AbandonedHouseΕρώτηση με αρ. 23.06.012.01.036, ημερομηνίας 1ης Σεπτεμβρίου 2021, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφορικά με τις εγκαταλελειμμένες κατοικίες στις πόλεις, παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω:

1. Υπάρχει οποιαδήποτε μελέτη που να καταγράφει τους κύριους λόγους για τους οποίους υπάρχουν εγκαταλελειμμένες κατοικίες στις πόλεις;2. Έχει γίνει ποτέ καταμέτρηση των εγκαταλελειμμένων κατοικιών ανά πόλη;

3. Υπάρχει οποιαδήποτε πολιτική που να στοχεύει στην επιδιόρθωση και χρήση τέτοιων κατοικιών;»


Ερώτηση με αρ. 23.06.012.01 .036. ημερομηνίας 1 ης Σεπτεμβρίου 2021. του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας. κ. Χαράλαμπου Θεοπέuπτου. αναφορικά με τις εyκαταλελειμuένες κατοικίες στις πόλεις

Έχω οδηγίες να αναφερθώ στην επιστολή σας με ημερ.03.09 .2021, με την οποία μας διαβιβάσατε την ανωτέρω Ερώτηση, και να σας πληροφορήσω ότι για την περαιτέρω μελέτη της Ερώτησης που θέτει ο κ. Θεοπέμπου είναι απαραίτητο να δοθούν κάποιες περαιτέρω διευκρινίσεις σε σχέση με το περιεχόμενο της Ερώτησης.

2. Πιο συγκεκριμένα,

(α) στην Ερώτηση του κ. Θεοπέμπτου γίνεται σναφορό σε «ιyκαταλελειμμένες κατοικίες», όρος ο οποίος δε συναντάται στις σχετικές νομοθεσίες. Αντ' αυτού στον περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμο υπάρχει ο όρος «επικίνδυνη οικοδομή» και «rι αρμόδια αρχή δύναται με διάταγμα va κλείσει οποιαδήποτε οικοδομή rι οποία σύμφωνα με τη γνώμη της αρχής είναι ακατάλληλη για ανθρώπινη κατοίκηση λόγω συνθηκών ανθυγιεινών, κακού εξαερισμού ή συνωστισμού ή είναι επικίνδυνη κατοίκηση λόγω των δομικών της ελαττωμάτων ή ελαττωμάτων πυροπροστασίας, δύναται όμως να απαγορεύσει τη μελλοντική χρήση της οικοδομής για τέτοια κατοίκηση μέχρις ότου ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα, επανοικοδομr,θεί, μετατραπεί ή επισκευασθεί με τέτοιο τρόπο ως η αρχή ήθελε ορίσει)} (άρθρο 15 της εν λόγω Νομοθεσίας). Αντίστοιχα, αναφορά σε Ηεπικίνδυνη οικοδομή» υπάρχει και στον περί Δήμων Νόμο. Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε κατά πόσον ο κ. Θεοπέμπου με την εν λόγω Ερώτησή του αναφέρεται σε «επικίνδυνες οικοδομές», λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εγκαταλελειμμένες οικοδομές δεν είναι κατ' ανάγκη και επικίνδυνες και η διαχείρισή τους, νοουμένου ότι δεν καθίστανται επικίνδυνες, αποτελεί ευθύνη του ιδιοκτήτη, και

(β)
παρακαλείσθε όπως μας ενημερώσετε κατά πόσον ο κ. Θεοπέμπτου ζητά διερεύνηση του φαινομένου αυτού στους Δήμους μόνο ή στους Δήμους και τις Κοινότητες, αφού ο όρος ι<πόλεις}> δεν είναι σαφής.


(Μαρία Χρισιοφή]
για Γενικό Διευθυντή Υπουργείου Εσωτερικών


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

23 Φεβρουαρίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 194

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 170

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 175
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 262

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 181
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 270