Νερό

 • Κοινότητες της Επαρχίας Λεμεσού φωνάζουν για το αποχετευτικό

  Λεμεσός: Συνάντηση με τον υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, ζητούν οι κοινοτάρχες τριών κοινοτήτων της ανατολικής περιοχής Λεμεσού σε μια προσπάθεια να υλοποιηθεί η σχετική απόφαση της Κυβέρνησης για κατασκευή αποχετευτικών έργων.

  Σε υπόμνημα προς τον Σοφοκλή Αλετράρη, οι κοινοτάρχες Παρεκκλησιάς, Πύργου και Παλώδιας αφού εκφράζουν την αγανάκτησή τους για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις που παρατηρούνται από πλευράς Κυβέρνησης αναφορικά με την κατασκευή αποχετευτικού συστήματος λυμάτων στις κοινότητές τους, ζητούν συνάντηση για οριστικό ξεκαθάρισμα του ζητήματος.

  Το θέμα όπως ανέφερε στον «Φ» ο κοινοτάρχης Παρεκκλησιάς Σωκράτης Παύλου, «παίζεται» μεταξύ των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών, χωρίς να δίνεται το πράσινο φως στο ΣΑΛΑ για υλοποίηση του έργου. «Καταντήσαμε να μας στέλνει ο ένας στον άλλο χωρίς κανένας να αναλαμβάνει να μας δώσει μιαν απάντηση» τονίζει ο κ. Παύλου.

  Θεοπέμπτου ρύπανση απόβλητα ανακύκλωση ΑΠΕ ανανεώσιμες νερό ΤΑΥ Υδάτων, μαρίνα, βροχόπτωση, κλιματικές, σκουπίδια, ρύποι, δέντρα, δάσος, φράκτη, φράκτης, ζώα

  Read Full Article

 • Κλιματικές Αλλαγές και Νερό - IPCC

  Η Διακυβερνητική Επιτροπή για τις Κλιματικές Αλλαγές που έχει συσταθεί από κοινού από τον Οργανισμό Περιβάλλοντος του ΟΗΕ και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Μετεωρολογίας, έχει μόλις δώσει στη δημοσιότητα την εξειδικευμένη της έκθεση για τις "Κλιματικές Αλλαγές και το Νερό" η οποία είναι διαθέσιμη στις ιστοσελίδες της Επιτροπής http://www.ipcc.ch/.

 • Κεντρικό αποχετευτικό της κοινότητας των Αγίων Βαβατσινιάς

  Ερώτηση με αρ. 23.06.010.01.587, ημερομηνίας 14 Μαρτίου 2012, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι η κοινότητα των Αγίων Βαβατσινιάς ζητά την ολοκλήρωση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος με την κατασκευή βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων. Ήδη έχει κατασκευασθεί όλο το σύστημα των σωληνώσεων του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος. Μάλιστα, εξ όσων πληροφορούμαι, το κοινοτικό συμβούλιο έχει ενημερωθεί ότι μπορεί να κατασκευαστεί στην περιοχή τους ένας νέος τύπος βιολογικού σταθμού για μικρές κοινότητες με ελάχιστο λειτουργικό κόστος.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να πληροφορήσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων γιατί δεν προχωρεί η κατασκευή βιολογικού σταθμού επεξεργασίας λυμάτων στο κεντρικό αποχετευτικό της κοινότητας των Αγίων Βαβατσινιάς.»

 • καταστροφές σε ιδιοκτησίες και κατοικίες στο λόφο της Βορόκληνης

  Ερώτηση με αρ. 23.06.009.05.02.036, ημερομηνίας 24 Ιουνίου 2011, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας κ. Γιώργου Περδίκη

  «Έχω πληροφορηθεί ότι κατά τις έντονες βροχοπτώσεις της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος, στις 13 Ιουνίου 2011, σημειώθηκαν μεγάλες καταστροφές σε ιδιοκτησίες και κατοικίες στο λόφο της Βορόκληνης στην επαρχία Λάρνακας. Φαίνεται ότι στις οικιστικές περιοχές της περιοχής του λόφου της Βορόκληνης δεν υπάρχουν αντιπλημμυρικά έργα ούτε σύστημα αποχετεύσεως των ομβρίων υδάτων. Αντίθετα, η οικιστική ανάπτυξη είναι τόσο άναρχη και απρογραμμάτιστη, που κατέστρεψε τη φυσική κάλυψη και τις φυσικές αντιστάσεις του εδάφους έναντι της διάβρωσης, ενώ παράλληλα έχει ανατρέψει τη φυσική ροή των ομβρίων υδάτων.

