Χαρακτηριστικό απόσπασμα:PetrolStation

 Κοινοποίηση πληροφοριών
3.—(1) Φυσικό ή νομικό πρόσωπο που διαθέτει πετρελαιοειδή ή προβαίνει σε εισαγωγή ή παραλαβή αργού πετρελαίου οφείλει να κοινοποιεί στον Υπουργό τις ακόλουθες πληροφορίες:
(α) Το μηνιαίο κόστος εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, σε τιμές cif, κατά το μήνα που ακολουθεί εκείνο για τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες·
(β) τις τιμές διάθεσης πετρελαιοειδών στην κατανάλωση, που ισχύουν τη δεκάτη πέμπτη κάθε μήνα, εντός 5 ημερών μετά τη δεκάτη πέμπτη του μήνα για τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες·
(γ) τις τιμές διάθεσης των πετρελαιοειδών στην κατανάλωση που ισχύουν έκαστη Δευτέρα.

Εξουσία έκδοσης Διαταγμάτων
4. Ο Υπουργός με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας μπορεί να—
(α) Καθορίσει τη διαδικασία, τον τύπο και τις προθεσμίες με τις οποίες οι πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 3 διαβιβάζονται στον Υπουργό·
(β) καθορίσει τα στοιχεία και /ή τους παράγοντες, που λαμβάνονται υπόψη, για τον υπολογισμό της τιμής των πετρελαιοειδών και του κόστους εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, για σκοπούς εκπλήρωσης της υποχρέωσης πληροφόρησης που αναφέρεται στο άρθρο 3 του Νόμου·
(γ) τροποποιεί τον Πίνακα του Νόμου·Αρμοδιότητες Υπουργού
5. Ο Υπουργός μεριμνά ώστε να διαβιβάζονται οι ακόλουθες πληροφορίες στην Επιτροπή·
(α) Το μηνιαίο κόστος εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο, σε τιμές cif, κατά το μήνα που ακολουθεί εκείνο για τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες·
(β) τις τιμές διάθεσης πετρελαιοειδών στην κατανάλωση, άνευ τελών και φόρων και συμπεριλαμβανομένων των πάσης φύσεως φόρων, που ισχύουν τη δεκάτη πέμπτη κάθε μήνα, εντός 30 ημερών μετά τη δεκάτη πέμπτη του μήνα για τον οποίο δίνονται οι πληροφορίες·
(γ) τις τιμές διάθεσης των πετρελαιοειδών στην κατανάλωση, άνευ τελών και φόρων, που ισχύουν έκαστη Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη μεσημβρία της επόμενης μέρας.

Διορισμός εξουσιοδοτημένων λειτουργών και εξουσίες τους
6.—(1) Ο Υπουργός μπορεί, με γνωστοποίησή του δημοσιευμένη στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να εξουσιοδοτήσει κατάλληλο πρόσωπο ή πρόσωπα για να ενεργούν ως εξουσιοδοτημένοι λειτουργοί στην εφαρμογή του παρόντος Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Διαταγμάτων.
(2) Για σκοπούς ελέγχου και διαπίστωσης συμμόρφωσης με τις διατάξεις του παρόντος Νόμου, εξουσιοδοτημένος λειτουργός δύναται, κατά οποιαδήποτε εύλογη ώρα, επιδεικνύοντας το πιστοποιητικό της ιδιότητάς του, εφόσον του ζητηθεί, να εισέλθει σε οποιοδήποτε κτίριο, υποστατικό ή άλλο χώρο εκτός από εκείνα που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά ως κατοικία προσώπου, και να πραγματοποιήσει ελέγχους και έρευνες σε οποιαδήποτε βιβλία ή έγγραφα ή στοιχεία σε ηλεκτρονική μορφή στα οποία έχει εύλογη αιτία να πιστεύει ότι περιέχονται οποιαδήποτε στοιχεία τα οποία έχουν και/ή θα έπρεπε να είχαν κοινοποιηθεί στον Υπουργό δυνάμει του άρθρου 3.
Εμπιστευτικότητα πληροφοριών
7. Οι πληροφορίες που διαβιβάζονται κατ' εφαρμογή του παρόντος Νόμου έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα. Η διάταξη αυτή δεν εμποδίζει εν τούτοις, τη διάδοση γενικών ή συνοπτικών στοιχείων υπό μορφή που δε θα επιτρέπει την αποκάλυψη στοιχείων που αναφέρονται σε μεμονωμένη επιχείρηση, δηλαδή, υπό μορφή που περιλαμβάνει τουλάχιστο τρεις επιχειρήσεις. Ο Υπουργός μπορεί να μην κοινοποιήσει στην Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 5, πληροφορίες που αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις.

