EU COMM LOGOΕρώτηση με αρ. 23.06.012.02.085, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει πέντε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου για τη μη κοινοποίηση ενεργειών για μεταφορά Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εθνικό μας δίκαιο. Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες επί παραβάσει που σχετίζονται με την Κύπρο αφορούν:

1. την Οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών και για την παρουσία αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών στα παιχνίδια (για την οποία η Κύπρος είναι η μόνη χώρα που λαμβάνει προειδοποιητική επιστολή),

2. την Οδηγία για τα δικαιώματα των εργαζομένων και διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας,

3. την Οδηγία για το εταιρικό δίκαιο και τον εξορθολογισμό των εταιρικών κανόνων για τα ψηφιακά εργαλεία και τις διαδικασίες,

4. την Οδηγία για πρόληψη της πτώχευσης επιχειρήσεων και για διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση και

5. την Οδηγία για την προώθηση της ισότητας στην αγορά εργασίας μέσω της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για γονείς και φροντιστές.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων σε ποιο στάδιο βρίσκεται η εναρμόνιση των πιο πάνω αναφερόμενων Οδηγιών στο εθνικό μας δίκαιο, πότε αναμένεται να κατατεθούν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και ποιοι οι λόγοι της καθυστέρησης.»

Απάντηση ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2022 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Ιωάννη Κασουλίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.085, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην επιστολή σας σχετικά με το πιο πάνω θέμα και θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις πέντε διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας που σχετίζονται με τις ακόλουθες Οδηγίες της EE:
Συγκεκριμένα:

1. Για την Οδηγία 2020/2089 της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την απαγόρευση των αλλεργιογόνων αρωματικών ουσιών στα παιχνίδια, ετοιμάστηκαν οι Κανονισμοί που φέρουν τίτλο “Οι περί Βασικών Απαιτήσεων (Παιχνίδια) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2022”. Οι εν λόγω Κανονισμοί κατατέθηκαν στη Βουλή στις 20/10/2022 και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

2. Για την Οδηγία 2019/1152 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για διαφανείς και προβλέψιμους όρους εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ετοιμάστηκε νομοσχέδιο που φέρει τίτλο “Ο περί Διαφανών και Προβλέψιμων Όρων Εργασίας Νόμος του 2022”. Το εν λόγω νομοσχέδιο κατατέθηκε στη Βουλή στις 20/10/2022 και παραπέμφθηκε στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Για την Οδηγία (EE) 2019/1151 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, για την τροποποίηση της οδηγίας (EE) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, το νομοσχέδιο που μεταφέρει την εν λόγω Οδηγία ετοιμάστηκε από το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας και αναμένεται να υποβληθεί στη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο μέχρι τις 18/11/2022.

4. Για την Οδηγία (EE) 2019/1023 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, περί πλαισίου για την προληπτική αναδιάρθρωση την απαλλαγή από τα χρέη και τις ανικανότητες ή την έκπτωση οφειλετών, καθώς και περί μέτρων βελτίωσης των διαδικασιών αυτών, και για την τροποποίηση της οδηγίας (EE) 2017/1132, ετοιμάστηκαν τρία νομοσχέδια με τίτλο: i. “Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ.9) Νόμος του 2022”, ii. “Ο περί Πτώχευσης (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2022”, iii. “Ο περί του Τμήματος Αφερεγγυότητας και Συναφών Θεμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2022”. Τα εν λόγω νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή στις 20/10/2022 και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού.

5. Για την Οδηγία (EE) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019, σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής για τους γονείς και τους φροντιστές και την κατάργηση της οδηγίας 2010/18/ΕΕ του Συμβουλίου, ετοιμάστηκαν δυο νομοσχέδια με τίτλο: i. “Ο περί Αδειών (Πατρότητας, Γονική, Φροντίδας, Ανωτέρας βίας) και Ευέλικτων Ρυθμίσεων Εργασίας για την Ισορροπία μεταξύ Επαγγελματικής και Ιδιωτικής Ζωής Νόμος του 2022”, ii. “O περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.8) Νόμος του 2022”. Τα εν λόγω νομοσχέδια κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων στις 6/10/2022 και παραπέμφθηκαν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.»

 

Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής. Αντίγραφό τους δόθηκε στον/στη βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

25 Μαΐου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 303
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1404

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 277

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 270
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 352

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 321