 • Κατάλογος Εισαγωγέων συστημάτων επεξεργασίας οικιακών λυμάτων

  Ο πιο κάτω κατάλογος Εισαγωγέων συστημάτων επεξεργασίας οικιακών λυμάτων έχει καταρτιστεί από εταιρείες που δόθηκαν από ΟΕΒ, ΚΕΒΕ και από όσες επεκοινώνησαν κατ' ευθείας με το γραφείο μου. 

 • Κανονισμός 814/2013 για την εφαρμογή της οδηγίας 2009/125 όσον αφορά τις απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού των θερμαντήρων νερού και των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Ο παρών κανονισμός καθορίζει απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασμού για τη διάθεση στην αγορά ή/και τη θέση σε λειτουργία των θερμαντήρων νερού με ονομαστική θερμική ισχύ ≤ 400 kW και των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού με χωρητικότητα αποθήκευσης ≤ 2 000 λίτρων, συμπεριλαμβανομένων των θερμαντήρων νερού που είναι ενσωματωμένοι σε συγκροτήματα θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 του κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 812/2013.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν ισχύει για:
  α) θερμαντήρες νερού ειδικά σχεδιασμένους για να χρησιμοποιούν καύσιμα σε αέρια ή υγρή μορφή που παράγονται κυρίως από βιομάζα·
  β) θερμαντήρες νερού που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα·
  γ) θερμαντήρες νερού που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 2010/75/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5)·

 • Κανονισμός 812/2013 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2010/30 όσον αφορά την επισήμανση της κατανάλωσης ενέργειας των θερμαντήρων νερού, των δεξαμενών αποθήκευσης ζεστού νερού και των συγκροτημάτων θερμαντήρα νερού και ηλιακής συσκευής

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1 Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής
  1. Με τον παρόντα κανονισμό θεσπίζονται απαιτήσεις για την ενεργειακή επισήμανση και την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών προϊόντος για θερμαντήρες νερού ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 70 kW, για δεξαμενές αποθήκευσης ζεστού νερού χωρητικότητας αποθήκευσης ≤ 500 λίτρων και για συγκροτήματα θερμαντήρα νερού ονομαστικής θερμικής ισχύος ≤ 70 kW και ηλιακής συσκευής.
  2. Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε:
  α) θερμαντήρες νερού ειδικά σχεδιασμένους για να χρησιμοποιούν κυρίως καύσιμα σε αέρια ή υγρή μορφή που παράγονται κυρίως από βιομάζα·
  β) θερμαντήρες νερού που χρησιμοποιούν στερεά καύσιμα·

 • Καθυστερούν τα έργα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας

  Λεμεσός: Καθυστέρηση για άγνωστο χρόνο θα πρέπει να αναμένεται στην έναρξη των νεων έργων αποχέτευσης λυμάτων και ομβρίων υδάτων, για την επέκταση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος στην ευρύτερη περιοχή της Λεμεσού, που προγραμματίζει το ΣAΛA μετά την ένσταση που υποβλήθηκε από ενδιαφερόμενο οίκο εργοληπτών σε σχέση με την κατακύρωση προσφοράς σε άλλο οίκο του ποσού των €17.247.500 πλέον ΦΠΑ για να αναλάβει την εκτέλεση των έργων.

  Tο ζήτημα προέκυψε μετά την ένσταση που υποβλήθηκε στην αρμόδια Αναθεωρητική Aρχή Προσφορών από την εργοληπτική εταιρεία «Νέμεσις». H ένσταση της εργοληπτικής δημόσιας εταιρείας Νέμεσις, αφορά στην κατακύρωση στην κοινοπραξία εταιρειών «Cybarco -ΑtlasPantou -LoizosIordanou» της σχετικής προσφοράς, ζητώντας την επανεξέταση του όλου θέματος.

