Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1021, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Η Αρχή Ηλεκτρισμού έχει εδώ και καιρό ξεκινήσει να προετοιμάζεται για την εφαρμογή των έξυπνων μετρητών.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
1. Θεωρείται ως θετικό βήμα η εφαρμογή των έξυπνων μετρητών τόσο σε παλιούς όσο και σε νέους καταναλωτές;

2. Ποια είναι η πολιτική που θα εφαρμοστεί όσον αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και ποιες οδηγίες έχουν δοθεί στην Αρχή Ηλεκτρισμού για το σκοπό αυτό;

3. Ποιος είναι ο χρονικός προγραμματισμός της εφαρμογής των μετρητών στους καταναλωτές, νοουμένου ότι η Οδηγία 2009/72/ΕΚ αναφέρει στο Παράρτημα 1 ότι, εάν η ανάπτυξη έξυπνων μετρητών εκτιμηθεί θετικά, τουλάχιστον το 80% των καταναλωτών πρέπει να εξοπλιστούν με ευφυή συστήματα μέτρησης έως το 2020.»Απάντηση ημερομηνίας 4 Ιανουαρίου 2019 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.1021, ημερομηνίας 10 Ιουλίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Εφαρμογή των έξυπνων μετρητών

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας πληροφορώ τα ακόλουθα:

1. Η εφαρμογή έξυπνων μετρητών αποτελεί αναγκαίο βήμα στη μετεξέλιξη του συστήματος ηλεκτρισμού, ώστε να συνεχίσει η ενσωμάτωση ολοένα και μεγαλύτερων ποσοστών από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα της Κύπρου. Πέραν τούτου, οι έξυπνοι μετρητές είναι αναγκαίοι για τη μετάβαση στην αποκεντρωμένη-διεσπαρμένη παραγωγή. Σύμφωνα με τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο 122(Ι)/2003, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (ο νόμος), αρμόδια αρχή για την παρακολούθηση της εφαρμογής ευφυών συστημάτων μέτρησης είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, ενώ αρμόδιος για την εγκατάσταση των μετρητών είναι ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ).


2. Σε ό,τι αφορά την προστασία των προσωπικών δεδομένων, το εδάφιο 3 του άρθρου 93 του νόμου προνοεί ότι “ανεξάρτητα από το βαθμό έκτασης της χρήσης ευφυών συστημάτων μέτρησης, στις περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται ευφυή συστήματα μέτρησης ηλεκτρισμού, ο ΔΣΜΚ ή ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής, ανάλογα με την περίπτωση, θα πρέπει να μεριμνά ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια των έξυπνων συστημάτων μέτρησης, η ιδιωτικότητα και η ανταλλαγή των δεδομένων εμπιστευτικού χαρακτήρα των τελικών πελατών, τηρουμένων των διατάξεων του περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται”.


3. Σε ό,τι αφορά τον χρονικό προγραμματισμό για την εφαρμογή τέτοιων συστημάτων μέτρησης, η ΡΑΕΚ εξέδωσε ρυθμιστική απόφαση με αρ. 02/2018 Κ.Δ.Π. 259/2018, σύμφωνα με την οποία ο ΔΣΔ θα πρέπει να προχωρήσει με την εγκατάσταση 400,000 μετρητών μέχρι τον Ιανουάριο 2027. Το εν λόγω χρονοδιάγραμμα πιθανόν να χρήζει επανεξέτασης στη βάση του αποτελέσματος της τελικής κατάληξης της διαπραγμάτευσης Συμβουλίου-Ευρωκοινοβουλίου για την αναδιατύπωση της Οδηγίας Ηλεκτρισμού 2009/72/ΕΚ.»


ΕΧ/HK/Ap-23.06.011.01.1021

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 173

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 271

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 193
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280