Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.033, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα πιο κάτω όσον αφορά τους σχεδιασμούς του ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό:

1. Έγιναν απαλλοτριώσεις περιουσιών στην περιοχή που προβλέπεται να γίνει η δημιουργία του κέντρου, ποιο είναι το κόστος μέχρι στιγμής και τι περιλαμβάνει;

2. Πώς η κυβέρνηση χειρίστηκε τους κατοίκους στο χωριό Μαρί και ποιο το μέλλον τους ενόψει των ενεργειακών σχεδιασμών;

3. Υπάρχουν πλάνο/φάσεις/οδικός χάρτης/προϋποθέσεις υλοποίησης των σχεδιασμών του ενεργειακού κέντρου;»


Απάντηση ημερομηνίας 20 Νοεμβρίου 2019 του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κ. Γιώργου Λακκοτρύπη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.033, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου θεοπέμπτου

«Σχετικά με την πιο πάνω ερώτηση και να σας πληροφορήσω τα ακόλουθα σε ότι αφορά τα συγκεκριμένα ερωτήματα που παρατίθενται σ' αυτή:

1. Έγιναν απαλλοτριώσεις περιουσιών στην περιοχή που προβλέπεται να γίνει η δημιουργία του κέντρου, ποιο το κόστος μέχρι στιγμής και τι περιλαμβάνει;

 • Η πρώτη απαλλοτρίωση για τη δημιουργία του Ενεργειακού Κέντρου στο Βασιλικό έγινε το 2003 και περιλάμβανε έκταση γης 430 δεκαριών που καταλάμβαναν οι εγκαταστάσεις της εταιρείας «Ελληνικές Χημικές Βιομηχανίες Λτδ» με συνολικό κόστος απαλλοτρίωσης της τάξης των €2.2 εκ. περίπου. Το σχετικό Διάταγμα Απαλλοτρίωσης με αρ. 620 δημοσιεύτηκε στην επίσημη Εφημερίδα ημερομηνίας 4/7/2003.
 • Με την εκπόνηση του πρώτου Βασικού Σχεδιασμού του Κέντρου καταγράφηκε η ανάγκη για επέκταση του Ενεργειακού Κέντρου. Ως εκ τούτου απαλλοτριώθηκε επιπρόσθετη έκταση γης με το Διάταγμα Απαλλοτρίωσης με αρ. 340 ημερομηνίας 23/04/2009 και με συνολικό κόστος απαλλοτρίωσης ύψους €30 εκ. περίπου.
 • Η ολοκλήρωση του προκαταρκτικού σχεδιασμού του προτεινόμενου Σταθμού Υγροποίησης στο Βασιλικό και του Ρυθμιστικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Περιοχής Βασιλικού που ετοίμασαν οι Σύμβουλοι του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, κατέδειξαν ότι μέρος της περιοχής που απαλλοτριώθηκε το 2009 δεν ήταν αναγκαία για τους σχεδιασμούς του Κράτους. Ως εκ τούτου, στις 27/01/2017 και 02/06/2017 δημοσιεύθηκε η ανάκληση μέρους της απαλλοτρίωσης της περιοχής αυτής.
 • Σύμφωνα με το Ρυθμιστικό Σχέδιο Ανάπτυξης η περιοχή Βασιλικού, με μια επέκταση της Βιομηχανικής Ζώνης θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον Σταθμό Υγροποίησης Φυσικού Αερίου και τις εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών και υγραερίου που βρίσκονται στη Λάρνακα, το Τερματικό Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών του Κυπριακού Οργανισμού Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών, καθώς και άλλες εγκαταστάσεις. Ως εκ τούτου, με τα Διατάγματα με αρ. 433 ημερ. 26/06/2015 και 439 ημερ. 17/08/2018 απαλλοτριώθηκε γη για την δημιουργία της Ενεργειακής και Βιομηχανικής Περιοχής Βασιλικού, συνολικής έκτασης 1.508 δεκαριών περίπου και εκτιμώμενο κόστος απαλλοτρίωσης ύψους €53 εκ. περίπου.

