Ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.883, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα όσον αφορά τη μονάδα Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης και Διαχείρισης Αποβλήτων (ΟΕΔΑ) Πεντακώμου:
1. Πότε έπρεπε να παραδοθεί το έργο με βάση τα κατασκευαστικά συμβόλαια; Υπήρξαν αλλαγές στις εταιρείες που ανάλαβαν το έργο αρχικά;
2. Πότε αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία, ποιους δήμους και κοινότητες αναμένεται να εξυπηρετεί και ποιες οι συμφωνημένες τιμές παραλαβής;
3. Ποια υλικά θα διαχωρίζονται στη μονάδα και ποια η προγραμματιζόμενη διαχείριση του κάθε υλικού;
4. Θα υπάρχουν άλλες μονάδες που θα λειτουργούν παράλληλα με τη μονάδα ΟΕΔΑ, όπως π.χ. μονάδα κομποστοποίησης φυτικών αποβλήτων, η οποία υπήρχε ως επιλογή στα συμβόλαια;
5. Τι προνοείται στη σύμβαση όσον αφορά την ποιότητα και την τελική διαχείριση των υπολειμμάτων των αποβλήτων (SRF);»


Απάντηση ημερομηνίας 24 Αυγούστου 2017 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.01.883, ημερομηνίας 26 Μαΐου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Όσον αφορά την ερώτηση με αριθμό 23.06.011.01.883, που υποβλήθηκε από το Βουλευτή Λευκωσίας κ. Χαράλαμπο Θεοπέμπτου, επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:
(α) Με βάση τη σύμβαση κατασκευής, το έργο θα έπρεπε αρχικά να παραδοθεί στις 20/1/2017. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου υπήρξαν κάποιες δικαιολογημένες εγκρίσεις/παρατάσεις χρόνου. Επίσης υπήρξε αίτημα του Αναδόχου κατασκευής για ανακατανομή των ποσοστών συμμετοχής των εταιρειών που ανέλαβαν το έργο, το οποίο παραπέμφθηκε στις αρμόδιες επιτροπές (ΤΕΑΑ, ΚΕΑΑ) και εγκρίθηκε.
(β) Το έργο έχει ολοκληρωθεί κατασκευαστικά από τις αρχές Μαΐου 2017. Στο παρόν στάδιο διεξάγονται οι ηλεκτρολογικοί έλεγχοι για σύνδεση της Μονάδας από συνεργεία της ΑΗΚ. Παρατηρήθηκαν κάποιες καθυστερήσεις κατά την διάρκεια των ελέγχων, λόγω τεχνικής ιδιαιτερότητας του έργου. Σύμφωνα με τις τελευταίες ενδείξεις, η Μονάδα αναμένεται να τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία την 21η Αυγούστου 2017 και σε κανονική λειτουργία μετά το πέρας της δοκιμαστικής λειτουργίας, δηλαδή την 21η Οκτωβρίου 2017, νοουμένου ότι δεν θα παρουσιαστούν οποιαδήποτε προβλήματα τεχνικής φύσεως. Η Μονάδα θα εξυπηρετεί τους Δήμους και τις κοινότητες της επαρχίας Λεμεσού. Με βάση τη σύμβαση, οι συμφωνημένες τιμές παραλαβής είναι οι ακόλουθες:
 • Σύμμεικτα απορρίμματα: €19/τόνο
 • Ογκώδη απορρίμματα: €19/τόνο
 • Προδιαλεγμένα: €-10/τόνο
 • Μεταφορά ΣΜΑ Καντού: €10,80/τόνο
 • Μεταφορά δευτερογενούς καυσίμου: €1,50/τόνο
Σημειώνεται ότι οι άνωθεν τιμές είναι αρχικές τιμές σύμβασης και υπόκεινται σε αναπροσαρμογή τιμών (VOP).
(γ) Τα υλικά τα οποία θα παράγονται στη Μονάδα από την επεξεργασία των σύμμεικτων απορριμμάτων είναι τα ανακυκλώσιμα τα οποία ανήκουν στον Εργολάβο και τα οποία θα εμπορεύεται, το δευτερογενές καύσιμο SRF/RDF το οποίο ανήκει στον Εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες για τελική διάθεσή του, και ποσότητα υπολειμμάτων τα οποία θα καταλήγουν στη λεκάνη του ΧΥΤΥ για υγειονομική ταφή.
(δ) Με βάση τη σύμβαση υπήρχε σχεδιαστική πρόνοια η Μονάδα να μπορεί να επεξεργάζεται επίσης 15.000 τόνους ανά έτος προδιαλεγμένων πράσινων ή/και οργανικών βιοαποικοδομήσιμων αποβλήτων, εφόσον αυτά δεν θα οδηγηθούν σε υφιστάμενες ιδιωτικές μονάδες κομποστοποίησης, τα οποία θα συλλέγονται σε ξεχωριστό χώρο υποδοχής και θα υπόκεινται σε διεργασίες ταχείας κομποστοποίησης για την παραγωγή compost σε ξεχωριστό χώρο.
(ε) Το παραγόμενο δευτερογενές καύσιμο SRF/RDF ανήκει στον Εργοδότη, ο οποίος θα πρέπει να εξεύρει τρόπο διάθεσής του.»


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 173

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 271

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 192
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280