  Τα έργα -το έβδομο κατά σειρά συμβόλαιο του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λεμεσού - Αμαθούντας- αφορούν την κατασκευή αποχετευτικών αγωγών λυμάτων και ομβρίων μήκους 55 και 3 χιλιομέτρων αντίστοιχα που θα καλύψουν τις ανάγκες των περιοχών Κάτω και Πάνω Πολεμιδιών και Αγίας Φύλας.

  Με το συγκεκριμένο συμβόλαιο Ε7 της Φάσης Β2 του αποχετευτικού έργου λυμάτων και ομβρίων της μείζονος Λεμεσού θα κατασκευαστεί το αποχετευτικό δίκτυο λυμάτων στην περιοχή Κάτω Πολεμιδιών -ανατολικά και νότια του Γενικού Νοσοκομείου ο προσφυγικός οικισμός και κάποιες περιοχές της κοινότητας Πάνω Πολεμιδιών, της Εκάλης στην Αγία Φύλα και της περιοχής Αποστόλων Πέτρου και Παύλου του Δήμου Λεμεσού.

  Με το ίδιο συμβόλαιο θα κατασκευαστούν τα αντιπλημμυρικά έργα στις ίδιες περιοχές οι οποίες αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στη διάρκεια των χειμερινών βροχών. Σύμφωνα με το Συμβούλιο Αποχετεύσεων, οι κατασκευαστικές εργασίες ήταν προγραμματισμένες να ξεκινήσουν μέσα στον Μάρτιο και να ολοκληρωθούν σε χρονικό διάστημα 24 μηνών.

  Read Full Article

 • Θεοπέμπτου: Γιατί είμαι ενάντιος στα γήπεδα γκολφ

  Γκολφ και περιβάλλον δεν πάνε μαζί

  Η πολιτική για τα γκολφ είχε υιοθετηθεί από τον Κυπριακό Οργανισμό Τουρισμού εδώ και λίγα χρόνια και τα πρώτα βήματα έγιναν από το Υπουργείο Εμπορίου το 2004 με την πολύ έντονη τότε προώθηση της πολιτικής για 14 γήπεδα γκολφ.

  Τον Μάιο του 2004 η Κύπρος εντάχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα από τις διαδικασίες ένταξης έπρεπε να υιοθετηθεί και η οδηγία για τις περιβαλλοντικές μελέτες από σχέδια και στρατηγικές.

 • Η τιμολόγηση του νερού

  Με βάση την οδηγία 2000/60/ΕΚ για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων, η Κύπρος θα πρέπει μέχρι το 2010 να εξασφαλίσει ότι:
  "οι πολιτικές τιμολόγησης του ύδατος παρέχουν κατάλληλα κίνητρα στους χρήστες για να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά τους υδάτινους πόρους και, κατά συνέπεια, συμβάλλουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων της παρούσας οδηγίας,"

 • Η κατάσταση με τα οικιακά λύματα

   [Ομιλία σε συνέδριο της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος για τα λύματα που έγινε στις 08/10/2008]

  Τα κεντρικά συστήματα αποχέτευσης αποτελούν ένα από τα πιο σοβαρά περιβαλλοντικά έργα που μπορεί να εκτελέσει μια κυβέρνηση.
  Δημιουργούν θέσεις εργασίας, μειώνουν τη μόλυνση των υπογείων νερών και του εδάφους και πάνω από όλα μα δίνουν το πολύτιμο νερό για τη γεωργία.

  Είναι γι αυτό το λόγο που τα αποχετευτικά συστήματα έπρεπε να κατασκευαστούν εδώ και πολλά χρόνια και όχι να περιμένουμε την ΕΕ να μας υποχρεώσει να τα κάνουμε.
  Δυστυχώς οι εκάστοτε κυβερνήσεις έκλειναν τα μάτια στο πρόβλημα και ιδού που έχουμε οδηγηθεί. Να μας πιέζει η ΕΕ να κατασκευάσουμε πέραν των 30 νέων αποχετευτικών συστημάτων μέσα σε 4 χρόνια.

  Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τραγική και εκτός ελέγχου.
  Λύματα καταλήγουν σε σκουπιδότοπους, σε αγροτικούς δρόμους, σε λαγκάδια έξω από κοινότητες ή ακόμη και σε οχετούς των ομβρίων υδάτων.

