26 Οκτωβρίου 2017
Στην περιοχή παραλίας του αεροδρομίου στην κοινότητα Μενεού στη Λάρνακα λειτουργεί ιδιωτικός κατασκηνωτικός χώρος με πέραν των 100 μόνιμα εγκατεστημένων τροχόσπιτων. Ο χώρος δεν διαθέτει αποχετευτικό σύστημα ενώ η πληρότητα του χώρου φτάνει στους 400 περίπου ενοίκους.
Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:
- Έχει ο συγκεκριμένος χώρος εξασφαλίσει πολεοδομική άδεια;
- Διαθέτει ο συγκεκριμένος κατασκηνωτικός χώρος, εγκεκριμένη άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού;
- Σύμφωνα με τους Περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Κανονισμούς, ανάμεσα στα όσα επιβάλλεται μεταξύ άλλων να έχει ένας νόμιμος κατασκηνωτικός χώρος είναι ύδρευση, ηλεκτροφωτισμός, πρόβλεψη διάθεσης λυμάτων και χώρο πρασίνου έκτασης τουλάχιστον 25% της συνολικής έκτασης του συγκροτήματος. Διαθέτει ο συγκεκριμένος κατασκηνωτικός χώρος αυτές τις πρόνοιες;
- Βάσει των ίδιων πιο πάνω αναφερόμενων κανονισμών, ένας κατασκηνωτικός χώρος οφείλει να διαθέτει κτίριο εισόδου με προθάλαμο, γραφείο διεύθυνσης και χώρο φύλακα, κοινόχρηστα μαγειρεία, χώρο εστίασης και κοινούς χώρους υγιεινής. Ποιες από τις πιο πάνω εγκαταστάσεις διαθέτει ο συγκεκριμένος κατασκηνωτικός χώρος;

Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Απάντηση ημερομηνίας 26 Απριλίου 2018 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.244, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω Ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
2. Στην παραλιακή περιοχή νότια του αεροδρομίου Λάρνακας έχει δημιουργηθεί από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 μέχρι και σήμερα, παράνομος κατασκηνωτικός χώρος σε κρατική γη. Αρχικά η διαχείριση του χώρου γινόταν παράνομα από ιδιώτη, τον κ. Σπύρο Χατζηγιάννη, ο οποίος, έναντι πληρωμής παρείχε διάφορες διευκολύνσεις στους κατασκηνωτές (καθαριότητα, νερό κλπ.). Στην πορεία του χρόνου, η διευθέτηση αυτή ατόνησε και οι κατασκηνωτές αυτοδιαχειρίζονται πλέον το χώρο, κατασκευάζοντας μόνιμες υποδομές και κατασκευές.
3. Για επίλυση του διαχρονικού αυτού προβλήματος, ο Δήμος Λάρνακας υπέβαλε αίτημα για εκμίσθωση τμήματος της κρατικής γης στην περιοχή, προκειμένου να δημιουργήσει, σε συνεργασία με τον ΚΟΤ, ένα σύγχρονο κατασκηνωτικό χώρο. Το Υπουργικό Συμβούλιο αρχικά με Απόφασή του το 2008 ενέκρινε την εκμίσθωση κρατικής γης, έκτασης 36 000 τ.μ., η οποία περιελάμβανε και τα υφιστάμενα παραπήγματα. Εντούτοις, με νεότερη Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου το 2010, αποφασίστηκε η εκμίσθωση στο Δήμο εκ νέου του ίδιου χώρου, μικρότερης όμως έκτασης (35 060 τ.μ.). Η Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου δεν υλοποιήθηκε αφού ο Δήμος Λάρνακας δεν έχει υπογράψει τη σύμβαση μίσθωσης, ενώ προέκυψε ανάγκη εκπόνησης Περιβαλλοντικής Μελέτης για την αξιοποίηση του χώρου.
4. Ο τέως Υπουργός Εσωτερικών έδωσε οδηγίες όπως πραγματοποιηθεί άμεσα εκ νέου επιτόπια έρευνα από λειτουργό του Επαρχιακού Κτηματολογικού Γραφείου Λάρνακας, για καταγραφή των στοιχείων των παράνομων επεμβάσεων και αφού γίνει τούτο, τοιχοκολληθεί ανακοίνωση στο χώρο της κατασκήνωσης και δοθεί παράλληλα γραπτή προειδοποίηση είτε διά χειρός είτε διά διπλοσυστημένου ταχυδρομείου στους παρανομούντες για εγκατάλειψη του χώρου. Σε περίπτωση που αυτοί δεν συμμορφωθούν εντός τακτής προθεσμίας, να ληφθούν δικαστικά μέτρα εναντίον τους για εξασφάλιση διατάγματος κατεδάφισης/απομάκρυνσης των υποστατικών και είσπραξη των οφειλόμενων ενοικίων.
5. Όλα τα πιο πάνω έγιναν και στις 30.6.2017 στάληκε διπλοσυστημένη επιστολή σε όλους τους παράνομους/επεμβασίες και έγινε παράλληλα τοιχοκόλληση της ανακοίνωσης σε όλα τα παράνομα υποστατικά, δίνοντας προθεσμία μέχρι 31.8.2017 για να μετακινήσουν τα υποστατικά τους ώστε να καταστεί ο χώρος ελεύθερος.
6. Το μείζον ζήτημα δεν είναι πλέον το θέμα της δημιουργίας κατασκηνωτικού χώρου αλλά η άρση των παράνομων επεμβάσεων στην κρατική γη από τους παράνομους κατασκηνωτές. Ήδη δόθηκαν πολλές ευκαιρίες στους κατασκηνωτές για συμμόρφωση και η τελευταία παράταση δόθηκε με τη σύμφωνη γνώμη τους και με τη διαβεβαίωση από μέρους τους προς τον τέως Υπουργό Εσωτερικών ότι θα συμμορφωθούν.
7. Με βάση τον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο, ο Έπαρχος έχει την εξουσία να κινήσει τις διαδικασίες δίωξης των κατόχων των εν λόγω υποστατικών για ανέγερση οικοδομής χωρίς άδεια από την αρμόδια Αρχή (Δήμος Λάρνακας) και το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για παράνομη επέμβαση σε κρατική γη. Επίσης, ο Έπαρχος ως αρμόδια Αρχή σύμφωνα με τον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο, μπορεί να προχωρήσει σε άμεση μετακίνηση όλων των υποστατικών που επεμβαίνουν στη Ζώνη Προστασίας της παραλίας.
8. Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας έχει προβεί σε νέα επιτόπια εξέταση του χώρου, αφότου παρήλθε η προθεσμία που δόθηκε στους κατασκηνωτές, με σκοπό την ετοιμασία σχετικής έκθεσης για παραπομπή στη Νομική Υπηρεσία για λήψη δικαστικών μέτρων.»

Απάντηση ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2019 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.02.244, ημερομηνίας 26 Οκτωβρίου 2017, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Ιδιωτικός κατασκηνωτικός χώρος στη κοινότητα Μενεού
Σχετικά με το πιο πάνω ερώτημα σας πληροφορώ ότι ο ιδιωτικός κατασκηνωτικός χώρος, που λειτουργεί στην περιοχή της παραλίας του αεροδρομίου στην κοινότητα Μενεού, δεν είχε εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.

2. Τα ερωτήματα (3) και (4) στην επιστολή του κ. Χ. Θεοπέμπτου, δεν μπορούν να απαντηθούν εφόσον ο συγκεκριμένος κατασκηνωτικός χώρος δεν έχει υποβάλει αίτηση για να εξασφαλίσει άδεια λειτουργίας από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού.»

ΑΠ/ΗΚ/Ap-23.06.011.02.244(2)ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 173

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 271

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 193
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280