Ερώτηση:
Θα ηθελα να πάρω το σκύλο μου στην παραλία. μπορώ ή πρέπει να πάρω άδεια από κάπου

Απάντηση:
Η νομοθεσία που είναι σε ισχύ είναι ο Περί Παραλιών νόμος.
Στη νομοθεσία αυτή γίνεται σαφής αναφορά ότι απαγορεύεται:
"Απαγορευμένες ενέργειες στην παραλία
5Δ.-(1) Κανένα πρόσωπο δε δύναται-

(α) Να χρησιμοποιεί την παραλία κατά τρόπο που να παρεμποδίζει τη διακίνηση των λουομένων σε απόσταση τριών έως πέντε μέτρων από τη στάθμη του νερού της θάλασσας, όπως την καθορίζει για κάθε περιοχή η οικεία αρχή με γνωστοποίηση που αναρτά σε πινακίδα σε περίοπτο μέρος της κάθε περιοχής
(β) να παρενοχλεί άλλους με τη συμπεριφορά του στην παραλία
(γ) να ρυπαίνει με οποιοδήποτε τρόπο την παραλία ή τη θάλασσα
(δ) να οδηγεί πάνω στην παραλία μηχανοκίνητο όχημα ή άλλο τροχοφόρο οποιασδήποτε φύσεως
(ε) να προβαίνει σε οδήγηση ή διέλευση οποιουδήποτε ζώου στην παραλία ή σε λούσιμο ζώου στη θάλασσα εκτός μόνο σε περιοχές που καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών ως περιοχές για λούσιμο σκύλων στη θάλασσα.
(2) Οποιοσδήποτε παραβαίνει τις διατάξεις του εδαφίου (1) είναι ένοχος αδικήματος και δύναται να διωχθεί από την οικεία αρχή δυνάμει του άρθρου 5Κ."

Και σε άλλο άρθρο αναφέρεται:

"Αρμοδιότητες Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών
5Η.-(1) Στις αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής Παραλιών περιλαμβάνονται, επιπρόσθετα από όσα αναφέρονται στις λοιπές διατάξεις του Νόμου, και οι ακόλουθες:
(α) (i) η έγκριση των καθορισμένων εντύπων υποβολής προσφορών·
(ii)η έγκριση των καθορισμένων εντύπων υποβολής αιτήσεων εξασφάλισης άδειας, από τους δικαιούχους άδειας·
(iii) η έγκριση των καθορισμένων εντύπων υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας, ως και των όρων χορήγησης της άδειας για σκοπούς εφαρμογής του άρθρου 5Β.
(β) Ο καθορισμός των ανώτατων και κατώτατων δικαιωμάτων έκδοσης αδειών από τις οικείες αρχές, ανάλογα με την παραλιακή περιοχή, και η δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας:
Νοείται ότι η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών έχει εξουσία να καθορίζει τα ανώτατα και κατώτατα δικαιώματα που θα καταβάλλονται στις οικείες αρχές από τους δικαιούχους αδειών για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων δυνάμει του εδαφίου (2) του άρθρου 5Θ και από πρόσωπα που έχουν εξασφαλίσει άδεια δυνάμει του άρθρου 5Β.
(γ) Ο καθορισμός ανώτατων δικαιωμάτων για την παροχή υπηρεσιών ή διευκολύνσεων στην παραλία από αδειούχους και από αρχές τοπικής διοικήσεως και η δημοσίευση σχετικής γνωστοποίησης στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.
(δ) Η έκδοση καθοδηγητικών οδηγιών προς τις Τοπικές Επιτροπές Παραλιών, με σκοπό τη διασφάλιση ομοιόμορφης ερμηνείας και εφαρμογής του Νόμου και των Κανονισμών που εκδίδονται με βάση αυτόν.
(ε) Η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό για θέματα σχετιζόμενα με τον παρόντα Νόμο.
(στ) Ο έλεγχος της εφαρμογής του σχεδίου και των αποφάσεων της από μέρους των αρχών τοπικής διοικήσεως.
(ζ) ο καθορισμός ειδικών περιοχών για λούσιμο σκύλων.
(2) Για σκοπούς των παραγράφων (β) και (γ) του εδαφίου (1) και με αναφορά στο σχέδιο, η Κεντρική Επιτροπή Παραλιών κατατάσσει τις διάφορες περιοχές της παραλίας σε κατηγορίες, με βασικό κριτήριο την εμπορικότητα και ελκυστικότητα της κάθε περιοχής."


Άρθρα

Άρθρα

 Διάφορες αγορές σε πόλεις που επισκέφθηκα

 Διάφορες αγορές σε πόλεις που επισκέφθηκα

Λαικές Αγορές σε διάφορες χώρες                
 • 19-05-2024 23:02:14
 • Hits 91
Νέοι αυτοματισμοί στα αυτοκίνητα

Νέοι αυτοματισμοί στα αυτοκίνητα

Πριν λίγο καιρό όταν κλάπηκε ένα αυτοκίνητο, ο ιδιοκτήτης οδήγησε την αστυνομία στο σημείο που πήραν οι κλέφτες το αυτοκίνητο. Πως μπορεί κάποιος να γνωρίζει που είναι το αυτοκίνητο του ανά πάσα...

 • 14-01-2024 20:33:38
 • Hits 201

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 23:23:35
 • Hits 262

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη, παραλίες κλπ . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 23:20:21
 • Hits 289

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 17:52:37
 • Hits 292

Άρθρα - Απόβλητα

Άρθρα - Απόβλητα

Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:18:40
 • Hits 269
Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Και τώρα οι μικρές συσκευασίες

Στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2008/98 της ΕΕ για τη διαχείριση των αποβλήτων αλλά και στη δική μας νομοθεσία (άρθρο 9 του Περι Αποβλήτων νόμου - 185/2011) η πιο σημαντική δράση είναι η πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων.

 • 14-01-2023 20:18:22
 • Hits 876

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 536
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 4019
The Right to Repair

The Right to Repair

The European union has for a long time now been trying to reduce waste as part of the Circular Economy package but also because of its long standing policy to favour practices for waste reduction.In its circular...

 • 08-08-2021 00:12:16
 • Hits 11846
Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Βατί, Κοτσιάτης και η αποκατάσταση τους

Αυτή την εποχή στην περιοχή του Βατί ξεκίνησαν για διάφορους λόγους ανεξέλεγκτες φωτιές, όπως και στο παρελθόν με αποτέλεσμα η ρύπανση και οι μυρωδιές να ξαπλώνονται σε μεγάλη έκταση και σε...

 • 30-11-2020 17:07:28
 • Hits 2562