SchoolMineΕρώτηση με αρ. 23.06.011.05.226, ημερομηνίας 11 Μαρτίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού ημερομηνίας 10 Μαρτίου 2021, όπου εξετάστηκε το θέμα της ανάγκης ανέγερσης νέου γυμνασίου στον δήμο Παραλιμνίου λόγω υπερπληθυσμού, αναφέρθηκε από τον εκπρόσωπο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ότι έχουν ξεκινήσει εργασίες στο Γυμνάσιο Δερύνειας, έτσι ώστε από τον Σεπτέμβριο του 2021 να μετατραπεί σε εξατάξιο σχολείο και να συστεγάζει και τις τάξεις του λυκείου.

Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

1. Ποιος είναι ο αριθμός των δημόσιων σχολείων που λειτουργούν ως εξατάξια και σε ποιες περιοχές βρίσκονται αυτά;

2. Ποιοι είναι οι λόγοι που οδήγησαν το υπουργείο στη λήψη απόφασης για συστέγαση του κάθε γυμνασίου και λυκείου σε κάθε περιοχή ξεχωριστά;

3. Υπάρχει σχεδιασμός του υπουργείου για μετατροπή περαιτέρω σχολείων σε εξατάξια;

4. Με ποιο τρόπο το υπουργείο διασφαλίζει την ομαλή συνύπαρξη των μαθητών και ιδιαίτερα των μαθητριών γυμνασίου με τους μαθητές λυκείου;»

Θέμα: Ερώτηση με αρ. 23.06.011.05.226, ημερομηνlας 11 Μαρτίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε απάντηση της επιστολής σας (Ερ. 23.06.011.05.226) ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2021, παρατlθενται οι πιο κάτω τιληροφοριες:

2. Ο αριθμός και η περιοχή των δημόσιων σχολείων που λειτουργούν ως εξατάξια (βλ. Παράρτημα).

3. Η συστ
έγαση του γυμνασlοu και λυκείου στα έξι (6) από τα επτά (7} εξατάξια σχολεία κρlθηκε ως η βέλτιστη λύση για εξυπηρέτηση του μικρού αριθμού μαθητών/ριών που κατοικούν στις ορεινές-απομακρυσμένες περιοχές που γειτνιάζουν με τα εν λόγω σχολεία. Στην περίπτωση του «Γυμνασiου-Λυκεlου Ειρήνης και Ελευθερίας Δερύνειας¬Σωτήρας», η συστέγαση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της προσπάθειας για την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων της ελεύθερης περιοχής Αμμοχώστου με την ανακαrανομή του μαθητικού πληθυσμού της περιοχής, απαλλάσσοντας στο μέλλον το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ} από την υποχρέωση ανέγερσης νέων σχολικών μονάδων στην περιοχή, αξίας αρκετών εκατομμυρίων.

4. Το ΥΠΠΑΝ, στο πλαίσιο καινοτομιών και βελτιωτικών αλλαγών στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και της αναζωογόνησης των περιοχών στο κέντρο και στην παλιά πόλη της Λευκωσίας, σχεδιάζει τη μετατροπή του Παγκύπριου Γυμνασίου σε εξατάξιο σχολεiο από το σχολικό έτος 2021-2022. Συγκεκριμένα, το Παγκύπριο Γυμνάσιο θα λειτουργήσει ως εξατάξιο σχολεlο Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, χωρlς καθορισμένη εκπαιδευτική περιφέρεια, προκειμένου να μπορούν να φοιτήσουν σε αυτό μαθητές/ριες από όλη την πόλη της επαρχίας Λευκωσίας. Επiπλέον, στο εν λόγω σχολεlο θα εφαρμοστούν σε πιλοτική βάση τα ακόλουθα προγράμματα: (α) πολιτική για δύο ξένες γλώσσες στο Λύκειο, (β) «μεθοδολογiα STEM» (Science, Technology, Engineering, and Mathematίcs), και (γ) ψηφιακή εκπαίδευση.

5. Τέλος, η διεύθυνση του κάθε εξατάξιου σχολεlου, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα οργανωτικά, διοικητικά και παιδαγωγικά μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται η ομαλή συνύπαρξη των μαθητών/ριών γυμvασίοu με τους μαθητές/ριες λυκείου.

6. Το περιεχόμενο της παρούσας επιστολής έχει τύχει της έγκρισης του κ. Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

7. Το ΥΠΠΑΝ παραμένει στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινiσεις.


ΕΠΑΡΧΙΑ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ

ΔΗΜΟΣ- ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ- ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΑΡΙθΜΟΣ ΜΑθΗΤΩΝ/ΡΙΩΝ

 
 
 

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΑΠΕΗΤΕΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ

ΑΓΡΟΥ

Σύμπλεγμα κοινοτήτων

89

 

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΉ ΣΧΟΛΗ ΜΙΤΣΗ ΛΕΜΥθΟΥ

Διαχειριστικό Συμβούλιο Εμπορικής Σχολής Μιτσή

 

73

 

ΛΕΜΕΣΟΣ

ΣΧΟΛΗ ΟΜΟΔΟΥΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ, ΛΎΚΕΙΟ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΟΜΟΔΟΥΣ

Σύμπλεγμα κοινοτήτων

63

 

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ Λ ΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

ΛΕΥΚΑΡΩΝ

Δήμος

157

 

ΠΑΦΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑ ΤΩ ΠΎΡΓΟΥ

ΚΑΤΩΠΥΡΓΟΥ

Σύμπλεγμα κοινοτήτων

20

 

ΠΑΦΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΕΜΙΟΥ

ΠΟΛΕΜΙΟΥ

Σύμπλεγμα κοινοτήτων

109

 

ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ

ΙΎΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥθΕΡΙΑΣ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ-ΣΩΤΗΡΑΣ

ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

Δήμος

363

 

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουνίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 328
Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Άμα λόγω ζωνών κάνουν τη γη μηδενικής ανάπτυξης κάνουν επανεκτίμηση;

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.03.091 του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου, ημερομηνίας 15 Σεπτεμβρίου 2023, προς τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνο Ιωάννου«Παρακαλώ όπως ο Υπουργός...

 • 20-10-2023 06:01:56
 • Hits 1436

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 308

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 293
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 377

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 354