10 Ιουλίου 2019
Η απάντηση του Υπουργού στο τέλος
Leda mosaic2

Προς: Κύριο Χάρη Γεωργιάδη
Υπουργό Οικονομικών

Αγαπητέ κύριε Υπουργέ,

Θέμα: Εμπλουτισμός δημοσίων κτιρίων με έργα τέχνης

Σύμφωνα με τον περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημόσιων Κτιρίων με Έργα Τέχνης Νόμου του 2009, κατά το στάδιο της ετοιμασίας προϋπολογισμού για την ανέγερση οποιουδήποτε δημόσιου κτιρίου λαμβάνεται από τον κάθε φορέα πρόνοια ώστε ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το ένα τοις εκατό του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτιρίου να διατίθεται για τον εμπλουτισμό του με έργα τέχνης.

Παρόλα αυτά, έρευνα του Συνδέσμου Εικαστικών Καλλιτεχνών Κύπρου του 2017 καταδεικνύει πως ο νόμος σχεδόν 10 χρόνια αργότερα, δεν έχει εφαρμοστεί σε πάνω από 60 κτήρια του δημοσίου. Εάν οι πρόνοιες του νόμου εφαρμόζονταν θα δημιουργούνταν έργα τέχνης αξίας πέραν των 2 εκατομμυρίων ευρώ.

Για τη διευκόλυνση της εφαρμογής της νομοθεσίας θα παρακαλούσα κατά την περίοδο προετοιμασίας των προϋπολογισμών για το 2020, όπως αποσταλεί από το Υπουργείο σας επιστολή που να ζητά την αναλυτική καταγραφή στον Επεξηγηματικό Προϋπολογισμό του κάθε Υπουργείου, του τρόπου αξιοποίησης του κονδυλίου «Ανέγερση, Επεκτάσεις και Βελτιώσεις Κτιρίων» με σαφή αναφορά στο διαθέσιμο κατά το προσεχές έτος κονδύλι για 1% εμπλουτισμού των νέων κυβερνητικών κτιρίων με έργα τέχνης.

Αναμένω τη θετική σας ανταπόκριση.

Με εκτίμηση,Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών

Απάντηση του Υπουργού Οικονομικών:

ΚΥΠΡΙΑΚΉ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Υπουργός
Αρ. Φακ.: Υ.ο. 13.23.003    Υ.Ο. 05.16.ΟΟΙ

31 Ιουλίου 2019

Κύριο Χαράλαμπο Θεοπέμπτου,
Βουλευτή Εκλογικής Περιφέρειας Λευκωσίας
Κινήματος Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών,

Θέμα: Εμπλουτισμός δημοσίων κτιρίων με έργα τέχνης

Αναφέρομαι στην επιστολή σας με αρ. Φακ. ΣΜ/ΧΘ/ΟΟ5/19 και ημερομηνία 10 Ιουλίου 2019 σχετικά με το πιο πάνω θέμα και πιο συγκεκριμένα στην υποχρέωση που προκύπτει από τον περί του Ελάχιστου Υποχρεωτικού Ποσοστού Εμπλουτισμού των Δημοσίων Κτιρίων με Έργα Τέχνης (Διαδικασίες και Υποχρεώσεις) Νόμο του 2009 (Ν.57(Ι)/2ΟΟ9) όπως, κατά το στάδιο της ετοιμασίας προϋπολογισμού για την ανέγερση οποιουδήποτε δημόσιου κτιρίου, λαμβάνεται από τον κάθε φορέα πρόνοια ώστε ποσοστό τουλάχιστον ίσο προς το ένα τοις εκατό του συνολικού κόστους ανέγερσης του κτιρίου να διατίθεται για τον εμπλουτισμό του με έργα τέχνης.

Με στόχο τη βελτίωση της εφαρμογής της εν λόγω νομοθετικής υποχρέωσης και στη βάση της εισήγησής σας, το Υπουργείο Οικονομικών προτίθεται όπως στην εγκύκλιο που θα κυκλοφορήσει μετά την Ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2020 και του ΜΔΠ 2020-2022 από τη Βουλή των Αντιπροσώπων για σκοπούς υλοποίησης του, να περιλάβει τη σχετική αναφορά του πιο πάνω Νόμου.
Η παρούσα επιστολή κοινοποιείται και στους αρμόδιους Υπουργούς καθώς και σε άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες οι οποίες εμπλέκονται άμεσα ή έμμεσα στην ανέγερση δημοσίων κτιρίων.

Με εκτίμηση,

Χάρης Γεωργιάδης
Υπουργός Οικονομικών

Κοιν.: Πρόεδρο Βουλής των Αντιπροσώπων

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ερωτήσεις- Απαντήσεις

Ομιλία μου για τον Προϋπολογισμό του 2024

Περιεχόμενα: 1.      Εισαγωγή. 2 2.      Αλλαγές στην εμπορία ρύπων. 2 3.      Ενεργειακή απόδοση κτηρίων. 4 4.      Ενεργειακή φτώχεια. 7 5.      Αναδιοργάνωση της αγοράς ηλεκτρισμού. 9 6.      Φόρος Άνθρακα 17.40. 9 7.     ...

 • 19-12-2023 22:18:16
 • Hits 203

καθυστέρηση παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας στους δικαιούχους οικοπέδων στον Συνοικισμό Αυτοστέγασης Κοκκινοτριμιθιάς

Απάντηση ημερομηνίας 13 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.200, ημερομηνίας 3 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ....

 • 27-06-2023 15:38:58
 • Hits 173

Απόβλητα Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Απάντηση ημερομηνίας 12 Ιουνίου 2023 του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Πέτρου Ξενοφώντος στην ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.142, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2023, του βουλευτή...

 • 27-06-2023 15:31:14
 • Hits 181
Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Και άμα επιστρέψεις πίσω την μπουκάλα θα πάρεις πίσω τα λεφτά σου

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.125, ημερομηνίας 7 Φεβρουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων ποιες είναι οι...

 • 24-06-2023 17:53:49
 • Hits 271

Συμμετοχή στο Sanctions Coordinators Forum - 2023

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.225, ημερομηνίας 22 Μαΐου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου«Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό όπως ενημερώσει τη Βουλή των...

 • 24-06-2023 17:49:06
 • Hits 193
Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Στειρώνουμε ΑΜΕΑ?

Ερώτηση με αρ. 23.06.012.02.117, ημερομηνίας 11 Ιανουαρίου 2023, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου «Σε πρόσφατη συζήτηση στο Ευρωκοινοβούλιο αναφέρθηκε ότι στην Κύπρο οι συγγενείς...

 • 18-06-2023 22:05:43
 • Hits 280