Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω σχετικά με την στέγαση ξένων εργατών στην Κύπρο:Image00168

1) Ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται για την παραχώρηση άδειας για εισαγωγή ξένων εργατών; Υπάρχει υποχρέωση του προσώπου το οποίο λαμβάνει την άδεια να προσφέρει και στέγαση;

2) Ποιες είναι οι ελάχιστες προδιαγραφές που πρέπει να υπάρχουν στους χώρους όπου διαμένουν οι ξένοι εργάτες ώστε να διασφαλίζονται ανθρώπινες συνθήκες διαμονής; (π.χ. χώρος σε τετραγωνικά μέτρα ανα άτομο). Πως διασφαλίζεται ότι στους χώρους αυτούς δεν δημιουργούνται γκέτο;

3) Η στέγαση αριθμού ξένων εργατών σε εμπορευματοκιβώτια έχει στο παρελθόν προβληματίσει τις υπηρεσίες;


Με εκτίμηση,

Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών


Απάντηση ημερομηνίας 14 Οκτωβρίου 2019 της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κ. Ζέτας Αιμιλιανίδου στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.027, ημερομηνίας 22 Αυγούστου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και επιθυμώ να σας ενημερώσω για τα ακόλουθα:

Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ. 105) προϋπόθεση για την έκδοση άδειας εργασίας είναι, μεταξύ άλλων, ο υπήκοος τρίτης χώρας να διαθέτει κατάλυμα το οποίο θεωρείται ικανοποιητικό, να πληροί τις γενικές προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής και γενικά να διασφαλίζει αξιοπρεπή διαβίωση ή να του παρέχεται τέτοιο κατάλυμα από τον εργοδότη.

Με βάση την πιο πάνω νομοθεσία, για την έκδοση άδειας εργασίας απαιτείται η σύναψη Σύμβασης Απασχόλησης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου η οποία να είναι επικυρωμένη από το Τμήμα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Στις πρότυπες Συμβάσεις Απασχόλησης που επικυρώνονται από το Τμήμα Εργασίας (ανάλογα με τον τομέα) περιλαμβάνεται ρητή αναφορά ότι ο εργοδότης οφείλει να παρέχει στον εργοδοτούμενο στέγη αποδεκτών επιπέδων και στοιχειωδών διευκολύνσεων.

Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των πιο πάνω υποχρεώσεων των εργοδοτών λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.»

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 173

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 271

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 193
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280