2. Πως η Κυβέρνηση χειρίστηκε τους κατοίκους στο χωριό Μαρί και ποιο το μ
έλλον τους ενόψει των ενεργειακών σχεδιασμών;
Το συγκεκριμένο ερώτημα εμπίπτει στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών. Αντίγραφο της επιστολής σας έχει σταλεί στον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών με την παράκληση να δώσει απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα λόγω αρμοδιότητας.

3. Υπάρχουν πλάνα / φάσεις / οδικός χάρτης / προϋποθέσεις υλοποίησης των σχεδιασμών του ενεργειακού Κέντρου;

 • - Οι σχεδιασμοί του κράτους που αφορούν το Ενεργειακό Κέντρο στην περιοχή του Βασιλικού βρίσκονται σε εξέλιξη, ακολουθώντας τις εισηγήσεις του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού και των όρων που περιλαμβάνονται στην Περιβαλλοντική Γνωμάτευση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία εκδόθηκε τον Ιανουάριο του 2017.
 • - Παράλληλα, λόγω των σχεδιασμών του κράτους για αναβάθμιση/επέκταση του Λιμανιού Βασιλικού και της μη συμπερίληψης του έργου και των χρήσεων που θα γίνονται σε αυτό, στο υφιστάμενο Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού, κρίθηκε αναγκαία η Αναθεώρηση του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της περιοχής Βασιλικού και της σχετικής ΣΜΠΕ. Η αναθεώρηση των πιο πάνω μελετών, έχει ανατεθεί μετά από διαγωνισμό σε εξειδικευμένους συμβούλους. Στο αναθεωρημένο Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης θα συμπεριληφθούν τα έργα και οι χρήσεις/δραστηριότητες που προγραμματίζονται να υλοποιηθούν στην περιοχή του Βασιλικού και τα οποία δεν έχουν ληφθεί υπόψη στο υφιστάμενο Χωροταξικό Σχέδιο Ανάπτυξης ή υπάρχουν αλλαγές στον σχεδιασμό/χωροθέτηση τους. Ο στόχος του Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης είναι να προσφέρει μια ολοκληρωμένη εικόνα της περιοχής και να εξετάσει κατά πόσον τα προτεινόμενα μελλοντικά έργα και η γενικότερη ανάπτυξη της περιοχής για τα επόμενα χρόνια θα είναι συμβατές με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους κίνδυνους, την ασφάλεια, το περιβάλλον και την κοινωνική διάσταση.
 • - Ειδικά για το θέμα της μετακίνησης των εταιρειών πετρελαιοειδών και υγραερίου από το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας στην Ενεργειακή και Βιομηχανική Περιοχή Βασιλικού, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ως συντονιστής εργάζεται εντατικά σε συνεργασία με τις άλλες εμπλεκόμενες κυβερνητικές υπηρεσίες, ώστε να υλοποιηθούν οι δράσεις και τα έργα που έχουν καταγραφεί στο Μνημόνιο Συνεργασίας και Συναντίληφης που υπογράφηκε με τις εταιρείες πετρελαιοειδών και υγραερίου το 2018. Στο Μνημόνιο καθορίζονται, μεταξύ άλλων, τα χρονοδιαγράμματα της μετακίνησης των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγρών καυσίμων, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2019, καθώς και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης υγραερίου και ασφάλτου, η οποία θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020. Η παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων γίνεται από την Καθοδηγητική Επιτροπή και την Υπουργική Επιτροπή που συστάθηκαν, οι οποίες συνεδριάζουν σε τακτά χρονικά διαστήματα με στόχο την επίλυση τυχόν προβλημάτων/δυσκολιών που προκύπτουν.»ΘΚ/ΙΤ/Ap-23.06.011.04.033

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 173

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 271

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 192
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280