Two smart electric power meter counter measuring power usage.Close-up of modern smart grid residential digital power supply meter.Indoors shot.Selective focus.Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.274 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2024, προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργο Παπαναστασίου
«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, ως η αρμόδια αρχή, ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν έχει προχωρήσει η μελέτη αξιολόγησης που προβλέπεται στο άρθρο 125 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου [Ν. 130(Ι)/2021] για τους έξυπνους μετρητές. Περαιτέρω, παρακαλώ όπως μας ενημερώσει για το ποσοστό εμπορικής εξάπλωσης των έξυπνων μετρητών και αν αυτό έχει ξεπεράσει τον στόχο του 80% βάσει του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης που προβλέπεται στην τρίτη δέσμη μέτρων ενέργειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.»


Αρ. Φακ.: 05.22.ΟΟΙ.005.ΟΟΙ
Γενική Διευθύντρια Βουλής των Αντιπροσώπων
Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.274 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Αναφορικά με την επιστολή σας με αρ. φακ. 23.06.012.03.274, ημερομηνίας 24 Ιανουαρίου 2024, θα ήθελα να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:

2. Σύμφωνα με ενημέρωση από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ), η Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 «Περί Εφαρμογής Δεσμευτικού Χρονοδιαγράμματος για τη Μαζική Εγκατάσταση και Λειτουργία από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής Υποδομής Ευφυών Συστημάτων Μέτρησης (Advanced Metering lnfrastructure)» (Κ.Δ.Π. 259/2018), βασίστηκε στη μελέτη κόστους οφέλους που είχε ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2014 από συμβούλους της ΑΗΚ. Η εν λόγω Ρυθμιστική Απόφαση λήφθηκε στη βάση των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2017, οι οποίοι αργότερα καταργήθηκαν από τον περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμο του 2021 (N.

3. Η ΡΑΕΚ με την Απόφασή της αρ. 149/2023, ημερομηνίας 19 ΜαίΟυ 2023, διαπίστωσε ότι η ΑΗΚ Διανομή δεν έχει παραλάβει 400.000 μετρητές και δεν έχει εγκαταστήσει τουλάχιστον 171 429 μετρητές μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 και συνακόλουθα, δεν εφάρμοσε το χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 (Κ.Δ.Π. 259/2018), παραβιάζοντας την εν λόγω Ρυθμιστική Απόφαση και συγκεκριμένα το σημείο 2 αυτής. Η ΡΑΕΚ αφού έλαβε υπόψη τη φύση, τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης, και ειδικότερα το γεγονός ότι το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των συστημάτων μέτρησης δεν έχει λήξει ακόμα, αποφάσισε να μην επιβάλει στην ΑΗΚ Διανομή οποιοδήποτε διοικητικό πρόστιμο. Αποφάσισε επίσης να συνεχίσει να παρακολουθεί τις ενέργειες της ΑΗΚ Διανομής και επανέλθει με νέα έρευνα σε περίπτωση που δεν τηρηθεί το τελικό ορόσημο ολοκλήρωσης του έργου.

4. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την τελευταία έκθεση προόδου του έργου (αρ. 15 ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2024) που απέστειλε η ΑΗΚ προς τη ΡΑΕΚ, αναφέρεται ότι η μαζική εγκατάσταση μετρητών θα ξεκινήσει τον Οκτώβριο 2024 και θα αποπερατωθεί τον Δεκέμβριο 2026.

5. Η παρούσα επιστολή έτυχε της έγκρισης του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου καιΒιομηχανίας.


Γενικός Διευθυντής
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου
Αρ. Φακ. 833,1/136/2020


Γενικό Διευθυντή
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας
Ανδρέα Αραούζου 13,
1076 Λευκωσία
Υπόψη κ. Γιώργου Παπαγεωργίου


8 Φεβρουαρίου 2024


Αξιότιμε κύριε,
Θέμα: Ερώτηση με αρ. 23.06.012.Ο3.274 ημερομηνίας 22 Ιανουαρίου 2024, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια της επιστολής σας με αρ. Φακ. 05,22.ΟΟ1.ΟΟ5.ΟΟ1 και ημερομηνία 5 Φεβρουαρίου 2024, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε τα εξής:

H μελέτη κόστους-οφέλους που προβλέπεται στο άρθρο 125 του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου [Ν. για την εφαρμογή έξυπνων συστημάτων μέτρησης είχε ολοκληρωθεί τον Μάρτιο 2014 από Συμβούλους στους οποίους είχε αναθέσει την σχετική μελέτη η ΑΗΚ, Η ΡΑΕΚ με τη Ρυθμιστική Απόφαση Αρ. 02/2018 ημερομηνίας 14 Σεπτεμβρίου 2018 λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη και την εν λόγω μελέτη κόστους-οφέλους, έδωσε οδηγίες προς το ΔΣΔ για να προχωρήσει με την πλήρη και μαζική εγκατάσταση ευφυών συστημάτων μέτρησης (σύστημα ΑΜ Ι) με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα μέχρι το τέλος του έτους 2026

.
Όπως γνωρίζετε μέσα από τις τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου που σας κοινοποιούνται, ο σχετικός Διαγωνισμός Αρ. 136/2020 που προκηρύχθηκε τον Ιούλιο του 2021 δεν κατέληξε σε επιτυχία, λόγω αδυναμίας του Ανάδοχου που κέρδισε τελικά την Σύμβαση να προμηθεύσει την ΑΗΚ με μετρητές που να πληρούν τους όρους και τις πρόνοιες των εγγράφων του Διαγωνισμού. Συνεπώς, η ΒΡΔ Διανομής δεν κατέστη δυνατό να προμηθευτεί, και άρα να εγκαταστήσει, κανένα έξυπνο μετρητή μέσα από τον εν λόγω Διαγωνισμό.
Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την πορεία του νέου Διαγωνισμού Αρ. 528/2023 που προκηρύχτηκε στις 15 Νοεμβρίου 2023, σας έχουν κοινοποιηθεί με την 15η τριμηνιαία έκθεση ημερομηνίας 6 Φεβρουαρίου 2024.


Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε επιπρόσθετες πληροφορίες χρειάζεστε.
Με εκτίμηση,
Κυριάκος Κουμή για Εκτελεστικό Διευθυντή Δικτύων


Κεντρικά
Αμφιπόλεως 11 Στρόβολος ΤΘ 24506 CY-1399 Λευκωσία Κύπρος
Τηλ: 357-22201000 Φαξ: 357-22201020 E-mail; Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Website: www.eac.com.cy


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

12 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Παρόμοια

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 361
Κριτήρια ενεργειακής φτώχειας και Κύπρος

Κριτήρια ενεργειακής φτώχειας και Κύπρος

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.117 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 6 Οκτωβρίου 2023, προς τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργο...

 • 26-11-2023 19:55:49
 • Hits 973
Έχουμε πολιτική για την Βιοοικονομία;

Έχουμε πολιτική για την Βιοοικονομία;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.179, ημερομηνίας 10 Απριλίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 10-11-2023 21:12:35
 • Hits 600
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1494

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 355

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 332