Χαράλαμπος Θεοπέμπτου
Βουλευτής Λευκωσίας - Πρόεδρος Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος
Πρόεδρος - Κίνημα Οικολόγων - Συνεργασία Πολιτών

Parliamentary Office Tel: +357 22407226, Fax: +357 22407430  Email: ctheopemptou@parliament.cy 

 cyprus green party round logo 200x200 1

 

Απόβλητα

 • Παρουσίαση για Κομποστοποίηση

  Παρουσίαση που έκανα στις 14/05/2009 στο συνέδριο για το Waste Management and the Cyprus Tourism Industry
  icon Παρουσίαση για κομποστοποίηση - Compost presentation (3.25 MB 2009-05-13 20:50:07)
 • Παράνομοι σκυβαλότοποι

  Παράνομοι σκυβαλότοποι

   Δυστυχώς παρά την ισχύουσα νομοθεσία, συνεχίζουν ακόμη να υπάρχουν παράνομοι σκυβαλότοποι αλλά ακόμη χειρότερα νόμιμοι και παράνομοι σκυβαλότοποι όπου καίγονται σκουπίδια. 

  Με την καύση, εκτός από την δυσωδία, λόγω της ατελούς καύσης παράγονται και χημικές ενώσεις οι οποίες είναι εξαιρετικά επικίνδυνες για την Δημόσια Υγεία. Χαρακτηριστικά αναφέρονται οι Διοξίνες οι οποίες είναι τοξικότατες χημικές ουσίες που προκαλούν μεταξύ άλλων και καρκίνο και οι οποίες μπορούν να εισέλθουν στον ανθρώπινο οργανισμό μέσω της αναπνευστικής οδού, αλλά λόγω της σταθερότητάς τους μπορούν να εισέλθουν και στην διατροφική αλυσίδα.

 • Οργανικά απόβλητα και Τοπικές Αρχές

  Για ενέργεια, λίπασμα, δουλειές και λιγότερες ποντίκες

  Οι προκλήσεις σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων είναι πολλές εφόσον το θέμα των αποβλήτων χρειάζεται άμεσα δράση και προγραμματισμό διαφορετικά οι κάτοικοι Λευκωσίας Λεμεσού και Πάφου θα κληθούν να πληρώσουν ψηλές χρεώσεις σκουπιδιών με τη λειτουργία των νέων ΧΥΤΥ.
  Τα οργανικά απόβλητα στο σύνολό τους αποτελούνται από τα φυτικά και ζωικά κατάλοιπα κουζίνας και μαγειρευμένα φαγητά, κλαδεύματα, γρασίδι και ξηρά φύλλα και κλαδιά.
  Η σωστή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων μπορεί να μας δώσει πρώτης τάξεως λίπασμα με τη διαδικασία της κομποστοποίησης και ενέργεια μέσω της παραγωγής βιοαερίου.
  Υπάρχουν και άλλα σοβαρά πλεονεκτήματα όταν αυτά δεν καταλήγουν σε σκυβαλότοπους όπως για παράδειγμα μείωση των εξόδων της Τοπικής Αρχής, ελαττώνεται η τροφή που μπορούν να βρουν ποντικοί και άλλα τρωκτικό και δεν απελευθερώνονται αέρια του θερμοκηπίου λόγω σήψης.

 • Οργανικά απόβλητα και Κύπρος

  Ερώτηση:

  Η Κύπρος έχει κάποιο νομοθετικό πλαίσιο που να ορίζει την ορθή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων, υφίσταται κάποια κύρωση από την Ευρωπαϊκή  Ένωση;

  Απάντηση

     Η Κύπρος έχει νομοθετήσει για τα οργανικά απόβλητα αλλά για κάποιο λόγο η αναφορά γίνεται μόνο στο νόμο για τα ΧΥΤΥ που είναι εδώ.

  Υπάρχουν ξεκάθαροι στόχοι στην οδηγία  και θα αφήσω εσάς να κρίνεται αν τους έχουμε φτάσει ή όχι.

  Ερώτηση:

  Με βάση της πείρα σας και των γνώσεων που έχετε ποια θα ήταν η καταλληλότερη λύση για την ορθή διαχείριση των οργανικών αποβλήτων;

  Απάντηση:

  Α) Θα έπρεπε πρώτα - πρώτα να περάσει νομοθεσία που να υποχρεώνει τους πολίτες να ανακυκλώνουν, όπως ακριβώς είναι σε όλη την Ευρώπη με τσουχτερά μάλιστα προστίματα.

  Β) Έπρεπε να προωθηθεί οι οικιακή κομποστοποίση

  Γ) Η διαλογή και η ξεχωριστή συλλογή οργανικών από τα σπίτια, εστιατόρια, ξενοδοχεία κλπ.