  Έχω δει με τα μάτια τη κατάσταση:
  * Τα λύματα στον Ατσά έχουν σχηματίσει ποτάμι
  * Την απαράδεκτη κατάσταση στο Κάβο Γκρέκο όπου λύματα καταλήγουν λίγα μέτρα μόνο από τη θάλασσα για να μην πληρώσουν το τέλος των €5 στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων της περιοχής.
  * Στην Κόσιη έχουμε κάνει "Νόμιμες λίμνες"
  * Στο Μαρί υπάρχει μια λίμνη λυμάτων με διευκολύνσεις
  * Στο σκυβαλότοπο στο Βατί οι λίμνες με τα λύματα είναι πολλές. Έγιναν και διάφοροι πειραματισμοί που είναι εκεί εγκαταλειμμένοι. Ο ποταμός με τα λύματα φτάνει πολύ μακριά ..
  * Μέσα στον καύσωνα του καλοκαιριού οι δρόμοι έξω από το Γέρι προς την βαθκειά γωνιά είναι βρεγμένοι από λύματα, πάλι για να γλυτώσουν κάποιοι τη χρέωση του σταθμού.

  Και αυτά είναι μόνο όσα έχω επισκεφθεί εγώ.
  Δεν τολμώ να σκεφτώ καν τι γίνεται στις άλλες περιοχές της Κύπρου γιατί το που καταλήγουν τα λύματα πολλών άλλων περιοχών είναι ένα ερώτημα που κανείς δεν τολμά να ερευνήσει.

  Το λυπηρό δεν είναι μόνο το ότι υπάρχει αυτή η κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια αλλά και το ότι με τόσες νομοθεσίες, ελέγχους και οδηγίες της ΕΕ η επιλογή για το που θα απορρίπτονται αυτά τα λύματα παραμένει στους βοθροκαθαριστές και η κατάσταση συνεχίζει ως αν να είμαστε σε παράλληλους κόσμους.
  Από τη μια το κράτος ελέγχει με αυστηρότητα (και καλά κάνει) τα Συμβούλια Αποχετεύσεων και το τι απορρίπτουν, αλλά από την άλλη εκατομμύρια τόνοι λυμάτων απορρίπτονται ανεξέλεγκτα.

  Για 20 χρόνια περίπου άκουγα καθημερινά τα προβλήματα του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας και τα τελευταία 7 χρόνια ακούω αυτά του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας.
  Έτσι γνωρίζω τις ραγδαίες εξελίξεις και τις επεκτάσεις των αποχετευτικών συστημάτων που προγραμματίζονται σε όλη την Κύπρο.
  Τα Συμβούλια Αποχέτευσης έχουν αποκτήσει πολύτιμες εμπειρίες και είναι έτοιμα να αναλάβουν την εκτέλεση των μεγάλων αυτών έργων.
  Η κυβέρνηση έχει αναγνωρίσει τις δυνατότητες αυτές των Συμβουλίων και έχει ενθαρρύνει την επέκταση τους ούτως ώστε να καλύψουν και τις γύρο κοινότητες και Δήμους και έχει αυξήσει την εισφορά του έναντι του κόστους.

  Η προσοχή τώρα επικεντρώνεται στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν σε λειτουργία τέτοια Συμβούλια, μια ευθύνη που την έχει αναλάβει το Υπουργείο Γεωργίας.

  Πέραν από το σχεδιασμό και την κατασκευή των συστημάτων αυτών υπάρχει και το μεγάλο πρόβλημα του ποιος θα αναλάβει την λειτουργία, τη συντήρηση, με ποιο κόστος, γνώσεις και την απαραίτητη στελέχωση και εξοπλισμό που να εξασφαλίζει την επιτυχή συνέχιση της λειτουργίας τους.

  Το φορτίο που έχει αναλάβει το υπουργείο Γεωργίας ένα πολύ βαρύ και θα πρέπει να του δοθούν οι απαραίτητοι πόροι και ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσει να φέρει εις πέρας το σοβαρό αυτό έργο.

