Ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.034, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

        «Στην ετήσια έκθεση του Γενικού Ελεγκτή για το έτος 2015 αναφέρονται τα ακόλουθα: “Η Δημοκρατία κατέχει οικόπεδο με μακροχρόνια μίσθωση για περίοδο 99 χρόνων (2004-2103) στην Καμπέρα (για το οποίο το 2004 καταβλήθηκε ποσό ύψους AU$800.000) που προορίζεται για την ανέγερση πρεσβευτικής κατοικίας. Μέχρι σήμερα δεν έχει ανεγερθεί η πρεσβευτική κατοικία, διότι το οικόπεδο θεωρήθηκε ακατάλληλο λόγω του εντοπισμού μετάλλων μολύβδου στο υπέδαφός του.”.

        Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων όσον αφορά την εξέλιξη του θέματος.»

Απάντηση ημερομηνίας 7 Νοεμβρίου 2019 του Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στην ερώτηση με αρ. 23.06.011.04.034, ημερομηνίας 3 Σεπτεμβρίου 2019, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

        «Αναφέρομαι στην πιο πάνω ερώτηση, σχετικά με την αξιοποίηση του οικοπέδου στην Καμπέρα και σας πληροφορώ για τα πιο κάτω:

 1. Το Υπουργείο Εξωτερικών υπέβαλε στις 23.05.2019 στη Γενική Διεύθυνση Συντονισμού και Ανάπτυξης “Σημείωμα Έργου” (PCN) σχετικά με την Ανέγερση Πρεσβευτικής Κατοικίας στην Καμπέρα το οποίο ετοιμάστηκε με τη συμβολή του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

 2. Η αρμόδια υπηρεσία απάντησε ότι το έργο πληροί όλα τα βασικά κριτήρια προεπιλογής σε σχέση με την κατ’ αρχήν βιωσιμότητά του και απέστειλε το θέμα στη Διεύθυνση Προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να εξεταστεί εάν είναι οικονομικά προσιτό.

 3. Κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών την 01.07.2019 για συζήτηση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών (πλαίσιο συμφιλίωσης 2020-22), συμφωνήθηκε η συμπερίληψη του εκτιμώμενου ποσού στον προϋπολογισμό του Υπουργείου, εκκρεμεί ωστόσο η ψήφιση του από τη Βουλή.

 4. Υπενθυμίζεται ότι, το έργο θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις: στην ετοιμασία των μελετών και στην κατασκευή. Το συνολικό κόστος υπολογίστηκε στα €2.100.000 και αναλύεται ως ακολούθως:

        Έτος 1:     €120.000 (μελέτες)

        Έτος 2:     €1.300.000 (έγγραφα διαγωνισμού και κατασκευή)

        Έτος 3:     €680.000 (κατασκευή και επίβλεψη).

 1. Δεδομένου ότι, το Υπουργείο Εξωτερικών διαθέτει στον προϋπολογισμό του για το έτος 2019 τις απαραίτητες πιστώσεις για την ετοιμασία των μελετών, απεστάλη στις 16.07.2019 προς το Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων επιστολή με την παράκληση όπως προβεί αρμοδίως το συντομότερο στις δέουσες ενέργειες για έναρξη του έργου.

 2. Ως εκ των πιο πάνω, το Υπουργείο Εξωτερικών αναμένει την εκπόνηση του έργου.»

ΕΧ/ΗΚ/Ap-23.06.011.04.034


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 173

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 271

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 193
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280