ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΤΥΧΩΝΑ

Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

 Παροχή Υπηρεσιών:
(α) για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη απορριμμάτων από το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα στο ΒΑΤΙ.
(β) το πλύσιμο των κάδων που βρίσκονται στο Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα

Προϋπολογισμός Σύμβασης: Ενενήντα χιλιάδες (90.000) Ευρώ για ένα έτος μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
Χρηματοδότηση Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα
4.1.1 Το αντικείμενο της Σύμβασης αφορά:-

α) Την αγορά υπηρεσιών για την αποκομιδή, μεταφορά και απόρριψη των σκυβάλων από τα Διοικητικά Όρια του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα που φαίνονται στον πίνακα της παραγράφου 4.1.2 και 4.1.3, με τη χρησιμοποίηση του απορριμματοφόρου οχήματος του προσφοροδότη. Ο Ανάδοχος θα αναλαμβάνει όλα τα έξοδα συντήρησης, φθορών, εξαρτημάτων και καυσίμων, καθώς επίσης και του προσωπικού, που θα αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) εργάτες και ένα (1) οδηγό.

(β) Το πλύσιμο και απολύμανση, 2 φορές τον χρόνο, των κάδων απορριμμάτων που βρίσκονται εντός των δημοτικών ορίων που φαίνονται στον πίνακα της παραγράφου 4.1.3.

Με τους όρους σκύβαλα ή οικιακά σκύβαλα/απορρίμματα εννοούνται τα απόβλητα ή απορρίμματα, τα οικιακά απόβλητα/απορρίμματα και τα δημοτικά απόβλητα/απορρίμματα ως ορίζονται πιο κάτω:

«Απόβλητα ή απορρίμματα»
Υπολείμματα τροφών ή υλικά που ανακύπτουν ως υποπροϊόντα από τις δραστηριότητες των νοικοκυριών ή αντικείμενα τα οποία δεν έχουν αρκετή αξία ή έχουν παύσει να εξυπηρετούν το σκοπό για τον οποίο έχουν κατασκευαστεί ώστε ο κάτοχος τους να συνεχίσει να υφίσταται το βάρος της διατήρησής τους, και για τα οποία ο κάτοχός τους θέλει ή πρέπει να απαλλαγεί.

«Οικιακά απόβλητα / απορρίμματα»
Σημαίνει τα απόβλητα που προέρχονται από κατοικίες ή από υποστατικά στα οποία υπάρχουν διευκολύνσεις για διαμονή και διατροφή, περιλαμβανομένων των οργανικών αποβλήτων κουζίνας που μπορούν να λιπασματοποιηθούν, εξαιρουμένων όμως των αποβλήτων που απορρίπτονται απευθείας στα αποχετευτικά συστήματα, των επικίνδυνων αποβλήτων και των στερεών μη οργανικών αποβλήτων που συλλέγονται χωριστά με σκοπό να ανακυκλωθούν.

Ο όρος οικιακά σκύβαλα/απορρίμματα, για σκοπούς της παρούσας προσφοράς, δεν συμπεριλαμβάνει κλαδέματα, χόρτα, γρασίδια κλπ.

«Δημοτικά απόβλητα / απορρίμματα»
Οικιακά απόβλητα και παρόμοια απόβλητα από εμπορικές, βιομηχανικές ή βιοτεχνικές δραστηριότητες ή άλλες παραγωγικές διεργασίες και ιδρύματα, ή άλλα απορρίμματα που μπορούν από τη φύση τους ή τη σύνθεσή τους ή τον όγκο τους να εξομοιωθούν προς τα οικιακά.

4.1.2 Η αποκομιδή των απορριμμάτων, καθώς επίσης και ο αριθμός των κατοίκων της κάθε κοινότητας, φαίνονται στον πιο κάτω πίνακα:

Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα Αριθμός Μόνιμων Κατοίκων Αριθμός
Διαμερισμάτων, Καταστημάτων και Εστιατορίων
Περιοχή Συμβουλίου 2500 3500

4.1.3 Ο συνολικός αριθμός των κάδων εντός των δημοτικών ορίων ανέρχεται περίπου στα 600 ± 10% τεμάχια.

4.1.4 Προτρέπονται οι ενδιαφερόμενοι Οικονομικοί Φορείς να επισκεφθούν το Κοινοτικό Συμβούλιο Αγίου Τύχωνα για να αποκτήσουν ιδίαν άποψη για τις συνθήκες εργασίας. Οποιαδήποτε απαίτηση, οικονομική ή άλλη από τον επιτυχών προσφοροδότη μετά την κατακύρωση της προσφοράς που θα αφορά τις συνθήκες της εργασίας δεν θα γίνεται αποδεκτή

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 316
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3835
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11424
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2441
Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

Διαχείριση φυκιών στην Πάφο

21 Ιουνίου 2020Κο Σάββα Περδίου,Υφυπουργό Τουρισμού,Θέμα: Διαχείριση φυκιώνΑπό τον καιρό που ασχολούμαι με τα περιβαλλοντικά θέματα το πρόβλημα με τα φύκια στις ανατολικές ακτές και ιδιαίτερα στο παραλιακό...

 • 14-07-2020 12:07:55
 • Hits 4009
Μεσάνυχτα η ΕΕ για Πεντάκωμο

Μεσάνυχτα η ΕΕ για Πεντάκωμο

Απορίες, προβληματισμό και ανησυχία για την ποιότητα και την ακρίβεια της ενημέρωσης που παρέχουν οι αρμόδιες κυπριακές αρχές στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη σκανδαλώδη και παρατεταμένη υπολειτουργία της μονάδας Ολοκληρωμένης...

 • 08-05-2020 22:30:14
 • Hits 1205