Σκοπευτήριο και Κυνήγι στη λίμνη Παραλιμνίου

ParalimniSaltLake map22Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.213, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω που αφορούν τη Λίμνη Παραλιμνίου:

1. Επιτρέπεται το κυνήγι στην προστατευόμενη περιοχή “Natura” της λίμνης; Η ενημέρωση προς το κοινό με τους χάρτες κυνηγίου που έχουν δημοσιευθεί καλύπτει μέρος της λίμνης; Νοουμένου ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει το κυνήγι κοντά σε σπίτια, κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονα παράπονα.

2. Λειτουργεί ακόμη το σκοπευτήριο και ποιος είναι ο προγραμματισμός σχετικά με τον καθαρισμό από σκάγια, για να μη χάσουμε και άλλα πουλιά;»

Απάντηση ημερομηνίας 22 Δεκεμβρίου 2022 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Νίκου Νουρή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.213, ημερομηνίας 9 Μαρτίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Επιθυμώ να αναφερθώ στην ερώτησή σας και να σας πληροφορήσω, πως σύμφωνα με πληροφόρηση, που εξασφαλίστηκε από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, η Λίμνη Παραλιμνίου έχει ενταχθεί στις 13.3.2009 στο δίκτυο “Natura 2000”, λόγω της σημασίας της για ορισμένα είδη πτηνών που είτε φωλιάζουν, είτε χρησιμοποιούν την περιοχή για ξεκούραση/τροφοληψία κατά τη μετανάστευση. Περαιτέρω, η περιοχή είναι σημαντική για το νερόφιδο, ενδημικό είδος της Κύπρου, το οποίο απαντά μόνο σε 2-3 περιοχές παγκύπρια. Για σκοπούς προστασίας της Λίμνης, γίνεται προσπάθεια υλοποίησης διάφορων μέτρων, όπως η διατήρηση του νερού στη Λίμνη για ικανοποιητικό χρονικό διάστημα και ο περιορισμός της όχλησης με την αποκοπή προσβάσεων για τα οχήματα.

2. Διαχρονικά, η Λίμνη Παραλιμνίου αποτελεί έναν από τους παραδοσιακότερους κυνηγότοπους της ευρύτερης περιοχής. Παρόλα αυτά, το κυνήγι στην περιοχή επιτρέπεται μόνο κατά την περίοδο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου, μόνο σε ένα μέρος της λίμνης.

3. Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία του σκοπευτηρίου στην περιοχή της Λίμνης Παραλιμνίου, πληροφορείστε, ότι αυτό συνεχίζει να λειτουργεί. Για σκοπούς προστασίας της Λίμνης, έχουν κατασκευαστεί αναχώματα στην περιφέρεια του σκοπευτηρίου με σκοπό να εμποδίζεται η πτώση των σφαιριδίων εντός της Λίμνης. Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφερθεί, ότι πριν από την κήρυξη της περιοχής της Λίμνης Παραλιμνίου στο δίκτυο “Natura 2000” και στο πλαίσιο διαβουλεύσεων, όπως ορίζονται στη σχετική νομοθεσία, είχε τεθεί επιτακτικά από τις τοπικές αρχές και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ότι η ένταξη της περιοχής στο δίκτυο “Natura 2000”, θα μπορούσε να γίνει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι τόσο το κυνήγι όσο και η λειτουργία του σκοπευτηρίου στην περιοχή, δε θα επηρεάζονταν.

4. Σημειώνεται, ότι τα τελευταία χρόνια δεν έχει παρατηρηθεί θάνατος φλαμίνγκο από μολυβδίαση στην περιοχή της Λίμνης Παραλιμνίου. Τα δύο περσινά περιστατικά μολυβδίασης, που είδαν το φως της δημοσιότητας, αμφισβητούνται από την Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, αφού περισυλλέγησαν και εξετάστηκαν χωρίς να ακολουθηθεί το καθορισμένο, για τέτοιες περιπτώσεις, πρωτόκολλο.

5. Τέλος επισημαίνεται, ότι η τροποποίηση του Κανονισμού (EE) 2021/57 της Επιτροπής της 25ης Ιανουαρίου 2021, για την τροποποίηση του Παραρτήματος XVII του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την καταχώριση, αξιολόγηση, αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH), όσον αφορά τον μόλυβδο σε σφαιρίδια μέσα ή κοντά σε υγρότοπους1, θα πρέπει να εισαχθεί στην εθνική Νομοθεσία μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2023 και βάσει της εν λόγω τροποποίησης θα απαγορεύεται η χρήση μολύβδινων σφαιριδίων εντός απόστασης εκατό (100) μέτρων εξωτερικά, από υγρότοπους. Η εφαρμογή της πιο πάνω τροποποίησης της Οδηγίας ουσιαστικά θα υποχρεώσει τους χρήστες του σκοπευτηρίου να χρησιμοποιούν άλλων ειδών φυσίγγια (π.χ. ατσάλινα) που δε δημιουργούν προβλήματα στους υγροβιότοπους, ενώ στην περίπτωση που θα είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται στο σκοπευτήριο μολύβδινα σκάγια, τότε το σκοπευτήριο θα πρέπει να μετακινηθεί σε άλλο χώρο.

1 “Υγρότοποι”: περιοχές ελών, βάλτων, τυρφώνων ή υδάτων, φυσικών ή τεχνητών, μόνιμων ή προσωρινών, με στάσιμα ή ρέοντα, γλυκά, υφάλμυρα ή αλμυρά ύδατα, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων υδάτων των οποίων το βάθος κατά την άμπωτη δεν υπερβαίνει τα έξι μέτρα.»

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 82

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 101
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 180

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 93
Αρχείο Καρκίνου για παιδιά και εφήβους στην Κύπρο

Αρχείο Καρκίνου για παιδιά και εφήβους στην Κύπρο

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.096, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Έχω πληροφορηθεί ότι ομάδα γιατρών του Μακάρειου Νοσοκομείου σε συνεργασία με τη Μονάδα...

 • 30-12-2022 18:21:33
 • Hits 311
ΕΕ -5 διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου

ΕΕ -5 διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.085, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει πέντε διαδικασίες επί παραβάσει...

 • 30-12-2022 18:19:56
 • Hits 132