  Όχι επειδή αυτό το απαιτεί η ΕΕ αλλά επειδή είναι καλό για τον τόπο μας και γιατί θα συμβάλουν θετικά στο υδατικό πρόβλημα του νησιού.

  Ο σχεδιασμός των συστημάτων αυτών θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρά υπόψη:
  * Το πρόβλημα που θα συνεχίζουν να έχουν οι κοντινές κοινότητες με τη διάθεση των λυμάτων τους ούτως ώστε να κατασκευαστούν χώροι υποδοχής λυμάτων από βυτιοφόρα, και
  * Να ληφθεί σοβαρά υπόψη η διάθεση και αποθήκευση του επεξεργασμένου νερού.

  Κάθε φορά που γίνεται ένα έργο υπάρχουν οι αντιδράσεις των κατοίκων έστω και απομακρυσμένων κοινοτήτων και έχουν έρθει κοντά μου και παράπονα για τη χωροθέτηση των σταθμών επεξεργασίας λυμάτων.

  Το πρόβλημα γίνεται ακόμη μεγαλύτερο λόγω της πολιτικής της μεμονωμένης κατοικίας. Άλλοι αντιδρούν γιατί το έργο γειτνιάζει με την περιουσία τους και άλλοι γιατί υπολογίζουν ότι ο δρόμος που θα χαραχτεί προς το έργο θα περάσει από το τεμάχιο τους.

  Σαν πρώτο βήμα θα έλεγα ότι θα πρέπει να υποχρεωθούν όλοι οι ιδιοκτήτες μεμονωμένης κατοικίας να εγκαταστήσουν ολοκληρωτικό σύστημα επεξεργασίας λυμάτων και να το συντηρούν, και ως δεύτερο βήμα να εξαγγελθεί ο τερματισμός της πολιτικής μέσα στα επόμενα 5 χρόνια.

  Διαφορετικά μας βλέπω να μεταφέρουμε συνεχώς από το ένα σημείο στο άλλο ΧΥΤΑ, ανεμογεννήτριες και σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων για πολλά χρόνια ακόμη.

  Σας ευχαριστώ,
  Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
  Επίτροπος Περιβάλλοντος

 • Έτσι χάθηκαν €25 εκατομμύρια στα Κούκλια

   

  Πάφος: Ποσό €25 εκατομμυρίων δαπανήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία για τη λειτουργία μονάδας αφαλάτωσης στα Κούκλια στην Πάφο, την οποία ουδέποτε χρειαστήκαμε. Τώρα η συγκεκριμένη μονάδα κλείνει οριστικά και περιέρχεται στην κυριότητα της εταιρείας που τη λειτούργησε για τρία χρόνια. Η μονάδα τέθηκε σε λειτουργία στις 22 Νοεμβρίου 2010, λειτούργησε μέχρι τις 11 Απριλίου 2011 και από τότε παραμένει σε εφεδρεία, λόγω των ικανοποιητικών αποθεμάτων νερού στα φράγματα που τροφοδοτούν το Διυλιστήριο Πάφου.

 • Επίσκεψη στη Λόφου

  Η επίσκεψη έγινε με την σχολή Πασκάλ Λεμεσού

 • Επεξεργασία οικιακών λυμάτων σε μεμονωμένες κατοικίες

  Στην Κύπρο έχουμε εισάξει εδώ και χρόνια την καταστροφική για το περιβάλλον πολιτική για τη μεμονωμένη κατοικία η οποία επιτρέπει στον ιδιοκτήτη ενός μεγάλου τεμαχίου γεωργικής γης να κτίσει μια έπαυλη, το μέγεθος της οποίας μπορεί να διπλασιάσει μέσω παρέκκλισης.

  Πέραν από την εισβολή στη φύση και την άναρχη ανάπτυξη η πολιτική αυτή δημιουργεί σοβαρά προβλήματα και στο θέμα των αποβλήτων. Τέτοιες επαύλεις κοντά σε μια μικρή κοινότητα έχουν σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους συλλογής των σκυβάλων. Έτσι οι κάτοικοι της κοινότητας πληρώνουν μπορεί και διπλάσιο κόστος γιατί η συλλογή των σκυβάλων από τις διάσπαρτες κατοικίες στοιχίζει πολύ περισσότερα.
  Ένα ακόμη από τα πολλά προβλήματα είναι και αυτό των οικιακών τους λυμάτων εφόσον η μεγάλη απόσταση τους από τις οικιστικές ζώνες δεν επιτρέπει τη σύνδεσή τους με κεντρικό αποχετευτικό σύστημα.

