Χαρακτηριστικό απόσπασμα της έκθεσης του 2010:

Λευκωσία
Τα όμβρια ύδατα της ευρύτερης περιοχής Λευκωσίας απορρέουν στον ποταμό Πεδιαίο και στη συνέχεια μέσω της πεδιάδας της Μεσαορίας καταλήγουν στη θάλασσα βόρεια της Αμμοχώστου. Θα μπορούσε να μελετηθεί η αξιοποίηση των ομβρίων υδάτων πριν
αυτά εισέλθουν στον ποταμό, όπως η δημιουργία λιμνών κατακράτησης σε πάρκα, ο εμπλουτισμός του υδροφορέα σε επιλεγμένα μέρη

Λεμεσός
Η Λεμεσός είναι πρωτοπόρος σε συστήματα SUDS. Έχει ήδη εφαρμόσει τέτοια συστήματα και προωθεί την εφαρμογή περισσότερων. Η Λεμεσός αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση τέτοιων εφαρμογών.

Λάρνακα
Η Λάρνακα έχει το μειονέκτημα ότι βρίσκεται σε πολύ χαμηλό υψόμετρο και υπάρχουν περιοχές όπου τα αποχετευτικά συστήματα ομβρίων υδάτων λειτουργούν και ως αποστραγγιστικά, συλλέγοντας υφάλμυρα νερά. Έχει ήδη γίνει διερεύνηση αξιοποίησης των ομβρίων υδάτων του καναλιού της στρατηγού Τιμάγια, αλλά δεν βρέθηκε κατάλληλος τρόπος αξιοποίησής τους.

Πάφος
Η Πάφος προχωρεί στην αξιοποίηση ομβρίων υδάτων με την κατασκευή λίμνης κατακράτησης σε νέα μεγάλη ανάπτυξη.

Πέγεια
Στην Πέγεια έχουν εφαρμοστεί μέτρα αξιοποίησης των ομβρίων υδάτων όπως η χρήση γεωτρήσεων για εμπλουτισμό των υπόγειων νερών και η χρήση λιμνών κατακράτησης.

Αγία Νάπα
Η Αγία Νάπα είναι παραλιακή κοινότητα και η δυνατότητα δημιουργίας λιμνών κατακράτησης είναι περιορισμένη. Το βραχώδες/ καρστικό υπέδαφος προσφέρεται για εμπλουτισμό των υπόγειων νερών. Ήδη ο ήμος έχει πρόσφατα ανοίξει γεωτρήσεις
για αποφυγή της απορροής νερών τους καλοκαιρινούς μήνες στη θάλασσα. Το μέτρο αυτό δυνατόν να επεκταθεί περαιτέρω.

Παραλίμνι
Το Παραλίμνι έχει αναγνωριστεί ως κλασικό παράδειγμα όπου μπορεί να γίνει η μέγιστη αξιοποίηση των αστικών ομβρίων υδάτων. Η κοινότητα είναι κτισμένη σε απόσταση από τη θάλασσα, τα όμβρια ύδατα συλλέγονται με φυσική κλίση σε λίμνη
(εξ ου και το όνομα της κοινότητας). Τεχνητό έργο λειτουργεί ως αντιπλημμυρικό, ως εμπλουτιστικό των υπόγειων νερών και ως κανάλι για μεταφορά του νερού σε φράγμα.
Έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει εγκατάλειψη του έργου αυτού και προτείνεται η ανάδειξη του έργου ως παράδειγμα για άλλες περιοχές.

 H δεύτερη έκθεση είναι εδώ

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο της τελικής έκθεσης πατάτε εδώ.

 

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation