Αυτοεργοδοτούμενοι και Κοινωνικές Ασφαλίσεις

Image00168Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.037, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων αν το υπουργείο του εφαρμόζει ήδη ή ετοιμάζει οποιαδήποτε πολιτική με ειδικές πρόνοιες για τους αυτοεργοδοτούμενους χωρίς σταθερό εισόδημα, όπως για παράδειγμα τους καλλιτέχνες, όσον αφορά τα θέματα φορολογίας, κοινωνικών ασφαλίσεων και διασφάλισης ελάχιστου εισοδήματος.»


Απάντηση ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου 2021 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.01.037, ημερομηνίας 2 Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου
«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας ενημερώνω για τα ακόλουθα, σε σχέση με τα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

2. Το Σχέδιο Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλύπτει υποχρεωτικά κάθε πρόσωπο που ασκεί βιοποριστικό επάγγελμα στην Κύπρο είτε ως μισθωτό, είτε ως αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο. Οι ασφαλισμένοι έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις και τα ίδια δικαιώματα, με εξαίρεση τους αυτοτελώς εργαζόμενους που δεν καλύπτονται για επιδόματα σε σχέση με εργατικά ατυχήματα / επαγγελματικές ασθένειες και επίδομα ανεργίας και ως εκ τούτου, το ποσοστό εισφοράς τους είναι κατά μια ποσοστιαία μονάδα πιο χαμηλό σε σχέση με το ποσοστό εισφοράς των μισθωτών.

3. Οι ασφαλιστέες αποδοχές των αυτοτελώς εργαζομένων καθορίζονται ανάλογα με την επαγγελματική τους κατηγορία, στη βάση της περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων Νομοθεσίας. Για κάθε κατηγορία αυτοτελώς εργαζομένων (υπάρχουν 16 συνολικά επαγγελματικές κατηγορίες) ορίζεται υποχρεωτικό ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα (τεκμαρτό εισόδημα). Ωστόσο, εάν αυτοτελώς εργαζόμενο πρόσωπο αποδείξει ότι το πραγματικό του εισόδημα είναι χαμηλότερο από το ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα της επαγγελματικής του κατηγορίας, δύναται, μετά την υποβολή σχετικής αίτησης και την παροχή επαρκών αποδεικτικών στοιχείων, να του επιτραπεί η καταβολή εισφορών για το πραγματικό του εισόδημα.image005

4. Η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας την ανάγκη αντιμετώπισης των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων και των επιπτώσεων της πανδημίας, αλλά και στο πλαίσιο εφαρμογής της Σύστασης 2018/059 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβαση στην κοινωνική προστασία για τους εργαζομένους και τους αυτοαπασχολουμένους, έχει συμπεριλάβει στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Κύπρου τον εκσυγχρονισμό του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, στον οποίο εμπίπτει και η τροποποίηση της σχετικής Νομοθεσίας, προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική προστασία για όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκεια της απασχόλησής τους.

5. Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το ορόσημο που έχει τεθεί στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η τροποποίηση της Νομοθεσίας θα πρέπει να ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων το αργότερο έως τον Ιούνιο του 2023.»

ΑΓ/ΙΤ/Er-23.06.012.01.037α

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 99

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 107
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 191

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 107
Αρχείο Καρκίνου για παιδιά και εφήβους στην Κύπρο

Αρχείο Καρκίνου για παιδιά και εφήβους στην Κύπρο

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.096, ημερομηνίας 18 Νοεμβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Έχω πληροφορηθεί ότι ομάδα γιατρών του Μακάρειου Νοσοκομείου σε συνεργασία με τη Μονάδα...

 • 30-12-2022 18:21:33
 • Hits 320
ΕΕ -5 διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου

ΕΕ -5 διαδικασίες επί παραβάσει κατά της Κύπρου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.085, ημερομηνίας 21ης Οκτωβρίου 2022, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει πέντε διαδικασίες επί παραβάσει...

 • 30-12-2022 18:19:56
 • Hits 140