 • Έκθεση φωτογραφίας του ΦΟΣ με τίτλο Νερό πηγή ζωής

  Αγαπητοί φίλοι,

  Είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι εδώ απόψε μια ξεχωριστή βραδιά για τον Φωτογραφικό Όμιλο Στροβόλου. Η ευαισθητοποίηση για το περιβάλλον ανάμεσα στα μέλη του ομίλου είναι εντυπωσιακή και επιβεβαιώνει την θεωρία που κυριαρχεί στα περιβαλλοντικά δρώμενα ότι όταν γνωρίσεις το περιβάλλον από κοντά το αγαπάς!

 • Εγκατάσταση ψυκτών νερού στη Βουλή

  Προς:drinking fountain water
  κ. Δημήτρη Συλλούρη
  Πρόεδρο Βουλής των Αντιπροσώπων

  Αγαπητέ πρόεδρε,

  Θέμα: Εγκατάσταση ψυκτών νερού

  Όπως γνωρίζετε η μείωση των πλαστικών είναι μέσα στους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κύπρου.
  Μέσα σε αυτά τα πλαίσια θα ήθελα να σας παρακαλέσω όπως εξετάσετε την λήψη μέτρων για να μειωθεί η χρήση πλαστικών μπουκαλιών νερού στις αίθουσες συνεδριάσεων των Επιτρόπων της Βουλής.
 • Εγκατάσταση Κυκλοφορητή Ζεστού Νερού

  Εγκατάσταση Κυκλοφορητή Ζεστού Νερού


  Το Σχέδιο επιδότησης ισχύει μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2009. Η επιδότηση παραχωρείται για την εγκατάσταση κυκλοφορητή (αντλίας) ζεστού νερού

  Ο κυκλοφορητής νερού είναι ένα σύστημα που εμποδίζει το κρύο νερό να χαθεί. Μπορεί να τοποθετηθεί σε υπάρχουσα ή αναγειρόμενη κατοικία. Με το σύστημα αυτό δεν υπάρχει καμία σπατάλη πολύτιμου περιμένοντας το ζεστό νερό να έρθει, αφού ο κυκλοφορητής επιστρέφει το κρύο νερό πίσω στο ντεπόζιτο. Η επιδότηση αφορά κατοικίες, γραφεία, καταστήματα, ιδρύματα, κλπ. Η επιδότηση έχει καθοριστεί στα 220 ευρώ.

  Η εγκατάσταση θα πρέπει να γίνεται εντός 6 μηνών από την ημερομηνία προκαταρκτικής έγκρισης της αίτησης για υφιστάμενες οικοδομές και εντός 18 μηνών για νέες ή υπό ανέγερση οικοδομές.

   

  Αν υποθέσουμε ότι μένετε σε πολυκατοικία και ότι πάνω από το μπάνιο σας υπάρχουν ακόμη 3 όροφοι, για να έρθει το ζεστό νερό πρέπει να περιμένετε να αδειάσει όλη η σωλήνα που είναι μήκους 3 πατωμάτων και σας συνδέει με το θερμοσίφωνα σας. Ο κυκλοφορητής αδειάζει τη σωλήνα από το κρύο, το στέλνει πίσω στο ντεπόζιτο και τη γεμίζει με ζεστό. Έτσι όποτε ανοίξει η βρύση του ζεστού δεν χρειάζεται να περιμένετε.

