Πρόγραμμα μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και πλησίον συναφών χώρων παραγωγής αποβλήτων

Χαρακτηριστικό απόσπασμα της προσφοράς:

 Στα πλαίσια προστασίας του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας έχει τεθεί μεταξύ άλλων, ως προτεραιότητα η ορθολογική διαχείριση των δημοτικών αποβλήτων με γενικό στόχο τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και ειδικό στόχο την πρακτική αντιμετώπισης προβλημάτων διαχείρισης αποβλήτων.
Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, επιβάλλεται η εφαρμογή της Οδηγίας πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ) καθώς και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την διαχείριση των αποβλήτων όπως η υγειονομική ταφή των αποβλήτων (1999/31/ΕΚ), η εφαρμογή της αρχής της ευθύνης του παραγωγού κλπ. Η διαχείριση επικεντρώνεται κυρίως στα απόβλητα για τα οποία ισχύει σχετική Κοινοτική Νομοθεσία, όπως τα στερεά δημοτικά απόβλητα. Μία από τις κυριότερες

απαιτήσεις της Οδηγίας πλαίσιο είναι η λήψη μέτρων για την προώθηση της χωριστής συλλογής ώστε να προωθηθεί η βελτιωμένη ανάκτηση των αποβλήτων και να επιτευχθεί υψηλής ποιότητας ανακύκλωση. Η προώθηση της χωριστής συλλογής αποβλήτων είναι άμεσα συνδεδεμένη και επιτακτική υποχρέωση της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων (ποσοτικών και ποιοτικών) που προέρχονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των στόχων αυτών αλλά και της προώθησης της χωριστής συλλογής στην πηγή είναι η υιοθέτηση αποδοτικών δράσεων για δημιουργία νέων αποτελεσματικών υποδομών, η ενίσχυση των υφιστάμενων συμπεριλαμβανομένης και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης /επιμόρφωσης των εμπλεκόμενων φορέων με κύριο πρωταγωνιστή τις τοπικές αρχές.
Η υλοποίηση του Έργου «Πρόγραμμα μείωσης στερεών δημοτικών αποβλήτων παραλιακών ξενοδοχειακών μονάδων και πλησίον συναφών χώρων παραγωγής αποβλήτων» αποτελεί ουσιαστικό μέτρο για την εναρμόνιση της Κύπρου με:
(α) την Οδηγία πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ),
(β) την Οδηγία σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων (1999/31/ΕΚ),
(γ) την εφαρμογή των προνοιών των περί Αποβλήτων Νόμων του 2011 έως 2014 και
(δ) την υιοθέτηση της αρχής της ευθύνης του παραγωγού.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 316
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3835
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11424
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2441
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4009
Μεσάνυχτα η ΕΕ για Πεντάκωμο

Μεσάνυχτα η ΕΕ για Πεντάκωμο

Απορίες, προβληματισμό και ανησυχία για την ποιότητα και την ακρίβεια της ενημέρωσης που παρέχουν οι αρμόδιες κυπριακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σκανδαλώδη και παρατεταμένη υπολειτουργία της μονάδας Ολοκληρωμένης...

 • 08-05-2020 22:30:14
 • Hits 1205