  Δ) Να προωθηθεί η κεντρική κομποστοποίηση

  Στις πιο κάτω σελίδες θα βρείτε πάρα πολλές πληροφορίες και παρουσιάσεις

  Απόβλητα

  Αρχεία και παρουσιάσεις για απόβλητα

 • Όλα τα βίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα

  Bίντεο με εκπομπές για τα απόβλητα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.

   

 • Οικιακά απόβλητα - ερωτήσεις απαντήσεις

  Πρόσφατα είδαμε πολλά δημοσιεύματα σχετικά με τα οικιακά απόβλητα.

  Ναι είναι αλήθεια ότι με την αλλαγή κυβέρνησης ελπίζαμε ότι θα γινόταν και αλλαγή στην πολιτική των οικιακών αποβλήτων. Μια πολιτική την οποία προωθεί το Υπ Εσωτερικών εδώ και 10 χρόνια χωρίς να λαμβάνει υπόψη τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πετυχημένες πρακτικές άλλων χωρών και τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τη λειτουργία της μονάδας στην Κόσιη. Αυτή η πολιτική με υπολογισμούς του υπουργείου θα στοιχίζει στα νοικοκυριά €250 με €300 το χρόνο και θα υποχρεώσει το κράτος σε συνεχή αυξανόμενα έξοδα εφόσον τα κατάλοιπα όλων των εργοστασίων που θα κτίσει θα είναι κακής ποιότητας και κατάλληλα μόνο για καύση. Υπολόγισαν μάλιστα ότι χρειαζόταν και μια μονάδα αξίας €300εκ για να καίει αυτά τα κατάλοιπα για να παράγει ρεύμα.

 • Οι στόχοι για τα απόβλητα του 2025 και μετά

  Waste1

  ΟΔΗΓΊΑ 2008/98/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ της 19ης Νοεμβρίου 2008 για τα απόβλητα και την κατάργηση ορισμένων οδηγιών

  (όπως είναι το 2023)

  Άρθρο 11 - Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση

  1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν μέτρα για να προωθηθούν οι δραστηριότητες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ιδίως ενθαρρύνοντας τη δημιουργία και την υποστήριξη δικτύων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και επισκευής, διευκολύνοντας, όπου αυτό συνάδει με την ορθή διαχείριση αποβλήτων, την πρόσβασή τους σε απόβλητα προγραμμάτων ή εγκαταστάσεων συλλογής τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση αλλά δεν προορίζονται για προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση από τα εν λόγω προγράμματα ή εγκαταστάσεις, και προωθώντας τη χρήση οικονομικών μέσων, κριτηρίων προμηθειών, ποσοτικών στόχων ή άλλων μέτρων.

 • Οι περί Ευκολιών Υποδοχής και Απαγόρευσης Απόρριψης στη Θάλασσα Αποβλήτων Πλοίου και Καταλοίπων Φορτίου Κανονισμοί Κ.Δ.Π. 771/2003

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο-
  «Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27 ης Νοεμβρίου 2000 σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων πλοίου και καταλοίπων φορτίου»

 • Οδηγία 94/62 για τις συσκευασίες και τα απορρίμματα συσκευασίας

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1

  Στόχοι 1. Η παρούσα οδηγία αποσκοπεί στην εναρμόνιση των εθνικών μέτρων που αφορούν τη διαχείριση των συσκευασιών και των απορριμμάτων συσκευασίας, προκειμένου, αφενός, να προληφθούν και να μειωθούν οι επιπτώσεις τους επί του περιβάλλοντος όλων των κρατών μελών καθώς και των τρίτων χωρών, εξασφαλίζοντας, με τον τρόπο αυτό, υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος, και, αφετέρου, να διασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και να αποφευχθούν εμπόδια στο εμπόριο καθώς και στρεβλώσεις και περιορισμοί του ανταγωνισμού εντός της Κοινότητας.

  2. Για το σκοπό αυτό η παρούσα οδηγία θεσπίζει μέτρα που αποσκοπούν, κατά πρώτη προτεραιότητα, στην πρόληψη της δημιουργίας απορριμμάτων συσκευασίας και, ως περαιτέρω θεμελιώδεις αρχές, στην επαναχρησιμοποίηση των συσκευασιών, στην ανακύκλωση και σε άλλες μορφές ανάκτησης των απορριμμάτων συσκευασίας και, ως εκ τούτου, στη μείωση της τελικής διάθεσης των απορριμμάτων αυτών.

  Άρθρο 2

 • Οδηγία 86/278 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του εδάφους κατά τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι να ρυθμίσει τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία ώστε να αποφεύγονται τυχόν επιβλαβείς επιπτώσεις στο έδαφος, τη βλάστηση, τα ζώα και τον άνθρωπο, ενθαρρύνοντας παράλληλα την ορθή χρήση της

  Αρθρο 3

  1.^ Η ιλύς που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) σημείο i), μπορεί να χρησιμοποιείται στη γεωργία μόνο σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

  2.^ Με την επιφύλαξη των οδηγιών 75/442/ΕΟΚ και 78/319/ΕΟΚ:

  -η ιλύς που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) σημείο ii), μπορεί να χρησιμοποιείται στη γεωργία με τη επιφύλαξη των όρων που το οικείο κράτος μέλος κρίνει αναγκαίους για την εξασφάλιση της προστασίας της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος,

  -η ιλύς που αναφέρεται στο άρθρο 2 στοιχείο α) σημείο iii), μπορεί να χρησιμοποιείται στη γεωργία μόνον υπό την προϋπόθεση ότι η χρησιμοποίησή της ρυθμίζεται από το οικείο κράτος μέλος.