 • Διαρροές και ατιμολόγητο νερό

  Ο όρος διαρροές προκαλεί εκνευρισμό σε Κυβερνητικά Τμήματα, Τοπικές Αρχές και Συμβούλια Υδατοπρομήθειας και αρέσκονται στο να αναφέρονται στον όρο "ατιμολόγητο" νερό.
  Το ατιμολόγητο νερό περιλαμβάνει για παράδειγμα:
  • Διαρροές των δικτύων – Υπάρχουν μοντέρνα συστήματα με τα οποία μπορούν να εντοπιστούν οι διαρροές στους αγωγούς.
  • Λανθασμένες ενδείξεις των μετρητών - Δεν υπάρχει ομοιομορφία στην ποιότητα και στα πρότυπα των μετρητών που χρησιμοποιούνται. Οι καλοί μετρητές είναι πιο ακριβοί και οι Αρχές τους αποφεύγουν, παρά το γεγονός ότι η μέτρηση θα είναι πιο ακριβής και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
  • Ελαττωματικοί μετρητές – Μεγάλης ηλικίας μετρητές παρουσιάζουν πρόβλημα, κάνουν πέτρα και δεν έχουν πλέον την απαιτούμενη ακρίβεια.
  • Νερό που δίνεται δωρεάν.
  • Νερό που χάνεται όταν εμφανιστούν προσωρινές βλάβες στο δίκτυο.
  • Κλοπές.
   Στις ετήσιες εκθέσεις της, η Γενική Ελέγκτρια αναφέρεται σε "απώλειες" νερού
 • Διαρροές από τους αγωγούς νερού

  Ερώτηση:

  Βρίσκομαι στο τρίτο έτος των σπουδών μου σαν Πολιτικός Μηχανικός. Γνωρίζοντας πως είστε πλήρως κατατοπισμένος σχετικά με το θέμα διαρροών των υδάτων στη Κύπρο, απευθύνομαι σε σας για βοήθεια. Κάνω μελέτη στην οποία πρέπει να παρουσιάσω μια επισκόπηση των διαρροών στο δίκτυο διονομής υδάτων στις διάφορες πόλεις, χωριά και κοινότητες της Κύπρου.

  Στην μελέτη μου πρέπει να δώσω αναφορά στην ποσότητα υδάτων που χάνονται με ακριβείς ποσοστά.

  Επίσης, πρέπει να αναφέρω γιατί υπάρχουν αυτές οι απώλειες και ποιοί είναι οι παράγοντες που τις προκαλούν.

  Αν μπορείτε να μου αποστείλετε κάποιες πηγές όπου μπορώ να βρω τις κατάλληλες πληροφορίες, η αν έχετε χρόνο να συναντηθούμε θα ήμουν ευγνώμων.

  Απάντηση:

  Κοίταξε εδώ

  και στην ετήσια μου έκθεση από την ιστοσελίδα μου εδώ

  Τα πιο πολλά στοιχεία όμως θα τα βρεις στις Εκθέσεις της Γενικής Ελέκτριας και στη σχετική μελέτη που έκανε o Dr Συμεών Χριστοδούλου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δυστυχώς μετακίνησαν το κείμενο από τις ιστοσελίδες τους.

 • ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ

  Το νερό αποτελεί εθνικό πλούτο για κάθε χώρα και οπωσδήποτε το σημαντικότερο φυσικό πόρο, αναγκαίο για την ανάπτυξη της. Στην περίπτωση της Κύπρου, μιας μικρής νησιώτικης χώρας με ημίξηρο κλίμα που ουσιαστικά εξαρτάται για το νερό της άμεσα από τη βροχόπτωση, η εξασφάλιση επαρκών ποσοτήτων νερού αποτελεί μια δύσκολη υπόθεση ενόψει και των έντονων μεταβολών στο κλίμα του Πλανήτη με τα φαινόμενα ξηρασίας που παρουσιάζονται όλο και συχνότερα τα τελευταία χρόνια.

 • Δεν πληρώνουν το νερό!!

  Ερώτηση με αρ. 23.06.011.03.069, ημερομηνίας 30 Αυγούστου 2018, του βουλευτή εκλογικής περιφέρειας Λευκωσίας 200x20000026κ. Χαράλαμπου Θεοπέμπτου

  «Σύμφωνα την ειδική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με τη διαχείριση των υδάτινων πόρων της Κύπρου για το έτος 2016, τα καθυστερημένα έσοδα για τα τέλη πώλησης νερού σε τοπικές αρχές ανέρχονται στα €43 εκατομ. πλέον τόκων. Ανάμεσα στις προτάσεις που παρατέθηκαν για επίλυση του θέματος των οφειλών των τοπικών αρχών περιλαμβάνεται και η πρόταση για μελέτη των τελών πώλησης ύδατος των τοπικών αρχών, ώστε να διαφανεί αν προκύπτει ανάγκη αναθεώρησής τους.

