fireworksΕρώτηση με αρ. 23.06.011.03.701, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά την αδειοδότηση χρήσης πυροτεχνημάτων:
1. Υπάρχουν λόγοι για τους οποίους μπορεί μια αίτηση να απορριφθεί; Ποιοι είναι αυτοί;
2. Συνοδεύεται η άδεια από όρους; Ποιοι είναι αυτοί;
3. Είναι ενήμερο το υπουργείο για την οχληρία που προκαλείται στους περίοικους, αλλά και την τεράστια αναστάτωση που προκαλείται ιδιαίτερα σε σκύλους της περιοχής από τα βεγγαλικά;»

Απάντηση ημερομηνίας 30 Οκτωβρίου 2019 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.701, ημερομηνίας 27 Ιουνίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση και σας πληροφορώ τα ακόλουθα:
(α) Η Υπηρεσία Μεταλλείων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΥΓΑΑΠ) είναι η αρμόδια Αρχή για τον έλεγχο της εισαγωγής, αποθήκευσης, πώλησης και χρήσης των πυροτεχνημάτων.

(β) Σε μια αίτηση για χρήση πυροτεχνημάτων ζητούνται στοιχεία που αφορούν το όνομα του αιτητή (διοργανωτή της εκδήλωσης), τον σκοπό της εκδήλωσης και την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθεί, την περιγραφή του χώρου χρήσης, τα είδη και την ποσότητα ανά είδος των πυροτεχνημάτων που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και τα ονόματα των κατόχων Πιστοποιητικού Ικανότητας που θα διενεργήσουν τη μεταφορά και τις πυροδοτήσεις τους.

(γ) Μια αίτηση για χρήση πυροτεχνημάτων θα πρέπει να συνοδεύεται από:
(i) τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή του χώρου όπου θα χρησιμοποιηθούν τα πυροτεχνήματα, και
(ii) τη συγκατάθεση της τοπικής Αρχής (Δήμου ή Κοινότητας).
(δ) Μια αίτηση για χρήση πυροτεχνημάτων απορρίπτεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(i) όταν δεν είναι πλήρως συμπληρωμένη ή δεν συνοδεύεται από τις προαναφερόμενες συγκαταθέσεις,
(ii) όταν ο σκοπός της εκδήλωσης είναι διαφορετικός από αυτούς που καθορίζονται στην Γνωστοποίηση του Επιθεωρητή Εκρηκτικών Υλών (ΚΔΠ 323/2018),
(iii) όταν διαπιστωθεί ότι ο πραγματικός σκοπός της εκδήλωσης είναι διαφορετικός από αυτόν που δηλώνεται στην αίτηση, και
(iv) όταν κατά την επιτόπια επιθεώρηση του χώρου της αίτησης, διαπιστωθεί ότι αυτός είναι ακατάλληλος ακόμη και για την χρήση μικρού μεγέθους πυροτεχνημάτων,
(ν) όταν ο χώρος της αίτησης βρίσκεται κοντά σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές.