Για να διαβάσετε ή/και να κατεβάσετε ολόκληρο το κείμενο πατάτε εδώ.

 


Energy news

Energy – Euractiv

News & EU policy from Europe, for Europe Energy – Euractiv

ΕΕ - Νέες Οδηγίες και Κανονισμοί

1 - All Parliament and Council legislation

02 Μαρτίου 2024

This feed retrieves legislative acts adopted by the Council or jointly by the Council and the European Parliament. 1 - All Parliament and Council legislation

Άρθρα - Ενέργεια


Deprecated: substr(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /home/customer/www/theopemptou.com/public_html/info/modules/mod_jacontentlisting/helper.php on line 666

Άρθρα - Ενέργεια

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Οι χρεώσεις του ηλεκτρισμού μετά την 01/08/2017

Έγκριση των Νέων Σχεδίων Διατιμήσεων της ΑΗΚ για το Έτος 2017 Η Απόφαση της ΡΑΕΚ για τις νέες χρεώσεις είναι εδώ.Η επεξήγηση των χρεώσεων από την ΑΗΚ είναι εδώ σε pdf(το μετάτρεψα σε κείμενο και θα το βρείτε πιο...

 • 02-03-2019 12:00:43
 • Hits 1708

Λάμπες "ζερο"

Ερώτηση:Θα ήθελα να σας ρωτήσω κατά πόσο καίνε ρεύμα οι emergency λάμπες των 6 watt , οι οποίες είναι κατασκευής περίπου πριν 20 χρόνια Απάντηση:Η σήμανση των 6W υποδεικνύει την κατανάλωση. Οι συνηθισμένες λάμπες είναι...

 • 05-04-2015 09:55:55
 • Hits 1191

Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποιο προβλέπετε να είναι το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Πέραν από τις υποχρεώσεις μας σαν κράτος έχουμε υποχρέωση να υλοποιήσουμε την πολιτική των Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης...

 • 27-04-2013 19:10:50
 • Hits 1289

Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είναι τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Κύπρο; Απάντηση: Τα προβλήματα είναι πάρα πολλά: Πολύπλοκες διαδικασίες έγκρισης για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ. Προβληματική...

 • 27-04-2013 19:09:24
 • Hits 1266

Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο;

Ερώτηση: Ποια είδη ανανεώσιμων πηγών χρησιμοποιούνται σήμερα στην Κύπρο; Απάντηση: Οι ανανεώσιμες πηγές από τις οποίες παράγουμε σήμερα ενέργεια στην Κύπρο είναι: Αιολική ενέργεια η οποία μετατρέπεται σε ενέργεια...

 • 27-04-2013 19:07:30
 • Hits 1266
Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Φυτά και δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα για βιομάζα

Ερώτηση: Σας άκουσα σε μια εκπομπή να μιλάτε για δέντρα που μεγαλώνουν γρήγορα. Μπορείτε να με βοηθήσετε με συμβουλές;   Απάντηση: Από τα πιο διάσημα δέντρα είναι η Paulownia λεπτομέρειες στη Wikipedia Θα...

 • 14-02-2013 15:14:48
 • Hits 6357