fish2Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.754, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Στις εργασίες της συνεδρίας της μόνιμης επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Μιλάνο και όπου έχω παρευρεθεί, ομιλητής ανέλυσε τα πλεονεκτήματα που έχει μια σύγχρονη μέθοδος στοχευμένης απελευθέρωσης γόνων με σκοπό τον εμπλουτισμό των θαλάσσιων αποθεμάτων. Ο ομιλητής μάλιστα ανέλυσε πώς χώρες όπως η Ιαπωνία, η Ταϊβάν, οι Φιλιππίνες, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς και η Νορβηγία εφαρμόζουν τη συγκεκριμένη μέθοδο για αύξηση του θαλάσσιου αποθέματός τους με επιτυχία και αποτελεσματικότητα, μιας και απαιτεί μόνο το ένα τέταρτο του κόστους λειτουργίας θαλάσσιων ιχθυοτροφείων.

Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο ο αρμόδιος υπουργός έχει εξετάσει το ενδεχόμενο εφαρμογής της συγκεκριμένης μεθόδου στην Κύπρο, την πιθανότητα συμμετοχής σε ένα τέτοιο πρόγραμμα μαζί με άλλες χώρες της Μεσογείου και ποια μέτρα προτίθεται να λάβει, για να διερευνήσει περαιτέρω τη βιωσιμότητα και τη δυνατότητα εφαρμογής της μεθόδου αυτής στην Κύπρο.»

Απάντηση:
Απάντηση ημερομηνίας 10 Οκτωβρίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.754, ημερομηνίας 24 Ιουλίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα:


Ο Εμπλουτισμός ως εργαλείο σε θαλάσσια οικοσυστήματα χρησιμοποιείται κυρίως για τη διάσωση ειδών (σολομός, χέλι, οξύρρυγχος κ.τ.λ.) που απειλούνται άμεσα με εξαφάνιση. Αφορά συνήθως στην προστασία κατά τα ευαίσθητα στάδια αναπαραγωγής σε τεχνητές συνθήκες για μεγιστοποίηση της αναπαραγωγικής ικανότητας και την προστασία νεαρών απογόνων σε τεχνητές συνθήκες για αύξηση της ικανότητας επιβίωσης τους κατά την απελευθέρωση τους στο φυσικό περιβάλλον.


Αυτός ο χειρισμός μπορεί να αποτελεί ελκυστική πρόταση για την άμβλυνση αρνητικών επιπτώσεων όπως η υπεραλίευση ή αλλοίωση οικοτόπων, η κλιματική αλλαγή κ.ά. Ωστόσο, το μέτρο αυτό εγκυμονεί κίνδυνο για αρνητικές επιπτώσεις, όπως η διατάραξη φυσικών ισορροπιών, ο διατροφικός ανταγωνισμός, η τροποποίηση της γενετικής ποικιλότητας, η εισαγωγή ασθενειών στο φυσικό πληθυσμό κ.ά. Παράλληλα, συνεπάγεται σημαντικό κόστος για την ανάπτυξη των αποθεμάτων σε τεχνητό περιβάλλον και ως εκ τούτου απαιτείται προσεκτική ανάλυση για να διακριβωθεί ότι οι στόχοι της αποκατάστασης των αποθεμάτων δεν μπορούν να επιτευχθούν με άλλα μέτρα διαχείρισης. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως τα εργαλεία αυτά δεν έχουν υιοθετηθεί ακόμα από κανένα περιφερειακό οργανισμό (στον οποίο εντάσσεται η Κύπρος) ως εργαλεία διαχείρισης της αλιείας.


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει χρηματοδοτικό εργαλείο τεχνικών μέτρων για την αλιεία και την διαχείριση των αποθεμάτων, αλλά στην περίπτωση του εμπλουτισμού, ένεκα της ιδιαιτερότητας της δράσης, δεν είναι επιλέξιμη εκτός αν υπάρχει θεσπισμένη ως ανάγκη σε ευρωπαϊκό κανονισμό (όπως στην περίπτωση προστασίας του ευρωπαϊκού χελιού και του οξυρρύγχου).


Πέραν των πιο πάνω, αξίζει να αναφερθεί ότι στις αρχές του 2000 το Τμήμα Αλιείας και Θαλασσίων Ερευνών σε μια προσπάθεια διερεύνησης της επιβίωσης ιχθύων που απελευθερώνονται στο περιβάλλον (και τις επιπτώσεις της διαφυγής ιχθύων από μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας), απελευθέρωσε 3.000 μαρκαρισμένα μυτάκια (είδος ψαριού που ανήκει στην οικογένεια των σπαριδών) τα οποία είχαν μεγαλώσει σε τεχνητές συνθήκες στον ερευνητικό σταθμό Μενεού. Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου προγράμματος έδειξαν ότι η ένταξη των ψαριών αυτών στο περιβάλλον, σε αυτό το στάδιο, ήταν σχεδόν μηδενική και οικονομικά ασύμφορη ως μέθοδος εμπλουτισμού του φυσικού αποθέματος.


Χαρακτηριστικό είναι επίσης το γεγονός ότι παρά τις διαφυγές ψαριών τα τελευταία χρόνια από κλουβιά ιχθυοτροφείων (τόσο από μαζικές διαφυγές ένεκα ατυχημάτων όσο και από απελευθερώσεις), είδη όπως το λαβράκι και η τσιπούρα δεν έχουν καταφέρει να ενταχθούν μαζικά στο περιβάλλον και να συνδράμουν σε σημαντική αύξηση του φυσικού αποθέματος.

Τίθεται επομένως ζήτημα οικονομικής αποτελεσματικότητας της μεθόδου αυτής, σε σχέση με άλλες δράσεις οι οποίες εφαρμόζονται ήδη, χρηματοδοτούνται και θεωρούνται απαλλαγμένες περιβαλλοντικού ρίσκου όπως π.χ. η παρακολούθηση των αποθεμάτων, η προσαρμογή της αλιευτικής πίεσης στα αποθέματα μέσω της απόσυρσης αλιευτικών σκαφών, η προστασία συγκεκριμένων περιοχών και η απαγόρευση της αλιείας σε αυτές κ.λπ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

ΓΧ/ΗΚ/Ap-23.06.011.03.754

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 173

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 271

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 192
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280