Τελικό Σχέδιο Διαχείρισης Οικιακών Αποβλήτων και παρομοίου τύπου Αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Η παρούσα Έκθεση συντάσσεται σύμφωνα με την από 06/10/2011 Σύμβαση του Τμήματος Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κυπριακής Δημοκρατίας με το γραφείο μελετών I.A.CO
Environmental and Water Consultants Ltd.
Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης για τα Οικιακά και Παρόμοιου Τύπου Απόβλητα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Το Σχέδιο Διαχείρισης θα πρέπει να παρέχει το πλαίσιο, τις κατευθύνσεις, τα μέτρα, τους
όρους, τις διαδικασίες και τις πρακτικές που απαιτούνται για τη διαχείριση των οικιακών και παρομοίου τύπου αποβλήτων στην Κύπρο, έτσι ώστε να προλαμβάνονται ή να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά οι πιθανές περιβαλλοντικές αρνητικές επιπτώσεις και να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας αλλά και επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης, με βάση τα προβλεπόμενα της Κυπριακής και Κοινοτικής περιβαλλοντικής και νομοθεσίας, τις τρέχουσες τεχνολογικές εξελίξεις και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας.
Το Σχέδιο Διαχείρισης θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
> Μέρος Α: Υφιστάμενη Κατάσταση (Νομοθεσία, Υφιστάμενες Πρακτικές σε ισχύ, Εναλλακτικές τεχνολογίες διαχείρισης),
> Μέρος Β: Εθνικός σχεδιασμός (Ποσοτικά και Ποιοτικά Στοιχεία, Δυνατότητα Προγραμμάτων Διαλογής στην Πηγή, Εναλλακτικές Τεχνολογίες Διαχείρισης,
Προσδιορισμός απαιτούμενων έργων και υποδομών, Οικονομική Διάσταση, Δράσεις ενημέρωσης και συμμετοχής, Ολοκληρωμένο Σχέδιο)
> Μέρος Γ: Δράσεις, Ενέργειες, Πολιτική και Χρονοδιαγράμματα
> Μέρος Δ: Στρατηγική Μελέτη Εκτίμησης στο Περιβάλλον προτεινόμενου Σχεδίου
Η παρούσα έκθεση αποτελεί την Παραδοτέο Α της Σύμβασης που αφορά την ολοκλήρωση του Μέρους Α του έργου, δηλαδή την «Υφιστάμενη Κατάσταση» Έργου, τα περιεχόμενα της οποίας καθορίζονται στην παράγραφο 3.1.2 των Όρων
Εντολής – Μέρος Α: Αντικείμενο και Όροι Διενέργειας του Διαγωνισμού. Τεχνικές Προδιαγραφές της προκήρυξης του έργου

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 316
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3835
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11424
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2441
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4009
Μεσάνυχτα η ΕΕ για Πεντάκωμο

Μεσάνυχτα η ΕΕ για Πεντάκωμο

Απορίες, προβληματισμό και ανησυχία για την ποιότητα και την ακρίβεια της ενημέρωσης που παρέχουν οι αρμόδιες κυπριακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σκανδαλώδη και παρατεταμένη υπολειτουργία της μονάδας Ολοκληρωμένης...

 • 08-05-2020 22:30:14
 • Hits 1205