Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009 , σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ (EU Ecolabel)EcoLabel1

Άρθρο 1 Αντικείμενο
Ο παρών κανονισμός ορίζει κανόνες για τη θέσπιση και την εφαρμογή του προαιρετικού συστήματος οικολογικού σήματος της ΕΕ.

 Άρθρο 2 Πεδίο εφαρμογής

1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε όλα τα αγαθά ή υπηρεσίες που προσφέρονται για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην κοινοτική αγορά, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν (εφεξής «προϊόντα»).
2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται ούτε στα φαρμακευτικά προϊόντα για ανθρώπινη χρήση που προσδιορίζονται στην οδηγία 2001/83/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση (8), ούτε στα φαρμακευτικά προϊόντα για κτηνιατρική χρήση που προσδιορίζονται στην οδηγία 2001/82/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 6ης Νοεμβρίου 2001, περί κοινοτικού κώδικος για τα κτηνιατρικά φάρμακα (9), ούτε σε οιονδήποτε τύπο ιατροτεχνολογικών βοηθημάτων.

 

Τύπος Κειμένου:  Κανονισμός

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε το κείμενο πατάτε εδώ.

Στη σύνοψη της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας η αντίστοιχη αναφορά είναι εδώ.

 


ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

14 Ιουλίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation