Ξέρουμε πόσο πράσινο υπάρχει στις πόλεις μας;

Λούκας Πάρπας
Φωτογραφία
Χρόνο με το χρόνο, το πράσινο λιγοστεύει στις πόλεις μας και το γεγονός αυτό μου προκαλεί λύπη. Βλέπω να κτίζονται πολυκατοικίες και σπίτια στα προάστια, γεγονός που οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια στην εξαφάνιση και των λίγων δέντρων που έμειναν ζωντανά σε εκείνες τις περιοχές.
Επισκέφθηκα πρόσφατα τη Σόφια της Βουλγαρίας και διαπίστωσα ότι εκεί το πράσινο είναι μέρος της πόλης και το απολαμβάνουν στην καθημερινή τους ζωή οι εκεί κάτοικοι. Στην Κύπρο, κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει και έτσι, σε μερικά χρόνια τα σχολεία μας θα διοργανώνουν εκδρομές εκτός πόλεως, για να δουν οι μαθητές μας δέντρα.
Πριν καιρό διάβασα κάποια στατιστικά στοιχεία που ανέφεραν ότι οι κάτοικοι των πόλεών μας έχουν στη διάθεσή τους αρκετό πράσινο, όμως προσωπικά δεν το πιστεύω. Κάποιο λάθος πρέπει να έχουν οι αριθμοί και εάν θυμάμαι καλά, παρόμοιες αμφιβολίες εξέφρασαν και άλλα άτομα τότε Αλήθεια, υπάρχουν ή δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποκαλύπτουν το μέγεθος του πρασίνου που έχουμε στις πόλεις μας;
Ανδρέας Χ. Κερύνεια
Είναι γεγονός ότι δεν μας ενδιαφέρουν και πολύ τα στατιστικά στοιχεία, όταν γύρω μας δεν βλέπουμε το πράσινο που επιθυμούμε. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως με αφορμή σχετική ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή ο Τάσος Μητσόπουλος, από αριθμούς πάμε καλά.
Αναφέρει συγκεκριμένα το Τμήμα: «Δεν υπάρχουν ομοιογενή και ακριβή στοιχεία για τις κυπριακές πόλεις σε σχέση με το ποσοστό πρασίνου ανά κάτοικο. Αυτό οφείλεται κυρίως στην έλλειψη στατιστικών δεδομένων και στην περιορισμένη υλοποίηση ακαδημαϊκής έρευνας στην Κύπρο, ειδικά για θέματα πολεοδομίαςχωροταξίας, λόγω και της έλλειψης αρμόδιας πανεπιστημιακής σχολής. Υπάρχουν όμως και πρόσθετοι λόγοι για τους οποίους τα λιγοστά υπάρχοντα στοιχεία ούτε ομοιογενή ούτε συγκρίσιμα είναι.
Στο κεφάλαιο «Αστική Ανάπτυξη» της Εθνικής Στρατηγικής για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2010 (σελ. 144) καταγράφονται τα ποσοστά των 1,4 m2 αστικού (διαμορφωμένου) πρασίνου ανά κάτοικο στη Λευκωσία, ενώ στη Λεμεσό 3,9 m2, και στις Λάρνακα και Πάφο από 3,0 m2. Στο ίδιο κεφάλαιο αναφέρεται ως «ελάχιστη αποδεκτή αναλογία» τα 8 m2 ανά κάτοικο, χωρίς εν τούτοις να δίνεται πηγή της προδιαγραφής αυτής, και αναδεικνύεται το πρόβλημα έλλειψης διαμορφωμένων αστικών χώρων πρασίνου, κήπων και πάρκων από τις κυπριακές πόλεις. Πάντως, από στοιχεία της περιβαλλοντικής οργάνωσης Αmbiente Ιtalia, στη Νάπολη αντιστοιχούν 2 m2 ανά κάτοικο, στη Μαδρίτη 7 m2, στο Παρίσι 11 m2, στο Βερολίνο 19 m2, στο Λονδίνο 21 m2 και στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας 181 m2 ανά κάτοικο.
Ωστόσο, μια πρόσφατη καταμέτρηση από το Τμήμα τούτο κατέδειξε ότι η συνολική έκταση των καθορισμένων ζωνών προστασίας (χώροι πρασίνου) του Τοπικού Σχεδίου Λευκωσίας ανέρχεται γύρω στα 1.620 εκτάρια ή 16 km2 (16.197.976 m2). Κατά συνέπεια, με τον πληθυσμό του αστικού συγκροτήματος να φθάνει τις 236.200 (εκτίμηση Στατιστικής Υπηρεσίας για το 2009), αναλογούν 69 m2 κατά κεφαλή. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι πέραν του 80% της έκτασης αυτής αποτελείται από τρεις μόνο χώρους, δηλαδή το Εθνικό Δασικό Πάρκο Αθαλάσσας (8,8 km2), την προστατευόμενη κοίτη του χειμάρρου Πεδιαίου (1,7 km2) και το προστατευόμενο φαράγγι Απαλός-Κακκαρίστρα (2,5 km2). Πρέπει να τονιστεί ότι στην έκταση των 1.620 τόσων εκταρίων δεν έχουν περιληφθεί οι μη διαμορφωμένοι χώροι πρασίνου που έχουν ήδη παραχωρηθεί στο δημόσιο από διαχωρισμούς που έγιναν τις τελευταίες δυο δεκαετίες σε νέες οικιστικές περιοχές, οι οποίοι κατά κανόνα δεν παρουσιάζονται ως ξεχωριστές πολεοδομικές ζώνες. Υπολογίζεται ότι η καταμέτρηση τέτοιων χώρων θα αύξανε σημαντικά τη συνολική έκταση πρασίνου στις πόλεις μας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, θα μπορούσε να ειπωθεί ότι, παρόλο που στις κεντρικές αστικές περιοχές οι χώροι πρασίνου είναι όντως λιγοστοί για λόγους ιστορικής ανάπτυξης των πόλεών μας (κάτι ανάλογο παρατηρείται στις περισσότερες ιστορικές πόλεις της νότιας Ευρώπης, ακόμα και στις πιο ευημερούσες πόλεις της βόρειας Ιταλίας), εντούτοις, οι προστατευμένοι ανοικτοί ελεύθεροι χώροι που περιβάλλουν τα αστικά μας συγκροτήματα δεν υστερούν ιδιαίτερα από πλευράς έκτασης από την κατάσταση η οποία επικρατεί στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εντούτοις, παρατηρείται ότι δεν είναι τυποποιημένες οι μέθοδοι καταμέτρησης του πρασίνου και επιβεβαίωσης του τύπου ανοικτών/ ελεύθερων χώρων που καταμετρώνται σε κάθε περίπτωση, ώστε τα στοιχεία που κατά καιρούς παρουσιάζονται δεν είναι πάντα συγκρίσιμα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις πιθανόν να είναι παραπλανητικά. Για παράδειγμα, στην περίπτωση της Κύπρου, τα ποσοστά που καταγράφονται στην Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη (σελ. 143-144) αφορούν αποκλειστικά διαμορφωμένους παιδότοπους και χώρους που λειτουργούν ως πάρκα σε οργανωμένη βάση. Βασικός στόχος της μέτρησης αυτής είναι η κατάδειξη των αναγκών σε χώρους πρασίνου για σκοπούς αναψυχής και προσφοράς απαραίτητων συναφών υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως η παροχή ευκαιριών για άθληση και επαφή με τη φύση. Επειδή δεν περιλαμβάνονται μη διαμορφωμένοι ανοικτοί ελεύθεροι χώροι, όπως είναι μεγάλα τμήματα της κοίτης του Πεδιαίου ή του Δάσους Αθαλάσσας, άλλοι μη διαμορφωμένοι αλλά προστατευόμενοι χώροι φυσικής βλάστησης, μη διαμορφωμένοι χώροι πρασίνου σε οικοπεδοποιημένες περιοχές, νεκροταφεία κοκ, τα στοιχεία αυτά δεν παρέχουν οποιαδήποτε ένδειξη για την αξία του αστικού πρασίνου ως δεξαμενή κατακράτησης ατμοσφαιρικού άνθρακα ή σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών των οικοσυστημάτων, όπως η παροχή καθαρού αέρα και νερού, πρώτων υλών, χώρων επιβίωσης της άγριας ζωής κοκ.
Η χρησιμοποίηση δεικτών για τα ποσοστά πρασίνου δημιουργεί μεν εντυπώσεις, ενδεχομένως λανθασμένες, σε σχέση με ένα «επιθυμητό» επίπεδο (π.χ. Γκέτεμποργκ Σουηδίας με 181 m2 πρασίνου ανά κάτοικο), συμβάλλει όμως σε μια συνεχή προσπάθεια βελτίωσης για τις υπόλοιπες πόλεις.

Απαιτείται συλλογή όγκου δεδομένων
ΟΠΩΣ υποστηρίζει το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών, για να υπολογιστεί το ποσοστό του πρασίνου στην κάθε βιώσιμη ευρωπαϊκή πόλη πρέπει να υπολογιστεί το απαραίτητο ποσοστό πρασίνου που πρέπει να διαφυλαχθεί τόσο για σκοπούς κάλυψης κοινωνικών αναγκών (αναψυχή, άθληση, επαφή με τη φύση κ.λπ.) όσο και για σκοπούς παροχής υπηρεσιών των οικοσυστημάτων (καθαρός αέρας και νερό, πρώτες ύλες, χώροι επιβίωσης της άγριας ζωής κ.α.), λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα οικονομικά, κοινωνικά, ιστορικά, πολιτιστικά, γεωγραφικά, κλιματολογικά, περιβαλλοντικά και άλλα χωρικά/εδαφικά της χαρακτηριστικά και ανάγκες. Κάτι τέτοιο απαιτεί τη συλλογή μεγάλου όγκου δεδομένων και στοιχείων, καθώς και τη διεξαγωγή σοβαρής επιστημονικής έρευνας με παράλληλη άριστη γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων».


Άρθρα

Άρθρα

 Διάφορες αγορές σε πόλεις που επισκέφθηκα

 Διάφορες αγορές σε πόλεις που επισκέφθηκα

Λαικές Αγορές σε διάφορες χώρες                
 • 19-05-2024 23:02:14
 • Hits 91
Νέοι αυτοματισμοί στα αυτοκίνητα

Νέοι αυτοματισμοί στα αυτοκίνητα

Πριν λίγο καιρό όταν κλάπηκε ένα αυτοκίνητο, ο ιδιοκτήτης οδήγησε την αστυνομία στο σημείο που πήραν οι κλέφτες το αυτοκίνητο. Πως μπορεί κάποιος να γνωρίζει που είναι το αυτοκίνητο του ανά πάσα...

 • 14-01-2024 20:33:38
 • Hits 201

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 23:23:35
 • Hits 262

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη, παραλίες κλπ . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 23:20:21
 • Hits 289

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 17:52:37
 • Hits 292

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 269
Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98 της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στη δική μας νομοθεσία (άρθρο 9 του Περι Αποβλήτων νόμου - 185/2011) η πιο σημαντική δράση είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

 • 14-01-2023 20:18:22
 • Hits 876

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 536
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 4019
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11846
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2562