  Παρακαλώ τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για τα ακόλουθα:

  1. Ποια είναι τα μέτρα που λήφθηκαν ή πρόκειται να ληφθούν, ώστε να εισπραχθούν τα οφειλόμενα τέλη από τις τοπικές αρχές;
 • Γιατί η αφαλάτωση είναι «αλμυρή»;

  Φωτογραφία
  ΞΕΡΕΤΕότι τα προβλήματα του νερού και της ενέργειας -αυτά πάνε μαζί- δεν είναι στην πραγματικότητα καθόλου «τεχνικά» θέματα αλλά πολιτικά και ταξικά; Όλη η ιστορία έχει να κάνει με το ποιος πληρώνει τι και γιατί: Από το ποιοι καταναλώνουν πολύ και πληρώνουν λίγο, μέχρι το μεγάλο ζήτημα της αφαλάτωσης. Για το πρώτο ζήτημα, είναι σχεδόν όλα γνωστά: Από τα γήπεδα γκολφ, που χαρακτηρίστηκαν στυλοβάτες της τουριστικής οικονομίας για να καταλήξουν, όπως όλα δείχνουν, στυλοβάτες των ιδιοκτητών τους, που από «απλοί» εκατομμυριούχοι έγιναν πολυεκατομμυριούχοι, μέχρι τις άπειρες πισίνες, ιδιωτικές και μη, ενώ όποιος φουκαράς πιάσει λάστιχο στο χέρι του, πληρώνει ακόμα μεγαλύτερο πρόστιμο από πριν. Είναι και οι αφαλατώσεις, για τις οποίες ούτε οι Οικολόγοι πολυμιλάνε πια από τότε που στέγνωσαν τα φράγματα.
 • Για πόσα χρόνια ακόμη θα πλημμυρίζουν οι πόλεις μας;

  Για χρόνια τώρα πλημμυρίζουν σπίτια, γίνονται ζημιές, βλέπουμε βίντεο με ποταμούς να περνούν μέσα από δρόμους, κόσμο να κλαίει για τις καταστροφές στην περιουσία του και η κυβερνήσεις σφυρούν αδιάφορα.
  Σύμφωνα με στοιχεία που κατατέθηκαν μετά από ερώτηση μου στη Βουλή, η πυροσβεστική Υπηρεσία:
 • Γενική Ελέγκτρια 2008: Μέτρα εξοικονόμησης νερού. Στα πλαίσια της καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων

  Μετά από την ανάρτηση μου Το Υδατικό χρειάζεται δουλειά και τη δημοσιοποίηση που έδωσα το Μάρτιο του 2008 στο θέμα αναφορές έχει κάνει και η Γενική Ελέγκτρια
  Από την έκθεση της Γενικής Ελέγκτριας για το 2008 σελίδα 90:
  (στ) Μέτρα εξοικονόμησης νερού. Στα πλαίσια της καλύτερης διαχείρισης των υδάτινων πόρων της Κύπρου εισηγήθηκα τα πιο κάτω:

Cookies

Άρθρα

Άρθρα

 Διάφορες αγορές σε πόλεις που επισκέφθηκα

 Διάφορες αγορές σε πόλεις που επισκέφθηκα

Λαικές Αγορές σε διάφορες χώρες                
 • 19-05-2024 23:02:14
 • Hits 67
Νέοι αυτοματισμοί στα αυτοκίνητα

Νέοι αυτοματισμοί στα αυτοκίνητα

Πριν λίγο καιρό όταν κλάπηκε ένα αυτοκίνητο, ο ιδιοκτήτης οδήγησε την αστυνομία στο σημείο που πήραν οι κλέφτες το αυτοκίνητο. Πως μπορεί κάποιος να γνωρίζει που είναι το αυτοκίνητο του ανά πάσα...

 • 14-01-2024 20:33:38
 • Hits 178

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την Φύση . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 23:23:35
 • Hits 245

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για την παράκτια ζώνη, παραλίες κλπ . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 23:20:21
 • Hits 262

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για το νερό . Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ....

 • 18-08-2023 17:52:37
 • Hits 270