2. Η άδεια συνοδεύεται πάντοτε από όρους που αφορούν:
(α) την ασφαλή μεταφορά των πυροτεχνημάτων από τη νόμιμη αποθήκη μέχρι τον χώρο χρήσης τους και τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων από τους πυροδότες τόσο για την προσωπική τους ασφάλεια όσο και για την ασφάλεια των θεατών και του κοινού,
(β) την τήρηση εκ μέρους του αδειούχου και του πυροδότη συγκεκριμένων αποστάσεων ασφαλείας που καθορίζονται στην άδεια, από τους θεατές, εύφλεκτα υλικά και κατοικίες,
(γ) την υποχρέωση του αδειούχου για την έγκαιρη ενημέρωση του κοινού (σε αστικά κέντρα) μέσω ανακοίνωσης στο ραδιόφωνο, εφημερίδα, κ.λπ. ή με την καταβολή του τέλους για την αποστολή sms από τον οικείο Δήμο όταν διαθέτει τέτοιο σύστημα ενημέρωσης των δημοτών του (σε όσους είναι συμβεβλημένοι με το εν λόγω σύστημα) για παρόμοιες εκδηλώσεις. Επίσης υποχρεώνεται όπως ενημερώσει τα γειτονικά υποστατικά και κατοίκους για την ημερομηνία και ώρα της χρήσης των πυροτεχνημάτων με την διανομή φυλλαδίων από πόρτα σε πόρτα,
(δ) την πυρασφάλεια. Σε όλες τις άδειες απαιτείται όπως στον χώρο χρήσης υπάρχουν πυροσβεστήρες ενώ σε χώρους που βρίσκονται στην ύπαιθρο τίθεται όρος για να υπάρχει διαθέσιμο πυροσβεστικό όχημα για να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη. Σημειώνεται ότι όλοι οι χώροι που βρίσκονται στην ύπαιθρο επιθεωρούνται πάντοτε μαζί με εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,
(ε) την υποχρέωση του πυροδότη όπως πριν την χρήση των πυροτεχνημάτων επικοινωνήσει με τον Πύργο Ελέγχου Πτήσεων για να πάρει σχετική έγκριση για την ακριβή ώρα διεξαγωγής των πυροδοτήσεων, και
(στ) την υποχρέωση του αδειούχου και του πυροδότη για τον καθαρισμό του χώρου από τα κατάλοιπα των πυροτεχνημάτων μετά τη χρήση τους.

3. Η χρήση πυροτεχνημάτων ενδέχεται να προκαλέσει όχληση, ειδικότερα σε όσους δεν είναι ενήμεροι για την διεξαγωγή της ή όταν αυτή πραγματοποιείται σε ακατάλληλες ώρες. Επίσης, οι σκύλοι αναστατώνονται όταν γίνεται ρίψη πυροτεχνημάτων σε μικρή απόσταση από αυτούς.
Για τη μείωση της όχλησης που προκαλείται από την χρήση πυροτεχνημάτων, εντός των αστικών κέντρων της ενδοχώρας και σε χώρους που κρίνονται κατάλληλοι, παραχωρούνται άδειες χρήσης μικρού μεγέθους πυροτεχνημάτων (για τα οποία, στις πλείστες Ευρωπαϊκές χώρες, επιτρέπεται η χρήση από το ευρύ κοινό χωρίς την εξασφάλιση άδειας).
Μεγάλου μεγέθους πυροτεχνήματα αδειοδοτούνται κυρίως στις παραλιακές περιοχές, νοουμένου ότι ο χώρος χρήσης τους βρίσκεται στις ακτές και σε απόσταση ασφαλείας από τις πλησιέστερες ξενοδοχειακές μονάδες ή κατοικίες, ή η χρήση τους γίνεται από πλωτή εξέδρα που τοποθετείται σε απόσταση ασφαλείας από τις ακτές, έτσι ώστε να υπάρχει εκτόνωση του θορύβου προς τη θάλασσα.
Επίσης, πέραν των μέτρων που λαμβάνονται για ενημέρωση του κοινού, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 2(γ), η Υπηρεσία Μεταλλείων του ΥΓΑΑΠ διατηρεί στην ιστοσελίδα της σχετικό κατάλογο, για ενημέρωση του κοινού, στον οποίο αναγράφονται η ημερομηνία, ο δήμος ή η κοινότητα, η επαρχία, ο χώρος χρήσης τους και το επιτρεπόμενο ωράριο για όλες τις προγραμματισμένες αδειούχες χρήσεις πυροτεχνημάτων.

4. Περαιτέρω σημειώνεται ότι, εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα παρατηρείται παράνομη χρήση πυροτεχνημάτων, πολλές φορές σε ώρες κοινής ησυχίας, με αποτέλεσμα να γίνονται έντονα παράπονα από τους κατοίκους των περιοχών αυτών. Για τις εν λόγω παράνομες χρήσεις πυροτεχνημάτων είναι ενήμερη η Αστυνομία, που είναι και η αρμόδια Αρχή για την πάταξη της παρανομίας.

5. Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή πρόσθετες πληροφορίες επί των πιο πάνω.»

ΝΧ/ΗΚ/Ap-23.06.011.03.701

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 173

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 271

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 193
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280