Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.054, ημερομηνίας 16 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα παρακάτω όσον αφορά τα επεξεργασμένα λύματα και το κάθε συμβούλιο αποχετεύσεων:

1. Ποια είναι η ποσότητα επεξεργασμένων λυμάτων που παράγεται ετήσια;

2. Ποιες είναι οι ποσότητες λυμάτων διατίθενται στη γεωργία, για το πράσινο κ.λπ. και ποιες απορρίπτονται;»


Απάντηση ημερομηνίας 29 Δεκεμβρίου 2021 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.Ο54, ημερομηνίας 16 Σετττεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:


(α) Το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (ΤΑΥ) του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος είναι αρμόδιο για την τριτοβάθμια επεξεργασία και διαχείριση των αστικών λυμάτων που παράγονται από τα Αστικά Συμβούλια Αποχετεύσεων Λευκωσίας, Λεμεσού - Αμαθούντας, Λάρνακας, Πάφου και Παραλιμνίου - Αγίας Νάπας (ανακτημένο νερό).


(β) Η ετήσια ποσότητα του ανακτημένου νερού από τους Σταθμούς Επεξεργασίας Λυμάτων των εν λόγω Αστικών Συμβουλίων Αποχετεύσεων ανήλθε το 2019, στα 28,0 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και το 2020, στα 25,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού. Σημειώνεται ότι το έτος 2020, δεν θεωρείται αντιπροσωπευτικό σε ό,τι αφορά τις παραγόμενες ποσότητες, λόγω της μειωμένης εισροής αστικών λυμάτων (μειωμένη προσέλευση τουριστών και μειωμένη κατανάλωση νερού), ως συνέπεια της πανδημίας του κορωνοϊού. Περαιτέρω, επισημαίνεται ότι η ο παραγόμενη ποσότητα από τον δικοινοτικό Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων της Μιας Μηλιάς, ο οποίος δεν είναι κάτω από τον έλεγχο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ανήλθε το 2019, στα 13,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού και το 2020, στα 12,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερού.


(γ) Το ανακτημένο νερό διανέμεται μέσω των κυβερνητικών αρδευτικών δικτύων για την άρδευση γεωργικών και κτηνοτροφικών καλλιεργειών, καθώς και χώρων πρασίνου, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Γεωργικής Πρακτικής. Το ανακτημένο νερό που παράγεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Πάφου διοχετεύεται στον υδροφορέα Έζουσας, με σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη. Από εκεί, αντλείται και διανέμεται για χρήση μέσω του Κυβερνητικού δικτύου, για αρδευτικούς σκοπούς 
μόνο.
Επίσης, σημαντικές ποσότητες ανακτημένου νερού που παράγεται από το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας διοχετεύονται στον υδροφορέα Ακρωτηρίου, ο οποίος χρησιμοποιείται για αρδευτικούς σκοπούς μόνο.


(δ) Οι ποσότητες ανακτημένου νερού που διατέθηκαν ή/και απορρίφθηκαν από τον κάθε Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων για τα έτη 2019 και 2020 παρουσιάζονται στο Παράρτημα 1 και Παράρτημα 2, αντίστοιχα. Επιπλέον, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

(i) Για το 2019, έχουν παραχωρηθεί:
2,5 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού, για άρδευση χώρων πρασίνου, γηπέδων, ξενοδοχείων και οικιών,
1,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού, για άρδευση χώρων πρασίνου των Τοπικών Αρχών,
0,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού σε βιομηχανίες.

(ii) Για το 2020, έχουν παραχωρηθεί:
1,9 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού, για άρδευση χώρων πρασίνου, γηπέδων, ξενοδοχείων και οικιών,
1,1 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού, για άρδευση χώρων πρασίνου των Τοπικών Αρχών,
0,4 εκατομμύρια κυβικά μέτρα ανακτημένου νερού σε βιομηχανίες.

2. Σημειώνεται ότι, το ΤΑΥ προγραμματίζει την κατασκευή έργων υποδομής για τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του ανακτημένου νερού. Στο παρόν στάδιο, είναι υπό εκτέλεση σχετική σύμβαση για την κατασκευή του Φράγματος Τερσεφάνου, χωρητικότητας 4,3 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού, με σκοπό την αποθήκευση του ανακτημένου νερού που παράγεται από τον Σταθμό Επεξεργασίας Λυμάτων της Λάρνακας. Παράλληλα, προγραμματίζεται η προκήρυξη διαγωνισμού για την κατασκευή δεξαμενής αποθήκευσης του ανακτημένου νερού της Ανατολικής Λευκωσίας, χωρητικότητας 115 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων νερού.

3. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»
Σημείωση: Τα επισυνημμένα έγγραφα έχουν καταχωρισθεί στο Αρχείο της Βουλής
Αντίγραφό τους δόθηκε στον βουλευτή που υπέβαλε την ερώτηση.
ΝΚΙΜΑ/23.Ο6.ΟΙ2.σι 054

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

21 Απριλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 256

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 221

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 232
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 315

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 262
Ηλεκτρικά οχήματα στο Δημόσιο

Ηλεκτρικά οχήματα στο Δημόσιο

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.150, ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σύμφωνα με τον περί της Προώθησης των Καθαρών Οχημάτων Οδικών Μεταφορών προς...

 • 18-06-2023 22:37:56
 • Hits 1075