Προχωρούν οι δεντροφυτεύσεις;

Forest in Troodos    Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.334, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά την πρόοδο του σχεδίου δεντροφυτεύσεων που περιλαμβάνεται στο Εθνικό Σχέδιο της Κύπρου για την Ενέργεια και το Κλίμα.»


Απάντηση ημερομηνίας 28 Νοεμβρίου 2022 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.334, ημερομηνίας 6 Ιουλίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

α. Στο πλαίσιο του Κανονισμού σχετικά με τη Συμπερίληψη των Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου και των Απορροφήσεων από Δραστηριότητες Χρήσης Γης, Αλλαγής Χρήσης Γης και Δασοπονίας στο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 (Κανονισμός (EE) 2018/841 - LULUCF Regulation), προωθείται, μεταξύ άλλων, η εκπόνηση σχεδίου για τη φύτευση 3 δισεκατομμυρίων δέντρων σε όλη την Ευρώπη μέχρι το έτος 2030. Για την Κύπρο αναλογούν περίπου 3-5 εκατομμύρια δέντρα, τα οποία θα πρέπει να φυτευτούν μέχρι το 2030.

β. Στο πλαίσιο της εκστρατείας “Φυτεύω για το Κλίμα”, η οποία εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το Υπουργικό Συμβούλιο με την Απόφασή του με αρ. 88.084 και ημερομηνία 4 Σεπτεμβρίου 2019 ενέκρινε την παραχώρηση δωρεάν δενδρυλλίων σε φορείς του δημοσίου και οργανωμένα σύνολα με σκοπό την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής μέσα από τη δενδροφύτευση.

γ. Η υπό αναφορά Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αφορούσε τη δωρεάν παραχώρηση από τα φυτώρια του Τμήματος Δασών μέχρι 70.000 δενδρυλλίων, αξίας €145.000, σε πρώτη φάση, για τη φυτευτική περίοδο Νοεμβρίου 2019 - Φεβρουαρίου 2020, με σταδιακή αύξηση μέχρι τις 300.000 δενδρυλλίων, αξίας €1.200.000, έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες για τις πρωτοβουλίες που θα αναπτύσσονται.

δ. Το Τμήμα Δασών, για την επιτυχή διεκπεραίωση του προγράμματος ετοίμασε τα ακόλουθα έντυπα:

Αίτηση για Δωρεάν Παραχώρηση Δασικών Δενδρυλλίων,

Κατευθυντήριες Γραμμές για τη Φύτευση και Συντήρηση Δασικών Δενδρυλλίων (Εγχειρίδιο),

Στάδια Φύτευσης Δασικών Δενδρυλλίων, και

Οδηγό Φύτευσης Δασικών Δενδρυλλίων.

Όλα τα πιο πάνω έντυπα εκτυπώθηκαν από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο και αριθμός αντιτύπων στάλθηκε στις Δασικές Περιφέρειες. Επίσης, τα εν λόγω έντυπα αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Τμήματος Δασών.

ε. Για τη φυτευτική περίοδο 2021 - 2022 εκδόθηκε ανακοίνωση στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, τόσο στην ιστοσελίδα του Τμήματος όσο και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με την οποία οι ενδιαφερόμενοι φορείς καλούνταν όπως υποβάλουν αιτήσεις για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι τις 20 Οκτωβρίου 2021. Με τη λήξη της προθεσμίας, οι αιτήσεις αξιολογήθηκαν από τις Δασικές Περιφέρειες, στη βάση κατευθυντήριων οδηγιών της Διεύθυνσης του Τμήματος Δασών και εγκρίθηκε η παραχώρηση περίπου 30.000 φυτών.

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα του προγράμματος για την περίοδο 2019 - 2022 φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα:

Φυτευτική περίοδος Αριθμός φυτών που παραχωρήθηκαν
  2019 - 2020 60.600
  2020 - 2021 46.500
  2021 - 2022 30.000
-----------------------------
         Σύνολο 137.100

στ. Επιπρόσθετα, πέραν των αριθμών που αναφέρονται στον πιο πάνω πίνακα, παραχωρήθηκαν οι ακόλουθοι αριθμοί φυτών, ως εξής:

Μέσω του Σχεδίου Αποκατάστασης του Πρασίνου στις Πυρόπληκτες Περιοχές της Ορεινής Λάρνακας και Λεμεσού, φυτεύτηκαν 11.300 φυτά σε κοινοτικά πάρκα, αλσύλλια και γενικά σ' όλους τους χώρους εντός των Κοινοτήτων της περιοχής και σε αποκατάσταση των δεντροστοιχιών κατά μήκος των δρόμων μεταξύ των Κοινοτήτων.

Κατά το 2021 φυτεύτηκαν 8.000 φυτά από το Τμήμα Δασών.

ζ. Επί του παρόντος, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα παραχώρησης φυτών για τη φυτευτική περίοδο 2022 - 2023. Επίσης, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος βρίσκεται σε επαφή με το Υπουργείο Εσωτερικών για την εξεύρεση χαλίτικης γης που προσφέρεται για δενδροφύτευση.

2. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πάνω.»

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 82

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 101
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 180

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 93
Αρχείο Καρκίνου για παιδιά και εφήβους στην Κύπρο

Αρχείο Καρκίνου για παιδιά και εφήβους στην Κύπρο

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.096, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Έχω πληροφορηθεί ότι ομάδα γιατρών του Μακάρειου Νοσοκομείου σε συνεργασία με τη Μονάδα...

 • 30-12-2022 18:21:33
 • Hits 311
ΕΕ -5 διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου

ΕΕ -5 διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.085, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει πέντε διαδικασίες επί παραβάσει...

 • 30-12-2022 18:19:56
 • Hits 132