απαλλαγμένου μόλυνσης νερού.

10. Τέλος, σημειώνεται ότι για τη συντήρηση και χρήση ντεποζίτων νερού, έχουν εκδοθεί γενικές οδηγίες από το Γενικό Χημείο του Κράτους, οι οποίες είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://www.moh.gov.cy/moh/sgl/sgl.nsf/all/778CC9674D7191C7C2258495002C9E35?opendocument

11. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες/διευκρινίσεις.»

ΡΠ/ΙΤ/Ap-23.06.011.04.433

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

15 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 253

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 219

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 227
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 311

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 254
Ηλεκτρικά οχήματα στο Δημόσιο

Ηλεκτρικά οχήματα στο Δημόσιο

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.150, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σύμφωνα με τον περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών προς...

 • 18-06-2023 22:37:56
 • Hits 1061