 • Οδηγία 75/439 περί διαθέσεως των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

  Άρθρο 1

  Για την εφαρμογή της παρούσης οδηγίας με τον όρο "χρησιμοποιημένα ορυκτέλαια" νοείται κάθε χρησιμοποιημένο ημίρευστο ή ρευστό προϊόν που συντίθεται εν όλω ή εν μέρει από ορυκτό ή συνθετικό ορυκτέλαιο, περιλαμβανομένων και των πετρελαιοειδών καταλοίπων των δεξαμενών, των μιγμάτων ελαίου και ύδατος και των γαλακτωμάτων.

  Άρθρο 2

  Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για την εξασφάλιση της αβλαβούς συλλογής και διαθέσεως των χρησιμποιημένων ορυκτελαίων.

  Άρθρο 3

  Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να πραγματοποιηθεί, όσο είναι δυνατόν, η διάθεση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων με επαναχρησιμοποίηση (αναγέννηση ή καύση για άλλους σκοπούς εκτός από την καταστροφή).

  Άρθρο 4

 • Οδηγία 2015/720 σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62 με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς

  Χαρακτηριστικό απόσπασμα:

   Άρθρο 1
  Η οδηγία 94/62/ΕΚ τροποποιείται ως εξής:
  1)
  Στο άρθρο 3 προστίθενται τα ακόλουθα σημεία:
  «1α. “πλαστικό υλικό”: πολυμερές, κατά την έννοια του άρθρου 3 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (7), στο οποίο ενδεχομένως έχουν προστεθεί πρόσθετα ή άλλες ουσίες και το οποίο μπορεί να αποτελέσει κύριο δομικό στοιχείο σακουλών μεταφοράς·
  1β. “πλαστικές σακούλες μεταφοράς”: σακούλες μεταφοράς με ή χωρίς λαβή, από πλαστικό υλικό, οι οποίες διατίθενται στους καταναλωτές στο σημείο πώλησης εμπορευμάτων ή προϊόντων·
  1γ. “λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς”: πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 50 μικρά·

Άρθρα

Άρθρα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα

Όλα τα Bίντεο με εκπομπές για κοινωνικά θέματα. Για να τα δείτε στο YouTube πατάτε εδώ.  
 • 18-08-2023 17:40:45
 • Hits 152
Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Ευημερία των ζώων -αλλαγές στο νόμο που έγιναν το 2020

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος για το νομοσχέδιο «Ο περί Προστασίας και Ευημερίας των Ζώων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019» Παρόντες:Αδάμος Αδάμου, πρόεδρος Χαράλαμπος Πιττοκοπίτης Χαράλαμπος...

 • 28-01-2023 19:39:52
 • Hits 678

19 Jul 2018 Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις

19 Jul 2018Εκπομπή στο ΡΙΚ για τη διαχείριση των οικιακών αποβλήτων και τις αυξήσεις Όλα τα βίντεο με τα απόβλητα είναι εδώ....

 • 08-01-2023 08:35:38
 • Hits 316
Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Η ανάγκη για σωστή ενεργειακή πολιτική

Στην Κύπρο όταν αναφέρονται για ενεργειακή πολιτική, αυτόματα επικεντρώνονται στο φυσικό αέριο και αρχίζουν και οι συζητήσεις για αγωγούς, τα προβλήματα με την Τουρκία κλπ. Όμως μια σωστή ενεργειακή πολιτική πρέπει...

 • 13-11-2022 18:16:34
 • Hits 303
Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Τι ζώα έχετε στο σπίτι;

Το Μάρτιο του 2021 δημοσιεύθηκε στην επίσημη εφημερίδα της δημοκρατίας ο Κανονισμός 95/2021 που αναφέρεται στην κατοχή και πώληση ζώων.Η αλήθεια είναι ότι περίμενα ότι με την εφαρμογή αυτού του κανονισμού, θα λύνονταν σταδιακά πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη...

 • 06-08-2022 09:33:20
 • Hits 804
Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Απόβλητα και πλαστικά – Οι αλλαγές που έρχονται

Με τα πολλά προβλήματα που άρχισαν να φαίνονται με τα πλαστικά, τις κλιματικές αλλαγές, τις τεράστιες ποσότητες αποβλήτων που παράγουν οι μοντέρνες κοινωνίες, τη διατήρηση των πόρων και μια σειρά...

 • 11-02-2022 22:59:25
 • Hits 3835